KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.03.2020 - 13:27
KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ  VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.543.648 5.033.924
Satışların Maliyeti
28 -3.374.864 -8.133.465
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.831.216 -3.099.541
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.831.216 -3.099.541
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.679.303 -1.035.436
Pazarlama Giderleri
29 -20.586 -64.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 240.181 420.549
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.708.508 -666.311
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.999.432 -4.445.665
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 398.468
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 -510.169
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.111.133 -4.445.665
Finansman Gelirleri
33 8.213 15.619
Finansman Giderleri
33 -2.076.111 -2.163.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.179.031 -6.593.987
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 452.438 414.290
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 452.438 414.290
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.726.593 -6.179.697
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.726.593 -6.179.697
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36 4.009 -1.001.344
Ana Ortaklık Payları
36 -6.730.602 -5.178.353
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.550.787 -3.631.572
Dönem Karı (Zararı)
-6.726.593 -5.178.353
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.726.593 -5.178.353
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-595.872 397.951
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 879.620 1.493.976
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 956.400 226.481
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 956.400 63.333
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 163.148
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 293.272 88.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 144.201 91.594
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
149.071 -3.000
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-79.096 391
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-79.236 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 0 391
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 140 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.926.347 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
14 510.169
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.436.516 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -719.721 -409.268
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.002.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.771.678 1.148.830
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
176.794 -59.585
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 176.794 -59.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-873.005 -199.364
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -873.005 -199.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 2.567.892 1.358.226
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 13.860 165.830
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.406 99.526
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -17.406 99.526
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 670.363 -96.911
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
111.141 -190.857
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 -215.290 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 326.431 -190.857
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -103.587 171.079
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
225.626 -99.114
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 225.626 -99.114
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.550.787 -3.631.572
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.839.974 -24.507
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.852.250 6.924
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 5.852.250 6.924
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.276 -31.431
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -12.276 -31.431
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.487.158 3.489.081
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.397.986
Kredilerden Nakit Girişleri
8 0 4.397.986
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.487.158 -908.905
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.487.158 -908.905
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-197.971 -166.998
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -197.971 -166.998
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 215.847 382.845
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.876 215.847


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 17.876 215.847
Ticari Alacaklar
9 92.771 269.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 92.771 269.705
Diğer Alacaklar
117.565 200.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 117.565 200.960
Stoklar
12 79.806 2.647.698
Peşin Ödenmiş Giderler
13.716 27.576
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 13.716 27.576
Diğer Dönen Varlıklar
192.832 418.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 192.832 418.458
ARA TOPLAM
514.566 3.780.244
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
514.566 3.780.244
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
505 505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 505 505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 664.862
Maddi Duran Varlıklar
16 11.785.587 18.503.735
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.654 4.100
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 13.461
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.453.608 18.521.801
TOPLAM VARLIKLAR
12.968.174 22.302.045
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.035.593 6.373.127
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
132.280 3.004.027
Banka Kredileri
8 132.280 3.004.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.903.313 3.369.100
Banka Kredileri
8 2.903.313 3.369.100
Ticari Borçlar
482.412 499.818
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 482.412 499.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 854.851 184.488
Diğer Borçlar
783.037 671.896
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 415.390 630.680
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 367.647 41.216
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
107.180 210.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 107.180 210.767
Kısa Vadeli Karşılıklar
723.321 198.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 399.756 24.455
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 323.565 174.494
ARA TOPLAM
5.986.394 8.139.045
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.986.394 8.139.045
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 7.513.272 5.742.132
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.513.272 5.742.132
Banka Kredileri
8 7.513.272 5.742.132
Uzun Vadeli Karşılıklar
233.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 233.680
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 239.740 972.922
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.753.012 6.948.734
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.739.406 15.087.779
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-774.675 5.916.733
Ödenmiş Sermaye
27 10.650.000 10.650.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 -72.419 -72.419
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 18.907 18.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.865.388 13.354.664
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 10.865.388 13.354.664
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 10.912.152 13.404.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -46.764 -49.344
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 534.645 534.645
Yasal Yedekler
27 534.645 534.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -16.040.594 -13.390.711
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -6.730.602 -5.178.353
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 3.443 1.297.533
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-771.232 7.214.266
TOPLAM KAYNAKLAR
12.968.174 22.302.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 10.650.000 18.907 -72.419 13.404.008 -71.060 534.645 -12.001.073 -1.388.978 11.074.030 2.299.756 13.373.786
Diğer Düzeltmeler
-660 -660 -660
Transferler
-1.388.978 1.388.978
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.716 -5.178.353 -5.156.637 -1.002.223 -6.158.860
Dönem Sonu Bakiyeler
27 10.650.000 18.907 -72.419 13.404.008 -49.344 534.645 -13.390.711 5.178.353 5.916.733 1.297.533 7.214.266
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 10.650.000 18.907 -72.419 13.404.008 -49.344 534.645 -13.390.711 5.178.353 5.916.733 1.297.533 7.214.266
Transferler
-5.178.353 5.178.353
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.344 -6.730.602 -6.730.602 4.009 -6.732.937
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.491.856 8.924 2.528.470 45.538 -1.298.099 -1.252.561
Dönem Sonu Bakiyeler
27 10.650.000 18.907 -72.419 10.912.152 -46.764 534.645 -16.040.594 -6.730.602 -774.675 3.443 -771.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.726.593 -6.179.697
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.344 -20.837
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.930 -26.046
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.586 5.209
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.586 5.209
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.344 -20.837
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.732.937 -6.200.534
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.009 -1.002.223
Ana Ortaklık Payları
-6.736.946 -5.198.311http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831207


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.194 Değişim: 1,45% Hacim : 145.590 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.089 29.02.2024 Yüksek 9.215
Açılış: 9.100
31,2971 Değişim: 0,20%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,3570
Açılış: 31,2335
33,8867 Değişim: 0,06%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 33,9525
Açılış: 33,8667
2.055,92 Değişim: 0,15%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.061,29
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.