KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 - 18:18
KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 10.000.000 15.137.609 380.032 -6.252.094 3.028.735 2.039.552 5.160.162 29.493.996 29.493.996
Transferler
10.000 5.150.162 -5.160.162
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
91.270 11.701.030 11.792.300 11.792.300
Dönem Karı (Zararı)
11.701.030 11.701.030 11.701.030
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
91.270 91.270 91.270
Sermaye Arttırımı
16.000.000 16.000.000 16.000.000
Kar Payları
-600.000 -600.000 -600.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
294.502 294.502 294.502
Dönem Sonu Bakiyeler
17 26.000.000 15.137.609 294.502 471.302 -6.252.094 3.038.735 6.589.714 11.701.030 56.980.798 56.980.798
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 26.000.000 15.137.609 294.502 102.273 -12.114.016 5.968.266 3.660.183 27.348.754 66.397.573 10.378.781 76.776.354
Transferler
14.081.100 13.267.654 -27.348.754
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-220.337 6.814.924 6.594.587 780.949 7.375.536
Dönem Karı (Zararı)
6.814.924 6.814.924 780.949 7.595.873
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-220.337 -220.337 -220.337
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
15.328.647 15.328.647
Dönem Sonu Bakiyeler
17 26.000.000 15.137.609 294.504 -118.064 -12.114.016 20.049.366 16.927.837 6.814.924 72.992.160 26.488.377 99.480.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.077.819 7.959.868
Dönem Karı (Zararı)
6.814.924 11.701.030
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.691.713 1.216.723
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 4.088.555 1.953.411
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.108.309 7.711
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.108.309 7.711
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.625.601 1.497.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 5.625.601 1.497.899
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.928.557 402.220
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -160.441 -22.050
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 6.088.998 424.270
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 3.122.340 254.517
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.536.616
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 -3.536.616
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -2.497.042 637.581
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.684.607 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.684.607 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-69.220.013 -4.782.400
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.756.231 -6.360.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -29.756.231 -6.360.233
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.094.934 116.271
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
25 -944 95.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.095.878 20.750
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.358.988 -1.574.745
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -27.554.297 -1.057.717
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.803.714 4.389.250
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 25.803.714 4.389.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -298.246 -1.147.045
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.648.839 1.105.774
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
25 -2.685.687 1.021.142
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -26.963.152 84.632
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 15.299.479 -66.160
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.198.461 -187.795
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.485.542 -434.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.287.081 246.718
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-47.713.376 8.135.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -238.390 -126.112
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 1.873.947 -49.373
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.901.920 -3.225.706
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.381.633 63.041
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -7.416.307 -2.310.607
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.726.882 -1.608.814
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.689.425 -701.793
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
132.754 -978.140
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
132.754 -978.140
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.633.498 3.839.314
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 16.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 16.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 61.253.565 1.600.000
Kredilerden Nakit Girişleri
61.253.565 1.600.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -9.315.259 -12.855.170
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.315.259 -12.855.170
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 1.163.627 -310.265
Ödenen Temettüler
0 -600.000
Ödenen Faiz
-5.628.876 -311.803
Alınan Faiz
160.441 22.050
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 294.502
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.346.241 8.573.476
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-220.337 91.270
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.566.578 8.664.746
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.905.212 742.916
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.338.634 9.407.662


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.338.634 19.905.212
Ticari Alacaklar
123.425.621 93.669.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 123.425.621 93.669.390
Diğer Alacaklar
1.076.915 2.171.849
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 102.096 101.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 974.819 2.070.697
Stoklar
8 111.780.620 80.529.941
Peşin Ödenmiş Giderler
9 32.237.889 4.683.592
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
53.793
Diğer Dönen Varlıklar
10 11.972.554 5.348.500
ARA TOPLAM
298.832.233 206.362.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
298.832.233 206.362.277
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
34.320 34.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 34.320 34.320
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
29.396 29.396
Maddi Duran Varlıklar
12 97.302.266 98.218.516
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 18.027.466 19.168.614
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.689.302 28.001.179
Şerefiye
3 2.890.023 2.890.023
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 28.799.279 25.111.156
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.782.484 1.915.238
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 11.806.821 9.309.779
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
160.672.055 156.677.042
TOPLAM VARLIKLAR
459.504.288 363.039.319
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
86.886.801 24.049.606
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
86.886.801 24.049.606
Banka Kredileri
5 85.910.650 22.976.567
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5,25 976.151 1.073.039
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.492.985 21.092.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.492.985 21.092.735
Banka Kredileri
5 15.426.172 17.765.672
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.066.813 3.327.063
Ticari Borçlar
114.941.618 89.137.904
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 114.941.618 89.137.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 7.001.624 7.299.870
Diğer Borçlar
896.869 30.545.708
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 0 2.685.687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 896.869 27.860.021
Türev Araçlar
26 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 18.930.067 2.830.588
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 1.820.154 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.776.392 4.658.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 5.855.352 2.512.896
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 921.040 2.146.060
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.422.590 1.484.651
ARA TOPLAM
258.169.100 181.100.018
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
258.169.100 181.100.018
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
57.578.384 62.131.434
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5,25 1.835.477 2.019.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.742.907 60.111.486
Banka Kredileri
5 40.622.584 46.156.521
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 15.120.323 13.954.965
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 0 800.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.297.515 28.252.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 30.297.515 28.252.761
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 13.978.752 13.978.752
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.854.651 105.162.947
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
360.023.751 286.262.965
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
72.992.160 66.397.573
Ödenmiş Sermaye
17 26.000.000 26.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 15.137.609 15.137.609
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
294.504 294.504
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.114.016 -12.114.016
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.114.016 -12.114.016
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -12.114.016 -12.114.016
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-118.064 102.273
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 -118.064 102.273
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 20.049.366 5.968.266
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.927.837 3.660.183
Net Dönem Karı veya Zararı
6.814.924 27.348.754
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.488.377 10.378.781
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
99.480.537 76.776.354
TOPLAM KAYNAKLAR
459.504.288 363.039.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 157.728.625 54.420.944
Satışların Maliyeti
18 -123.679.519 -37.030.158
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.049.106 17.390.786
BRÜT KAR (ZARAR)
34.049.106 17.390.786
Genel Yönetim Giderleri
19 -11.667.505 -3.634.560
Pazarlama Giderleri
19 -6.296.177 -3.267.562
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -966.057 -1.078.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 9.070.306 4.866.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -6.518.473 -2.694.092
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.671.200 11.582.752
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.376.985 229.376
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.048.185 11.812.128
Finansman Gelirleri
0 1.208.017
Finansman Giderleri
22 -11.772.764 -681.534
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.275.421 12.338.611
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
320.452 -637.581
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.176.591 -86.952
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 2.497.043 -550.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.595.873 11.701.030
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.595.873 11.701.030
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
780.949 0
Ana Ortaklık Payları
6.814.924 11.701.030
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-220.337 91.270
Yabancı Para Çevrim Farkları
-220.337 91.270
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-220.337 91.270
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-220.337 91.270
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.375.536 11.792.300
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
780.949 0
Ana Ortaklık Payları
6.594.587 11.792.300http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025807


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.724 Değişim: 0,00% Hacim : 44.403 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.701 04.08.2022 Yüksek 2.734
Açılış: 2.701
17,9400 Değişim: 0,17%
Düşük 17,8915 05.08.2022 Yüksek 17,9611
Açılış: 17,9095
18,3737 Değişim: 0,00%
Düşük 18,3517 05.08.2022 Yüksek 18,4166
Açılış: 18,3743
1.033,52 Değişim: 0,18%
Düşük 1.030,38 05.08.2022 Yüksek 1.036,20
Açılış: 1.031,67
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.