KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 - 19:15
KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -2.212.527 -2.212.527 -2.212.527 144.808 144.808 2.021.231 -1.107.085 -3.831.454 -4.938.539 20.152.582 20.152.582
Transferler
-3.831.454 3.831.454 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.483 -45.483 2.368.201 2.368.201 2.322.718 2.322.718
Dönem Karı (Zararı)
2.368.201 2.368.201 2.368.201 2.368.201
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.483 -45.483 -45.483 -45.483
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -2.212.527 -2.212.527 -2.212.527 99.325 99.325 2.021.231 -4.938.539 2.368.201 -2.570.338 22.475.300 22.475.300
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -2.298.194 -2.298.194 -2.298.194 174.265 174.265 2.021.231 -4.938.539 4.749.630 -188.909 24.846.002 24.846.002
Transferler
198.161 4.551.469 -4.749.630 -198.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.182 -2.182 3.076.304 3.076.304 3.074.122 3.074.122
Dönem Karı (Zararı)
3.076.304 3.076.304 3.076.304 3.076.304
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.182 -2.182 -2.182 -2.182
Kar Payları
-819.280 -819.280 -819.280 -819.280
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -2.298.194 -2.298.194 -2.298.194 172.083 172.083 2.219.392 -1.206.350 3.076.304 1.869.954 27.100.844 27.100.844


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
573.431 13.201.093
Dönem Karı (Zararı)
3.076.304 2.368.201
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.579.431 1.720.290
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 2.277.846 1.903.661
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
95.450 -413.761
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 95.450 -413.761
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.301.094 674.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.301.094 674.429
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
707.031 446.223
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -30.792 -69.657
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 532.009 505.396
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 -83.583 -323.694
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 289.397 334.178
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 4.244.295 -609.594
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
120.200 36.488
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 120.200 36.488
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -166.485 -279.446
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -37.710
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -37.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.085.904 9.685.285
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.257.901 -85.929
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
24 0 -40.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.257.901 -45.001
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.879 -168.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-85.879 -168.662
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.098.908 1.412.937
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -1.025.463 3.929.940
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.887.141 3.282.365
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
36.408 -366.713
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.923.549 3.649.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 451.821 199.467
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
488.336 157.562
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
511.336 205.769
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.000 -48.207
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 329.231 54.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 903.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 903.051
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.569.831 13.773.776
Alınan Faiz
32.895 52.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -3.021.706 -625.124
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -7.589 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.078.138 -6.456.530
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
132 552.180
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
132 552.180
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.078.270 -7.008.710
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.875.616 -6.979.176
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-202.654 -29.534
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-841.345 -1.333.268
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.773.479 6.949.503
Kredilerden Nakit Girişleri
4.773.479 6.949.503
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.437.240 -7.872.220
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.437.240 -7.872.220
Ödenen Temettüler
-819.280 0
Ödenen Faiz
-358.304 -410.551
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.346.052 5.411.295
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-12.720 -137
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.358.772 5.411.158
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.464.126 4.098.813
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.105.354 9.509.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.105.354 5.466.229
Ticari Alacaklar
28.529.677 25.202.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 28.529.677 25.202.514
Diğer Alacaklar
196.314 105.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 196.314 105.185
Türev Araçlar
25 0 82.967
Stoklar
7 16.948.636 14.945.178
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.577.416 551.953
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 7.589 140.037
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.120.913 820.763
ARA TOPLAM
51.485.899 47.314.826
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.485.899 47.314.826
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
17.580 22.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 17.580 22.830
Maddi Duran Varlıklar
11 29.032.858 29.186.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 415.812 298.816
Peşin Ödenmiş Giderler
8 303.991 466.897
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 925.165 743.549
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.695.406 30.718.748
TOPLAM VARLIKLAR
82.181.305 78.033.574
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 9.026.249 4.228.795
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 7.703.923 6.970.291
Ticari Borçlar
13.640.585 16.544.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 284.802 248.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 13.355.783 16.296.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.054.900 1.603.079
Diğer Borçlar
829.809 341.473
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 745.464 234.128
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 84.345 107.345
Türev Araçlar
25 37.233 0
Ertelenmiş Gelirler
8 495.779 166.548
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 15.131 31.585
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.303.111 2.724.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.594.789 2.489.662
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 708.322 235.139
ARA TOPLAM
36.106.720 32.611.245
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.106.720 32.611.245
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 13.514.934 14.291.781
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.458.807 6.284.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.458.807 6.284.546
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.973.741 20.576.327
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.080.461 53.187.572
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.100.844 24.846.002
Ödenmiş Sermaye
16 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 15.137.609 15.137.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.298.194 -2.298.194
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.298.194 -2.298.194
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.298.194 -2.298.194
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
172.083 174.265
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 172.083 174.265
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 2.219.392 2.021.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.206.350 -4.938.539
Net Dönem Karı veya Zararı
3.076.304 4.749.630
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.100.844 24.846.002
TOPLAM KAYNAKLAR
82.181.305 78.033.574


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 54.758.035 38.333.799 28.887.686 21.078.504
Satışların Maliyeti
17 -39.921.512 -26.927.962 -21.249.418 -15.240.010
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.836.523 11.405.837 7.638.268 5.838.494
BRÜT KAR (ZARAR)
14.836.523 11.405.837 7.638.268 5.838.494
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.408.344 -3.839.756 -2.005.251 -1.817.898
Pazarlama Giderleri
18 -4.512.405 -3.843.521 -2.401.417 -1.988.620
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -758.893 -627.018 -361.532 -368.432
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 4.739.856 2.447.298 3.250.025 520.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.196.302 -1.360.153 -1.629.936 -679.740
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.700.435 4.182.687 4.490.157 1.503.907
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -37.710 0 -37.710
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.700.435 4.144.977 4.490.157 1.466.197
Finansman Giderleri
21 -4.790.616 -2.056.222 -2.743.433 -935.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.909.819 2.088.755 1.746.724 531.043
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
166.485 279.446 172.218 -118.030
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -15.131 0 -3.165 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 181.616 279.446 175.383 -118.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.076.304 2.368.201 1.918.942 413.013
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.076.304 2.368.201 1.918.942 413.013
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.076.304 2.368.201 1.918.942 413.013
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 23 0,31000000 0,24000000 0,19000000 0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.182 -45.483 -29.750 -78.892
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.182 -45.483 -29.750 -78.892
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-2.182 -45.483 -29.750 -78.892
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.182 -45.483 -29.750 -78.892
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.074.122 2.322.718 1.889.192 334.121
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.074.122 2.322.718 1.889.192 334.121http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703276


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.383 Değişim: -0,60% Hacim : 2.792 Mio.TL Son veri saati : 10:56
Düşük 1.383 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8659 Değişim: 0,55%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8735
Açılış: 8,8173
10,3640 Değişim: 0,44%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,3819
Açılış: 10,3186
497,35 Değişim: 0,23%
Düşük 493,88 28.09.2021 Yüksek 497,73
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.