" />

KAP ***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 18:24
KAP ***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 3.600.000 -2.309 931.898 -831.607 -65.321 3.632.661 3.632.661
Transferler
-65.321 65.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.713 -770.992 -773.705 -773.705
Sermaye Arttırımı
8.400.000 8.400.000 8.400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 12.000.000 -5.022 931.898 -896.928 -770.992 11.258.956 11.258.956
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 12.000.000 -18.090 931.898 -896.928 474.031 12.490.911 12.490.911
Transferler
474.031 -474.031
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-220 -1.125.799 -126.019 -126.019
Dönem Sonu Bakiyeler
15 12.000.000 -18.310 931.898 -422.897 -1.125.799 11.364.892 11.364.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.808.363 -1.168.616
Dönem Karı (Zararı)
-1.125.799 -770.992
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
112.750 43.732
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 125.096 48.181
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.628 9.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 25.628 9.595
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -46.188
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -46.188
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -37.974 32.144
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.771.098 -441.356
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.617 -29.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 12.617 -29.279
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.371.505 -474.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-11 -1.371.505 -474.076
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -287.567 -130.218
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.248.583 194.136
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -5.248.583 194.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 20.879 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
103.061 -1.919
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 2.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 103.061 -3.919
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.784.147 -1.168.616
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -24.216 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.963.743 -4.531.062
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 4.441.409 -4.321.002
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-477.666 -210.060
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -477.666 -3.194
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -206.866
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 8.400.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 0 8.400.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.844.620 2.700.322
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -3.844.620 2.700.322
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.786.284 183.456
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.941.664 2.883.778


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 30.548.105 10.786.284
Finansal Yatırımlar
5 0 4.441.409
Ticari Alacaklar
7.025.947 5.654.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 7.025.947 5.654.442
Diğer Alacaklar
1.033.771 1.028.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.033.771 1.028.564
Peşin Ödenmiş Giderler
9 190.765 16.472
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 18.140 35.345
ARA TOPLAM
38.816.728 21.962.516
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.816.728 21.962.516
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 619
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 619
Maddi Duran Varlıklar
732.919 337.979
Mobilya ve Demirbaşlar
9 709.579 337.979
Özel Maliyetler
9 23.340 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
149.935 192.305
Diğer Haklar
10 149.935 192.305
Peşin Ödenmiş Giderler
136.100 22.826
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 136.100 22.826
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 66.308 28.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.085.262 582.063
TOPLAM VARLIKLAR
39.901.990 22.544.579
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
28.121.245 9.763.387
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 28.121.245 9.763.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 75.340 54.461
Diğer Borçlar
214.360 111.299
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 2.000 2.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 212.360 109.299
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 0 24.216
Kısa Vadeli Karşılıklar
61.255 10.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 61.255 10.125
ARA TOPLAM
28.472.200 9.963.488
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.472.200 9.963.488
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
64.898 90.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 64.898 90.180
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.898 90.180
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.537.098 10.053.668
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.364.892 12.490.911
Ödenmiş Sermaye
15 12.000.000 12.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.310 -18.090
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.310 -18.090
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -18.310 -18.090
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 931.898 931.898
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -422.897 -896.928
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.125.799 474.031
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.364.892 12.490.911
TOPLAM KAYNAKLAR
39.901.990 22.544.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.147.301 1.516.510 726.656 595.739
Satışların Maliyeti
16 0 -1.390.206 0 -561.969
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.147.301 126.304 726.656 33.770
BRÜT KAR (ZARAR)
2.147.301 126.304 726.656 33.770
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.772.915 -906.791 -1.873.945 -459.770
Pazarlama Giderleri
17 -204.092 -91.759 -154.018 -27.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 42.949 114.499 -7.965 7.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -356.309 -128.939 -63.572 -46.354
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.143.066 -886.686 -1.372.844 -492.774
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.143.066 -886.686 -1.372.844 -492.774
Finansman Gelirleri
19 2.055.272 149.758 896.846 101.323
Finansman Giderleri
19 -1.075.917 -1.155 -416.812 -1.155
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.163.711 -738.083 -892.810 -392.606
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
37.912 -32.909 25.932 84.086
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 37.912 -32.909 25.932 84.086
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.125.799 -770.992 -866.878 -308.520
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.125.799 -770.992 -866.878 -308.520
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.125.799 -770.992 -866.878 -308.520
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,09380000 0,09880000 0,07220000 0,02570000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-220 -2.713 268 -497
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -282 -3.478 344 -637
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
62 765 -76 140
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 62 765 -76 140
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-220 -2.713 268 -497
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.126.019 -773.705 -866.610 -309.017
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.126.019 -773.705 -866.610 -309.017http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958064


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.871 Değişim: -1,09% Hacim : 97.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.838 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
32,9654 Değişim: 0,48%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,8818 Değişim: 0,79%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0468
Açılış: 35,6018
2.504,70 Değişim: -0,97%
Düşük 2.492,52 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.