KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2018 - 00:38
KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -1.400.571 -1.400.571 -1.400.571 -95.099 -95.099 1.815.987 -630.224 -271.617 -901.841 24.556.085 24.556.085
Transferler
205.244 -476.861 271.617 -205.244 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-811.956 -811.956 -811.956 239.907 239.907 -3.831.454 -3.831.454 -4.403.503 -4.403.503
Dönem Karı (Zararı)
-3.831.454 -3.831.454 -3.831.454 -3.831.454
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-811.956 -811.956 -811.956 239.907 239.907 -572.049 -572.049
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -2.212.527 -2.212.527 -2.212.527 144.808 144.808 2.021.231 -1.107.085 -3.831.454 -4.938.539 20.152.582 20.152.582
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -2.212.527 -2.212.527 -2.212.527 144.808 144.808 2.021.231 -1.107.085 -3.831.454 -4.938.539 20.152.582 20.152.582
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-3.831.454 3.831.454 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-85.667 -85.667 -85.667 29.457 29.457 4.749.630 4.749.630 4.693.420 4.693.420
Dönem Karı (Zararı)
4.749.630 4.749.630 4.749.630 4.749.630
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-85.667 -85.667 -85.667 29.457 29.457 -56.210 -56.210
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -2.298.194 -2.298.194 -2.298.194 174.265 174.265 2.021.231 -4.938.539 4.749.630 -188.909 24.846.002 24.846.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.858.639 2.512.735
Dönem Karı (Zararı)
4.749.630 -3.831.454
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.749.630 -3.831.454
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.971.996 7.601.425
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 4.010.945 3.587.511
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-298.186 327.994
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 6.066 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -304.252 327.994
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.718.799 1.409.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.133.799 1.358.021
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -415.000 51.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.214.345 761.768
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -193.236 -128.893
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 1.607.757 873.274
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 -733.762 -93.727
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 533.586 111.114
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 4.386.228 2.076.313
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.345 -66.622
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -16.345 -66.622
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 84.776 -322.428
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-128.566 -172.132
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-128.566 -172.132
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
289.592 -212.141
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.443.103 -878.507
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
24 0 -878.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.443.103 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.908 3.935.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -13.908 3.935.489
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-742.915 603.300
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-240.327 428.804
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.442.584 -4.665.268
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.213 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.463.797 -4.665.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-570.777 639.659
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
104.124 7.767
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
79.509 7.767
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 24.615 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 80.618 -182.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-326.704 -101.078
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-248.203 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-78.501 -101.078
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.011.218 3.557.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.030.874 -1.026.763
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -121.705 -18.332
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.709.397 -8.102.506
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
257.134 212.430
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
257.134 212.430
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.499.634 -3.999.183
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.461.887 -3.882.861
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -37.747 -116.322
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-466.897 -4.315.753
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-466.897 -4.315.753
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.783.929 1.963.113
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.935.767 12.506.953
Kredilerden Nakit Girişleri
4 14.935.767 12.506.953
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.473.235 -10.369.623
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -22.473.235 -10.369.623
Ödenen Faiz
-1.437.594 -306.572
Alınan Faiz
191.133 132.355
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.365.313 -3.626.658
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.365.313 -3.626.658
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.098.813 7.725.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.464.126 4.098.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.466.229 4.098.994
Ticari Alacaklar
25.202.514 19.299.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 25.202.514 19.299.063
Diğer Alacaklar
105.185 89.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 105.185 89.751
Türev Araçlar
25 82.967 66.622
Stoklar
7 14.945.178 13.898.011
Peşin Ödenmiş Giderler
551.953 306.376
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 551.953 306.376
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 140.037 18.332
Diğer Dönen Varlıklar
820.763 572.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 820.763 572.560
ARA TOPLAM
47.314.826 38.349.709
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.314.826 38.349.709
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
22.830 24.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 22.830 24.356
Maddi Duran Varlıklar
11 29.186.656 23.451.594
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 298.816 358.003
Peşin Ödenmiş Giderler
466.897 4.321.003
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 466.897 4.321.003
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 743.549 775.323
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.718.748 28.930.279
TOPLAM VARLIKLAR
78.033.574 67.279.988
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.228.795 8.427.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 4.228.795 8.427.112
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.970.291 3.040.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 6.970.291 3.040.191
Ticari Borçlar
16.544.673 8.835.851
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 248.394 270.241
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 16.296.279 8.565.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.603.079 1.908.247
Diğer Borçlar
341.473 237.349
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 234.128 154.619
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 107.345 82.730
Ertelenmiş Gelirler
166.548 85.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 166.548 85.930
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 31.585 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.724.801 1.422.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.489.662 831.126
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 235.139 591.000
ARA TOPLAM
32.611.245 23.956.806
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.611.245 23.956.806
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.291.781 17.344.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 14.291.781 17.344.967
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.284.546 5.825.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 6.284.546 5.825.633
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.576.327 23.170.600
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.187.572 47.127.406
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.846.002 20.152.582
Ödenmiş Sermaye
16 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 15.137.609 15.137.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.298.194 -2.212.527
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.298.194 -2.212.527
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.298.194 -2.212.527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
174.265 144.808
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 174.265 144.808
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 2.021.231 2.021.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.938.539 -1.107.085
Net Dönem Karı veya Zararı
4.749.630 -3.831.454
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.846.002 20.152.582
TOPLAM KAYNAKLAR
78.033.574 67.279.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 87.223.084 69.580.951
Satışların Maliyeti
17 -62.674.207 -56.330.240
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.548.877 13.250.711
BRÜT KAR (ZARAR)
24.548.877 13.250.711
Genel Yönetim Giderleri
18 -7.411.080 -7.817.981
Pazarlama Giderleri
18 -8.326.420 -7.446.929
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -1.478.177 -1.098.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 7.563.941 4.678.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -4.381.141 -2.350.992
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.516.000 -785.544
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
79.001 172.132
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-91.873
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.503.128 -613.412
Finansman Giderleri
21 -5.668.722 -3.540.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.834.406 -4.153.882
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-84.776 322.428
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -31.585
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -53.191 322.428
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.749.630 -3.831.454
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.749.630 -3.831.454
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.749.630 -3.831.454
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 23 0,47000000 -0,38000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-85.667 -811.956
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -107.084 -1.014.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.417 202.988
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 21.417 202.988
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
29.457 239.907
Yabancı Para Çevrim Farkları
29.457 239.907
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
29.457 239.907
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-56.210 -572.049
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.693.420 -4.403.503
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.693.420 -4.403.503http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665257


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.548 Değişim: -1,36% Hacim : 101.485 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.650
Açılış: 9.645
32,5060 Değişim: 0,29%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,5138
Açılış: 32,411
34,5614 Değişim: 0,19%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,6964
Açılış: 34,4942
2.499,54 Değişim: 0,66%
Düşük 2.465,34 16.04.2024 Yüksek 2.506,73
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.