KAP ***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.11.2021 - 18:25
KAP ***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
213.476 167.426 380.902 172.348 81.999 254.347
GARANTİ VE KEFALETLER
208.991 60.052 269.043 172.348 64.044 236.392
Teminat Mektupları
208.991 8.478 217.469 172.348 16.492 188.840
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0
Diğer Teminat Mektupları
208.991 8.478 217.469 172.348 16.492 188.840
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0
Diğer Banka Kabulleri
0
Akreditifler
0 0 0
Belgeli Akreditifler
0
Diğer Akreditifler
0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
Diğer Cirolar
0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0
Faktoring Garantilerinden
0
Diğer Garantilerimizden
51.574 51.574 47.552 47.552
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0
TAAHHÜTLER
0 61.696 61.696 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 61.696 61.696 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
61.696 61.696 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4.485 45.678 50.163 0 17.955 17.955
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.485 45.678 50.163 0 17.955 17.955
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.485 45.678 50.163 0 17.955 17.955
Swap Para Alım İşlemleri
4.485 20.629 25.114 0 8.947 8.947
Swap Para Satım İşlemleri
25.049 25.049 9.008 9.008
Swap Faiz Alım İşlemleri
0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0
Para Satım Opsiyonları
0
Faiz Alım Opsiyonları
0
Faiz Satım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0
Futures Para Satım İşlemleri
0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
29.600 29.600 29.600 0 29.600
EMANET KIYMETLER
750 750 750 0 750
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0
Tahsile Alınan Çekler
750 750 750 750
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0
Diğer Emanet Kıymetler
0
Emanet Kıymet Alanlar
0
REHİNLİ KIYMETLER
28.850 28.850 28.850 0 28.850
Menkul Kıymetler
0
Teminat Senetleri
850 850 850 850
Emtia
0
Varant
0
Gayrimenkul
28.000 28.000 28.000 28.000
Diğer Rehinli Kıymetler
0
Rehinli Kıymet Alanlar
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
243.076 167.426 410.502 201.948 81.999 283.947


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
21.494 10.806 7.413 3.522
Kredilerden Alınan Faizler
15.679 6.331 5.781 2.008
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
5 3 0
Bankalardan Alınan Faizler
936 2.599 725 333
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.751 885 33 798
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
501 278 5 165
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
501 278 5 165
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
1.477 541 448 46
Diğer Faiz Gelirleri
1.145 172 418 172
FAİZ GİDERLERİ (-)
-130 0 -27 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-130 0 -27
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
21.364 10.806 7.386 3.522
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-15 -78 -11 -1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
613 453 218 175
Gayri Nakdi Kredilerden
613 453 218 175
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-628 -531 -229 -176
Gayri Nakdi Kredilere
0
Diğer
-628 -531 -229 -176
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.248 6.131 374 4.606
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
610 -2.056 261 168
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
4.638 8.187 113 4.438
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
450 224 23 31
FAALİYET BRÜT KÂRI
27.047 17.083 7.772 8.158
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
-296 -1.010 -87 -574
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.780 -3.263 -1.272 -1.123
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.459 -3.917 -1.543 -1.388
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
18.512 8.893 4.870 5.073
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.512 8.893 4.870 5.073
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-4.657 -2.201 -1.245 -1.244
Cari Vergi Karşılığı
-4.696 -2.286 -1.237 -1.313
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
39 85 -8 69
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
13.855 6.692 3.625 3.829
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
13.855 6.692 3.625 3.829
Grubun Karı (Zararı)
13.855 6.692 3.625 3.829
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finan
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.901 Değişim: -0,97% Hacim : 70.748 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9781 Değişim: 0,21%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 28,9902
Açılış: 28,918
31,2241 Değişim: -0,13%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.872,12 Değişim: -0,78%
Düşük 1.866,18 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.