KAP ***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.11.2018 - 17:15
KAP ***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
91.316 49.938 141.254
GARANTİ VE KEFALETLER
91.316 49.938 141.254
Teminat Mektupları
91.316 16.838 108.154
Diğer Teminat Mektupları
91.316 16.838 108.154
Diğer Garantilerimizden
33.100 33.100
TAAHHÜTLER
0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
86.600 86.600
EMANET KIYMETLER
750 750
Tahsile Alınan Çekler
750 750
REHİNLİ KIYMETLER
85.850 85.850
Teminat Senetleri
850 850
Gayrimenkul
85.000 85.000
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
177.916 49.938 227.854


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
43.173 8.716 51.889
Nakit ve Nakit Benzerleri
25.605 8.716 34.321
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
504 857 1.361
Bankalar
71 7.859 7.930
Para Piyasalarından Alacaklar
25.030 25.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
17.568 17.568
Devlet Borçlanma Senetleri
2.803 2.803
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160
Diğer Finansal Varlıklar
14.605 14.605
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Türev Finansal Varlıklar
0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0
KREDİLER (Net)
97.972 97.972
Krediler
97.972 97.972
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
97.972 97.972
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Faktoring Alacakları
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0
Donuk Alacaklar
2.460 2.460
Özel Karşılıklar (-)
-2.460 -2.460
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
617 617
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
178 178
Diğer
178 178
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0
DİĞER AKTİFLER
660 2.916 3.576
VARLIKLAR TOPLAMI
142.600 11.632 154.232
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
Bonolar
0 0
FONLAR
109 12.494 12.603
Müstakrizlerin Fonları
109 12.494 12.603
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Finansal Kiralama
0 0
KARŞILIKLAR
4.076 4.076
Genel Karşılıklar
3.638 3.638
Çalışan Hakları Karşılığı
438 438
Diğer Karşılıklar
0
CARİ VERGİ BORCU
1.396 1.396
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 8
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
Krediler
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
60 31 91
ÖZKAYNAKLAR
136.058 136.058
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000
Sermaye Yedekleri
2.375 2.375
Diğer Sermaye Yedekleri
2.375 2.375
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-297 -297
Kar Yedekleri
66.411 66.411
Yasal Yedekler
3.575 3.575
Olağanüstü Yedekler
62.836 62.836
Kar veya Zarar
7.569 7.569
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.569 7.569
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
141.707 12.525 154.232


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 -7 57.035 9.377 128.780 0 128.780
Yeni Bakiye
60.000 2.375 -7 57.035 9.377 128.780 0 128.780
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-291 7.569 7.278 0 7.278
Kar Dağıtımı
9.377 -9.377 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
9.377 -9.377 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 -298 66.412 0 7.569 136.058 136.058


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.569
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-291
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-291
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.278


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
9.322
Alınan Faizler
16.615
Ödenen Faizler
-20
Alınan Ücret ve Komisyonlar
325
Elde Edilen Diğer Kazançlar
819
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.453
Ödenen Vergiler
-3.065
Diğer
-2.899
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-11.860
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
102
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
26.144
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-28.389
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-7.816
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.286
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
385
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.538
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-12.358
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-603
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-33.579
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
21.906
Diğer
-82
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
965
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-13.931
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
23.222
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.291


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
16.559 6.672
Kredilerden Alınan Faizler
13.011 4.623
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
5 2
Bankalardan Alınan Faizler
696 230
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
989 989
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.858 828
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.856 828
FAİZ GİDERLERİ (-)
-20 -7
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-20 -7
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
16.539 6.665
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-59 -51
Alınan Ücret ve Komisyonlar
325 107
Gayri Nakdi Kredilerden
324 107
Diğer
1 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-384 -158
Gayri Nakdi Kredilere
-11 -3
Diğer
-373 -155
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.453 -889
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
227 -40
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
70 88
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
157 -128
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
592 457
FAALİYET BRÜT KÂRI
14.846 6.142
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
-1.992 -76
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.535 -932
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
10.319 5.134
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.319 5.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-2.750 -1.070
Cari Vergi Karşılığı
-2.633 -1.042
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-117 -28
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.569 4.064
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
7.569 4.064
Grubun Karı (Zararı)
7.569 4.064
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719677


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8907 Değişim: -0,02%
Düşük 28,8582 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,5158 Değişim: 0,18%
Düşük 31,3915 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.929,78 Değişim: 0,29%
Düşük 1.922,44 04.12.2023 Yüksek 1.948,65
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.