KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:37
KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ  VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[19] 1.231.169 1.543.648 0 33.167
Satışların Maliyeti
[19] -888.925 -3.204.619 365.295 -428.812
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
342.244 -1.660.971 365.295 -395.645
BRÜT KAR (ZARAR)
342.244 -1.660.971 365.295 -395.645
Genel Yönetim Giderleri
-182.827 -688.006 -73.296 -79.351
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
141 792.828 1 19.259
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-209.657 -1.364.382 0 -297.821
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-50.099 -2.920.531 292.000 -753.558
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[19] 0 0 -1.876.138 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-11.290 -351.784 -11.290 111.200
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-61.389 -3.272.315 -1.595.428 -642.358
Finansman Gelirleri
0 9.361 0 0
Finansman Giderleri
-73.329 -1.942.648 277.158 -393.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-134.718 -5.205.602 -1.318.270 -1.035.662
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
678.056 343.766 23.709 132.202
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
678.056 343.766 23.709 132.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
543.338 -4.861.836 -1.294.561 -903.460
DÖNEM KARI (ZARARI)
543.338 -4.861.836 -1.294.561 -903.460
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-399 -266.392 -102 0
Ana Ortaklık Payları
543.737 -4.595.444 -1.294.459 -903.460
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.313 -4.188.139
Dönem Karı (Zararı)
543.338 -4.861.836
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
543.338 -4.861.836
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.645 -1.961.760
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[13] 802.259 676.301
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-291.739 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-303.029 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.290
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
208.617 -162.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -162.973
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[11] 208.617 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-42.726 6.448
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[5] -140 -6.906
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[4] -42.586 13.354
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 351.784
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 351.784
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-678.056 -661.090
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.172.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-526.380 2.635.457
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.396.271 -82.206
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -230.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[5] -1.396.271 148.011
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
95.000 178.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
95.000 178.159
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
382.835 2.472.472
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[9] -436.067 8.569
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[5] 9.582 -17.249
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.582 -17.249
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
411.083 -26.584
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] -169.805 -320.134
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] 580.888 293.550
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[9] 317.433 -140.653
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
90.025 242.949
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
[10] 90.025 242.949
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.313 -4.188.139
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 5.946.191
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.958.467
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.958.467
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -12.276
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12] -12.276
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.950.806
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.950.806
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -1.950.806
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.313 -192.754
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.313 -192.754
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 17.880 215.847
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 33.193 23.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 33.193 17.880
Ticari Alacaklar
1.515.526 92.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
[5] 1.515.526 92.770
Diğer Alacaklar
22.564 117.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[8] 22.564 117.564
Stoklar
0 79.806
Peşin Ödenmiş Giderler
449.783 13.716
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 449.783 13.716
Diğer Dönen Varlıklar
102.807 192.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
[10] 102.807 192.832
ARA TOPLAM
2.123.873 514.568
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.123.873 514.568
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
505 505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[8] 505 505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[7] 653.572 664.862
Maddi Duran Varlıklar
[13] 15.366.949 11.785.587
Arazi ve Arsalar
8.100.000 6.410.000
Binalar
5.801.667 3.254.271
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.455.897 2.111.445
Mobilya ve Demirbaşlar
9.385 9.871
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[14] 2.192 2.655
Diğer Haklar
2.192 2.653
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.023.218 12.453.609
TOPLAM VARLIKLAR
18.147.091 12.968.177
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 3.085.494 3.035.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.085.494 3.035.593
Banka Kredileri
[4] 3.085.494 3.035.593
Ticari Borçlar
491.994 482.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
[5] 491.994 482.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[6] 1.590.836 854.851
Diğer Borçlar
[8] 458.135 783.037
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
286.631 415.390
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
171.504 367.647
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
424.613 107.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[9] 424.613 107.180
Kısa Vadeli Karşılıklar
[11] 931.938 723.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
399.756 399.756
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
532.182 323.565
ARA TOPLAM
6.983.010 5.986.394
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.983.010 5.986.394
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.420.785 7.513.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.420.785 7.513.272
Banka Kredileri
[4] 7.420.785 7.513.272
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[12] 0 239.740
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.420.785 7.753.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.403.795 13.739.406
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.740.252 -774.672
Ödenmiş Sermaye
[15] 10.650.000 10.650.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[17] 18.907 18.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.810.230 10.865.388
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.810.230 10.865.388
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.856.994 10.912.152
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.764 -46.764
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[18] 534.645 534.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-22.817.267 -16.113.013
Net Dönem Karı veya Zararı
543.737 -6.730.599
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.044 3.443
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.743.296 -771.229
TOPLAM KAYNAKLAR
18.147.091 12.968.177


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 13.404.008 -49.344 534.645 -13.463.130 -5.178.353 5.916.733 1.297.533 7.214.266
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-5.178.353 5.178.353 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17 -4.595.444 -4.595.461 -266.392 -4.861.853
Dönem Karı (Zararı)
-4.595.444 -4.595.444 -266.392 -4.861.836
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17 -17 -17
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.491.856 8.924 2.528.470 45.538 -1.027.486 -981.948
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.000 18.907 10.912.152 -40.437 534.645 -16.113.013 -4.595.444 1.366.810 3.655 1.370.465
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 10.912.152 -46.764 534.645 -16.040.592 -6.803.020 -774.672 3.443 -771.229
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-6.803.020 6.803.020 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.944.842 543.737 4.488.579 -399 4.488.180
Dönem Karı (Zararı)
0 543.737 543.737 -399 543.338
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.944.842 3.944.842 3.944.842
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
26.345 26.345 26.345
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.000 18.907 14.856.994 -46.764 534.645 -22.817.267 543.737 3.740.252 3.044 3.743.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
543.338 -4.861.836 -1.294.561 -903.460
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.938.585 -17 213.378 -30.425
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[13] 4.383.158 0 237.087 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[12] -7.821 -21 0 -38.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-436.752 4 -23.709 7.606
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
[12] -436.752 4 -23.709 7.606
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.938.585 -17 213.378 -30.425
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.481.923 -4.861.853 -1.081.183 -933.885
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-399 -266.392 -102 0
Ana Ortaklık Payları
4.482.322 -4.595.461 -1.081.081 -933.885http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887420


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.998 Değişim: 0,00% Hacim : 28.061 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.998
Açılış: 1.920
13,5857 Değişim: -0,47%
Düşük 13,5674 28.01.2022 Yüksek 13,6650
Açılış: 13,6502
15,1770 Değişim: -0,35%
Düşük 15,1423 28.01.2022 Yüksek 15,2381
Açılış: 15,2307
787,56 Değişim: -0,07%
Düşük 783,64 28.01.2022 Yüksek 789,79
Açılış: 788,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.