KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 20:04
KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ  VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.231.169
Satışların Maliyeti
19 -888.925 365.295
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 342.244 365.295
BRÜT KAR (ZARAR)
0 342.244 365.295
Genel Yönetim Giderleri
20 -175.420 -182.827 -4.497 -73.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 111.910 141 1
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -513 -209.657 -6
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-64.023 -50.099 -4.502 292.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 -1.876.138
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -250.028 -11.290 -11.290
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-314.051 -61.389 -4.502 -1.595.428
Finansman Giderleri
24 -73.329 277.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-314.051 -134.718 -4.502 -1.318.270
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
678.056 23.709
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 678.056 23.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-314.051 543.338 -4.502 -1.294.561
DÖNEM KARI (ZARARI)
-314.051 543.338 -4.502 -1.294.561
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 920 -399 -102
Ana Ortaklık Payları
18 -314.971 543.737 -4.502 -1.294.459
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.184.213 15.313
Dönem Karı (Zararı)
18 -314.051 543.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-933.858 41.081
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12_13 802.259
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-291.739
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.290
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-303.029
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
208.617
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
208.617
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -933.858
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -678.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-287.125 -526.380
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -517.228 -1.396.271
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 382.835
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -12.161 -436.067
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 621.375 9.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 329.305
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
317.433
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-708.416 596.108
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8 -708.416 596.108
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.535.034 58.039
Ödenen Faiz
3 -42.586
Alınan Faiz
24 -140
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 350.821
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4 15.313
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.225 17.880
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.229 33.193


Sunum Para Birimi 18.225
Ticari Alacaklar
7 2.027.288 1.510.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.027.288 1.510.060
Diğer Alacaklar
8 Giderler
10 51.752 39.591
Diğer Dönen Varlıklar
17 560.149 110.211
ARA TOPLAM
2.715.982 1.700.651
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.715.982 1.700.651
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 503 505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.963.499 1.029.641
Maddi Duran Varlıklar
12 14.673.868 14.673.868
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.046 2.046
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.639.916 15.706.060
TOPLAM VARLIKLAR
19.355.898 17.406.711
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.392.968 4.076.814
Ticari Borçlar
7 1.113.876 492.501
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 1.113.876 492.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.724.711 1.395.406
Diğer Borçlar
768.021 1.362.319
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
44434 186.274 174.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 424.613 73.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 424.613 73.792
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.522.501 1.522.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 399.756 399.756
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.122.745 1.122.745
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 371.820
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 371.820
ARA TOPLAM
9.318.510 8.923.333
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.318.510 8.923.333
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 8.643.342 7.959.496
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.643.342 7.959.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.961.852 16.882.829
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.389.683 519.519
Ödenmiş Sermaye
18 10.650.000 10.650.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 18.907 18.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.224.677 15.040.791
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16.271.441 15.087.555
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
18 -46.764 -46.764
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 534.645 534.645
Yasal Yedekler
18 534.645 534.645
Diğer Yedekler
18 1.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -25.724.824 -23.447.567
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -314.971 -2.277.257
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 4.363 4.363
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.394.046 523.882
TOPLAM KAYNAKLAR
19.355.898 17.406.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.912.152 18.907 10.912.152 -46.764 534.645 -16.040.592 -6.803.020 -774.672 3.443 -771.229
Transferler
-6.803.020 6.803.020
Dönem Karı (Zararı)
1.838.196 1.838.196 -297 1.837.899
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.731.464 26.345 3.757.809 496.191 4.254.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.000 18.907 14.856.994 -46.764 534.645 -22.817.267 543.737 3.740.252 3.044 3.743.296
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 15.087.555 -46.764 534.645 -23.447.567 -2.277.257 519.519 4.363 523.882
Transferler
1.249 -2.277.257 2.277.257 1.249 1.249
Dönem Karı (Zararı)
-314.971 -314.971 -314.971
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.183.886 1.183.886 1.183.886
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.000 18.907 16.271.441 -46.764 534.645 1.249 -25.724.824 -314.971 1.389.683 4.363 1.394.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18 -314.051 543.338 -4.502 -1.294.561
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
947.109 3.938.585 213.378
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.183.886 4.383.158 237.087
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -7.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-236.777 -436.752 -23.709
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -236.777 -436.752 -23.709
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
947.109 3.938.585 213.378
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
633.058 4.481.923 -4.502 -1.081.183
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
920 -399 -102
Ana Ortaklık Payları
18 632.138 4.482.322 -4.502 -1.081.081http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976605


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.323 Değişim: -0,23% Hacim : 140.817 Mio.TL Son veri saati : 17:56
Düşük 9.246 21.02.2024 Yüksek 9.397
Açılış: 9.393
31,0031 Değişim: 0,30%
Düşük 30,8591 21.02.2024 Yüksek 31,0114
Açılış: 30,9102
33,5690 Değişim: 0,36%
Düşük 33,3775 21.02.2024 Yüksek 33,5874
Açılış: 33,4481
2.021,99 Değişim: 0,49%
Düşük 2.008,08 21.02.2024 Yüksek 2.025,37
Açılış: 2.012,03
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.