" />

KAP ***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 16:15
KAP ***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 3.600.000 -2.309 931.898 -831.607 -65.321 3.632.661 3.632.661
Transferler
0 0 0 -65.321 65.321 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -2.313 0 0 -347.345 -349.658 -349.658
Sermaye Arttırımı
8.400.000 0 0 0 0 8.400.000 8.400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 12.000.000 -4.622 931.898 -896.928 -347.345 11.683.003 11.683.003
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 12.000.000 -18.090 931.898 -896.928 474.031 12.490.911 12.490.911
Transferler
0 0 0 474.031 -474.031 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -1.197 0 0 -1.335.267 -1.336.464 -1.336.464
Sermaye Arttırımı
20.000.000 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 32.000.000 -19.287 931.898 -422.897 -1.335.267 31.154.447 31.154.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.045.735 -7.541.509
Dönem Karı (Zararı)
-1.335.267 -347.345
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
185.441 -785.275
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 196.325 82.668
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
49.516 8.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 49.516 8.535
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.172.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.172.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -60.400 295.522
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.871.693 -6.408.889
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -5.782.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.125.907 -1.431.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.125.907 -1.431.763
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.543 -447.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-11 26.543 -447.780
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -313.432 -77.275
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.679.881 1.340.222
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -7.679.881 1.340.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 31.431 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
189.553 -10.293
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 0 2.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 189.553 -12.293
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.021.519 -7.541.509
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -24.216 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.945.264 2.560.347
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 4.441.409 3.007.872
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-496.145 -447.525
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -496.145 -240.659
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -206.866
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.000.000 8.400.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 20.000.000 8.400.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.899.529 3.418.838
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 12.899.529 3.418.838
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.786.284 183.456
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.685.813 3.602.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.290.293 10.786.284
Finansal Yatırımlar
5 0 4.441.409
Ticari Alacaklar
7.780.349 5.654.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 7.780.349 5.654.442
Diğer Alacaklar
962.311 1.028.564
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 962.311 1.028.564
Peşin Ödenmiş Giderler
189.970 16.472
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 189.970 16.472
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar
11 75.674 35.345
ARA TOPLAM
35.298.597 21.962.516
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.298.597 21.962.516
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 619
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 619
Maddi Duran Varlıklar
701.354 337.979
Mobilya ve Demirbaşlar
9 673.627 337.979
Özel Maliyetler
9 27.727 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
128.750 192.305
Diğer Haklar
10 128.750 192.305
Peşin Ödenmiş Giderler
162.760 22.826
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 162.760 22.826
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 88.734 28.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.081.598 582.063
TOPLAM VARLIKLAR
36.380.195 22.544.579
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4.687.986 9.763.387
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.687.986 9.763.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 85.892 54.461
Diğer Borçlar
300.852 111.299
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 2.000 2.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 298.852 109.299
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 24.216
Kısa Vadeli Karşılıklar
70.573 10.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 70.573 10.125
ARA TOPLAM
5.145.303 9.963.488
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.145.303 9.963.488
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
80.445 90.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 80.445 90.180
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.445 90.180
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.225.748 10.053.668
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.154.447 12.490.911
Ödenmiş Sermaye
15 32.000.000 12.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.287 -18.090
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.287 -18.090
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -19.287 -18.090
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 931.898 931.898
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -422.897 -896.928
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.335.267 474.031
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.154.447 12.490.911
TOPLAM KAYNAKLAR
36.380.195 22.544.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.993.742 3.385.378 846.441 1.868.868
Satışların Maliyeti
16 0 -2.937.080 0 -1.546.874
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.993.742 448.298 846.441 321.994
BRÜT KAR (ZARAR)
2.993.742 448.298 846.441 321.994
Genel Yönetim Giderleri
17 -5.993.204 -1.861.169 -2.220.289 -954.378
Pazarlama Giderleri
17 -446.873 -108.824 -242.781 -17.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 32.811 1.330.266 -10.138 1.215.764
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -356.337 -70.792 -28 58.146
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.769.861 -262.221 -1.626.795 624.461
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.769.861 -262.221 -1.626.795 624.461
Finansman Gelirleri
19 3.675.295 534.269 1.620.023 384.511
Finansman Giderleri
19 -1.300.763 -323.215 -224.846 -322.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.395.329 -51.167 -231.618 686.912
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
60.062 -296.178 22.150 -263.269
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 60.062 -296.178 22.150 -263.269
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.335.267 -347.345 -209.468 423.643
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.335.267 -347.345 -209.468 423.643
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.335.267 -347.345 -209.468 423.643
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / (kayıp) -0,04170000 -0,04450000 -0,01750000 0,03530000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.197 -2.313 -977 399
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.535 -2.965 -1.253 512
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
338 652 276 -113
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 338 652 276 -113
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.197 -2.313 -977 399
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.336.464 -349.658 -210.445 424.042
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.336.464 -349.658 -210.445 424.042http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973427


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.