KAP ***DIVAN*** DİVAN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2024 - 19:29
KAP ***DIVAN*** DİVAN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DIVAN*** DİVAN TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
268.171.939 2.019.981.479 1.350.176.363 -1.161.723.258 22.517.925 2.449.124.448 2.499.124.448
Transferler
22.517.925 -22.517.925 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.257.662 394.841.527 317.583.865 317.583.865
Dönem Karı (Zararı)
394.841.527 394.841.527 394.841.527
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.257.662 -77.257.662 -77.257.662
Sermaye Arttırımı
150.000.000 127.404.669 0 277.404.669 277.404.669
Dönem Sonu Bakiyeler
418.171.939 2.147.386.148 1.350.176.363 -77.257.662 -1.139.205.333 394.841.527 3.094.112.982 3.094.112.982
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
418.171.939 2.147.386.148 1.350.176.363 -77.257.662 -1.139.205.333 394.841.527 3.094.112.982 3.094.112.982
Transferler
394.841.527 -394.841.527 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -11.490.146 182.565.889 171.075.743 171.075.743
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 182.565.889 182.565.889 182.565.889
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -11.490.146 -11.490.146 -11.490.146
Dönem Sonu Bakiyeler
418.171.939 2.147.386.148 1.350.176.363 -88.747.808 -744.363.806 182.565.889 3.265.188.725 3.265.188.725


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
383.406.485 494.783.907
Dönem Karı (Zararı)
182.565.889 394.841.527
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
370.578.480 101.818.641
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,19 395.822.606 291.677.488
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.630.804 47.253.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 5.877.901 -19.023.289
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 17.983.803 8.316.308
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.065.660 4.009.892
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6.703.440 53.950.214
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
137.618.162 83.613.757
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -59.616.725 -16.492.945
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 197.234.887 100.106.702
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.422.393 1.297.123
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 3.147.000 1.855.160
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.147.000 1.855.160
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-223.062.485 -323.878.012
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-115.130.141 23.702.749
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.512.673 -117.046.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-95.512.673 -117.046.205
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
29.559.009 69.080.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
29.559.009 69.080.164
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.186.100 -49.443.748
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.617.092 4.208.029
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.754.038 57.445.239
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-67.754.038 57.445.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21.186.284 20.527.294
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-16.411.915 38.931.976
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
438.014.228 520.362.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-33.511.880 -24.240.954
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-21.095.863 -1.338.056
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-384.576.783 -420.263.379
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
7,8 0 150.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-384.576.783 -570.263.379
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-384.576.783 -570.263.379
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
140.819.345 -175.507.856
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 694.902.677 144.891.862
Kredilerden Nakit Girişleri
10 668.000.000 65.372.863
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
26.902.677 79.518.999
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -335.039.180 -150.234.435
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
10 -335.039.180 -150.234.435
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-112.744.874 -84.561.814
Ödenen Faiz
-162.166.003 -102.072.985
Alınan Faiz
55.866.725 16.469.516
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
139.649.047 -100.987.328
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
66.105.398 104.073.779
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
205.754.445 3.086.451
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 168.139.122 165.052.671
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 373.893.567 168.139.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 377.643.567 168.162.551
Ticari Alacaklar
408.422.721 308.548.573
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 225.208.593 141.242.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 183.214.128 167.306.175
Diğer Alacaklar
6 2.741.924 2.845.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.741.924 2.845.653
Stoklar
6 162.384.626 174.570.726
Peşin Ödenmiş Giderler
11 9.801.868 24.012.664
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.801.868 24.012.664
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 0 1.338.057
Diğer Dönen Varlıklar
1.447.701 31.019.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.447.701 31.019.369
ARA TOPLAM
962.442.407 710.497.593
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
962.442.407 710.497.593
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 1.039.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 1.039.668
Maddi Duran Varlıklar
7 3.390.553.946 3.428.586.352
Binalar
3.390.553.946 3.428.586.352
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 50.616.461 26.977.468
Diğer Haklar
50.616.461 26.977.468
Peşin Ödenmiş Giderler
11 29.601.656 17.007.952
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.601.656 17.007.952
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.470.772.063 3.473.611.440
TOPLAM VARLIKLAR
4.433.214.470 4.184.109.033
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 41.327.090 67.471.993
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.327.090 6.258.206
Banka Kredileri
41.327.090 6.258.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 61.213.787
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 0 61.213.787
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 380.583.028 256.804.341
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
380.583.028 256.804.341
Banka Kredileri
380.583.028 256.804.341
Ticari Borçlar
298.193.579 366.219.579
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,5 65.078.266 115.074.765
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 233.115.313 251.144.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 97.958.666 76.772.382
Diğer Borçlar
9 15.053.577 14.781.615
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.053.577 14.781.615
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 19.464.986 35.023.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.464.986 35.023.625
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.440.001 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
69.749.371 79.085.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 12.100.000 6.222.099
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 57.649.371 72.863.438
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 28.018.036 28.030.695
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.018.036 28.030.695
ARA TOPLAM
953.788.334 924.189.767
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
953.788.334 924.189.767
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 161.192.308 67.186.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
161.192.308 67.186.711
Banka Kredileri
161.192.308 67.186.711
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 11.736.764 12.590.040
Uzun Vadeli Karşılıklar
41.308.339 86.029.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 41.308.339 86.029.533
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
214.237.411 165.806.284
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.168.025.745 1.089.996.051
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.265.188.725 3.094.112.982
Ödenmiş Sermaye
16 418.171.939 418.171.939
Sermaye Düzeltme Farkları
16 2.147.386.148 2.147.386.148
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
16 1.350.176.363 1.350.176.363
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-88.747.808 -77.257.662
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-744.363.806 -1.139.205.333
Net Dönem Karı veya Zararı
182.565.889 394.841.527
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.265.188.725 3.094.112.982
TOPLAM KAYNAKLAR
4.433.214.470 4.184.109.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 3.267.147.212 2.566.932.561
Satışların Maliyeti
17 -1.856.362.242 -1.386.008.930
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.410.784.970 1.180.923.631
BRÜT KAR (ZARAR)
1.410.784.970 1.180.923.631
Genel Yönetim Giderleri
18 -889.324.531 -666.116.416
Pazarlama Giderleri
18 -374.755.477 -307.453.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 17.226.384 12.353.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -35.636.929 -50.834.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
128.294.417 168.872.404
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 0 981.200
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -1.920.770 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
126.373.647 169.853.604
Finansman Gelirleri
22 107.237.345 45.569.417
Finansman Giderleri
22 -197.234.887 -100.106.702
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
167.350.628 300.621.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
203.726.733 415.937.390
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.160.844 -21.095.863
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -21.160.844 -21.095.863
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
182.565.889 394.841.527
DÖNEM KARI (ZARARI)
182.565.889 394.841.527
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
182.565.889 394.841.527
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.490.146 -77.257.662
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.490.146 -77.257.662
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
171.075.743 317.583.865
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
171.075.743 317.583.865http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256027


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.680 Değişim: -1,37% Hacim : 111.040 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.680 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4255 Değişim: 0,04%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,4791
Açılış: 32,411
34,4689 Değişim: -0,07%
Düşük 34,4002 16.04.2024 Yüksek 34,5518
Açılış: 34,4942
2.488,60 Değişim: 0,22%
Düşük 2.477,85 16.04.2024 Yüksek 2.494,04
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.