KAP ***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

17.03.2023 - 20:02
KAP ***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.041.013 149.454 1.190.467 254.799 110.249 365.048
GARANTİ VE KEFALETLER
1.041.013 149.454 1.190.467 240.154 67.880 308.034
Teminat Mektupları
1.041.013 83.409 1.124.422 240.154 11.674 251.828
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0
Diğer Teminat Mektupları
1.041.013 83.409 1.124.422 240.154 11.674 251.828
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0
Diğer Banka Kabulleri
0
Akreditifler
0 0 0
Belgeli Akreditifler
0
Diğer Akreditifler
0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
Diğer Cirolar
0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0
Faktoring Garantilerinden
0
Diğer Garantilerimizden
66.045 66.045 56.206 56.206
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 14.645 42.369 57.014
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 14.645 42.369 57.014
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 14.645 42.369 57.014
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 14.645 14.709 29.354
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 27.660 27.660
Swap Faiz Alım İşlemleri
0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0
Para Satım Opsiyonları
0
Faiz Alım Opsiyonları
0
Faiz Satım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0
Futures Para Satım İşlemleri
0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
28.850 28.850 29.600 0 29.600
EMANET KIYMETLER
0 0 750 0 750
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0
Tahsile Alınan Çekler
0 750 750
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0
Diğer Emanet Kıymetler
0
Emanet Kıymet Alanlar
0
REHİNLİ KIYMETLER
28.850 28.850 28.850 0 28.850
Menkul Kıymetler
0
Teminat Senetleri
850 850 850 850
Emtia
0
Varant
0
Gayrimenkul
28.000 28.000 28.000 28.000
Diğer Rehinli Kıymetler
0
Rehinli Kıymet Alanlar
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.069.863 149.454 1.219.317 284.399 110.249 394.648


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
31.171 27.764
Kredilerden Alınan Faizler
25.342 20.528
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1 5
Bankalardan Alınan Faizler
108 1.199
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.235 2.118
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
301 628
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
301 628
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
3.505 2.655
Diğer Faiz Gelirleri
679 631
FAİZ GİDERLERİ (-)
-63 -138
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
0 -138
Diğer Faiz Giderleri
-63
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
31.108 27.626
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.132 -144
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.784 859
Gayri Nakdi Kredilerden
2.782 858
Diğer
2 1
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.652 -1.003
Diğer
-1.652 -1.003
TEMETTÜ GELİRLERİ
259 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
12.553 21.207
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
500 -1.805
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
12.053 23.012
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
353 472
FAALİYET BRÜT KÂRI
45.405 49.161
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
-7.606 -869
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-9.181 -5.215
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.385 -7.395
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
16.233 35.682
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.233 35.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-5.459 -9.185
Cari Vergi Karşılığı
-6.163 -8.851
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
704 -334
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10.774 26.497
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
10.774 26.497
Grubun Karı (Zararı)
10.774 26.497
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 -11 94.023 7.818 0 164.205 0 164.205
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
60.000 2.375 -11 94.023 7.818 0 164.205 0 164.205
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6 26.497 26.491 0 26.491
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
7.818 -7.818 0 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.818 -7.818 0 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 -17 101.841 0 26.497 190.696 0 190.696
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 -17 101.840 0 26.497 190.695 190.695
Yeni Bakiye
60.000 2.375 -17 101.840 0 26.497 190.695 190.695
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 10.774 10.791 10.791
Kar Dağıtımı
26.497 -26.497
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26.497 -26.497
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 0 128.337 0 10.774 201.486 201.486


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
41.744 22.762 64.506 37.561 15.277 52.838
Nakit ve Nakit Benzerleri
38.661 22.762 61.423 32.941 15.249 48.190
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
553 503 1.056 374 4.329 4.703
Bankalar
96 22.259 22.355 20.062 10.920 30.982
Para Piyasalarından Alacaklar
38.012 38.012 12.505 0 12.505
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.083 3.083 3.125 0 3.125
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
Diğer Finansal Varlıklar
2.923 2.923 2.965 2.965
Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 1.495 28 1.523
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 1.495 28 1.523
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
160.246 45.644 205.890 111.052 53.386 164.438
Krediler
154.052 154.052 103.534 103.534
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
6.194 45.644 51.838 7.518 53.386 60.904
Faktoring Alacakları
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Donuk Alacaklar
1.201 1.201 1.201 1.201
Özel Karşılıklar (-)
-1.201 -1.201 -1.201 -1.201
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.808 1.808 854 854
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
934 934 1.032 0 1.032
Şerefiye
0
Diğer
934 934 1.032 1.032
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
3.471 3.471 3.471 3.471
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
495 495 0 0
DİĞER AKTİFLER
2.698 17.996 20.694 2.464 5.702 8.166
VARLIKLAR TOPLAMI
211.396 86.402 297.798 156.434 74.365 230.799
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
0 0 0 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
Tahviller
0
FONLAR
399 76.893 77.292 426 26.633 27.059
Müstakrizlerin Fonları
399 76.893 77.292 426 26.633 27.059
Diğer
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
16.380 16.380 7.953 0 7.953
Genel Karşılıklar
13.791 13.791 6.185 6.185
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.589 2.589 1.768 1.768
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
Diğer Karşılıklar
0
CARİ VERGİ BORCU
2.093 2.093 4.715 4.715
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 209 209
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
462 85 547 107 60 167
ÖZKAYNAKLAR
201.486 201.486 190.696 0 190.696
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000 60.000 60.000
Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 0 2.375
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 2.375
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 -17 -17
Kar Yedekleri
128.337 128.337 101.841 0 101.841
Yasal Yedekler
6.671 6.671 5.347 5.347
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
121.666 121.666 96.494 96.494
Diğer Kar Yedekleri
0
Kar veya Zarar
10.774 10.774 26.497 0 26.497
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
10.774 10.774 26.497 26.497
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
220.820 76.978 297.798 204.106 26.693 230.799


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.774 26.497
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
17 -6
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
17 -6
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17 -6
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.791 26.491


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
11.946 14.816
Alınan Faizler
31.164 27.622
Ödenen Faizler
-63 -138
Alınan Temettüler
259
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.784 859
Elde Edilen Diğer Kazançlar
14.429 20.098
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.181 -5.215
Ödenen Vergiler
-11.095 -6.270
Diğer
-16.351 -22.140
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-4.493 -71.807
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.523 1.581
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-41.434 -66.496
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-12.980 6.026
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
50.233 14.336
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 -27.858
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.211 604
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.453 -56.991
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-736 4.811
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.607 -742
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.554 6.292
Diğer
-683 -739
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
6.516 16.717
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
13.233 -35.463
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
48.190 83.653
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
61.423 48.190http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126051


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.