" />

KAP ***DGZTE*** DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 20:59
KAP ***DGZTE*** DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

***DGZTE*** DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 50.584.308 46.278.783
Satışların Maliyeti
18 -28.143.738 -29.565.290
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.440.570 16.713.493
BRÜT KAR (ZARAR)
22.440.570 16.713.493
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.952.990 -3.069.651
Pazarlama Giderleri
19 -15.920.870 -12.089.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 7.740.194 8.909.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.784.167 -2.032.853
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.522.737 8.430.721
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 2.257.442 2.070.757
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -91.127
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 1.211.769
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.900.821 10.501.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.900.821 10.501.478
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.068.048 -2.035.256
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.802.839 -2.234.251
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 734.791 198.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.832.773 8.466.222
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.832.773 8.466.222
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.832.773 8.466.222
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,08000000 0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 105.000.000 45.910.057 82.060.000 39.104.778 -2.471.690 14.398.598 76.421.345 88.224.093 448.647.181 448.647.181
Transferler
1.972.304 86.251.789 -88.224.093
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.466.222 8.466.222 8.466.222
Dönem Karı (Zararı)
8.466.222 8.466.222 8.466.222
Dönem Sonu Bakiyeler
17 105.000.000 45.910.057 82.060.000 39.104.778 -2.471.690 16.370.902 162.673.134 8.466.222 457.113.403 457.113.403
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 105.000.000 45.910.057 82.060.000 37.046.632 -2.971.555 18.845.790 130.199.362 42.977.001 459.067.287 459.067.287
Transferler
1.746.965 41.230.036 -42.977.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.832.773 8.832.773 8.832.773
Dönem Karı (Zararı)
8.832.773 8.832.773 8.832.773
Dönem Sonu Bakiyeler
17 105.000.000 45.910.057 82.060.000 37.046.632 -2.971.555 20.592.755 171.429.398 8.832.773 467.900.060 467.900.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.812.216 6.240.121
Dönem Karı (Zararı)
8.832.773 8.466.222
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.523.836 2.491.190
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 412.646 442.243
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
185.308 579.861
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 185.308 579.861
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.615.113 1.400.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.982.060 900.340
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 15.884 -90.130
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
617.169 590.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.636.637 -1.966.377
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21,22 -1.612.397 -1.952.384
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10.733 20.852
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-34.973 -34.845
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.211.769
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.211.769
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 2.068.048 2.035.253
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
91.127
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 91.127
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.599.631 -2.547.348
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6.239.926
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.392.390 2.142.724
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.242.226 -1.510.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.849.836 3.653.231
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.832.243 -444.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.832.243 -444.660
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
192.813 395.992
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
319.540 -318.868
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.627.898 -1.188.899
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-645.820 -1.151.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.273.718 -37.210
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.503.165 -3.091.794
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.503.165 -3.091.794
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-717.234 -41.843
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.956.240 8.410.064
Alınan Faiz
1.382.624 1.928.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -286.925 -306.931
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -372.154
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -3.239.723 -3.419.474
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.691.763 -285.887
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.832
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.832
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -1.155.468 -285.887
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
148.873
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-687.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 678.852
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
678.852
Kredilerden Nakit Girişleri
678.852
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.120.453 6.633.086
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.120.453 6.633.086
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 106.111.968 177.488.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 120.232.421 184.121.167


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.832.773 8.466.222
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.832.773 8.466.222
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.832.773 8.466.222


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 120.564.589 106.214.361
Finansal Yatırımlar
4 2.380.167 8.620.093
Ticari Alacaklar
40.517.957 39.275.902
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 11.630.163 8.387.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 28.887.794 30.887.965
Stoklar
7 465.757 658.570
Peşin Ödenmiş Giderler
16 54.569 374.109
Diğer Dönen Varlıklar
16 3.811.182 5.695.197
ARA TOPLAM
167.794.221 160.838.232
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
27 27.536.282
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
195.330.503 160.838.232
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
118.516 66.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 118.516 66.744
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 0 26.324.513
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 265.465.000 265.018.000
Maddi Duran Varlıklar
3.325.893 3.432.311
Arazi ve Arsalar
10.155 11.905
Binalar
334.250 336.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.466.405 1.435.291
Mobilya ve Demirbaşlar
1.474.631 1.600.523
Özel Maliyetler
40.452 48.592
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
63.341.231 62.493.823
Şerefiye
12 60.428.513 60.428.513
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.912.718 2.065.310
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
332.250.640 357.335.391
TOPLAM VARLIKLAR
527.581.143 518.173.623
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
18.199.444 16.560.813
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 10.249.976 10.885.063
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 7.949.468 5.675.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.886.955 3.245.968
Diğer Borçlar
763.562 1.922.522
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 763.562 1.922.522
Ertelenmiş Gelirler
16 225.737 737.321
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 2.614.243 3.051.127
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.907.715 6.738.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.869.518 3.348.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.038.197 3.390.336
ARA TOPLAM
33.597.656 32.256.087
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.597.656 32.256.087
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
16 154.237 359.887
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.355.269 9.181.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 9.355.269 9.181.651
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 16.573.921 17.308.711
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.083.427 26.850.249
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
59.681.083 59.106.336
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
467.900.060 459.067.287
Ödenmiş Sermaye
17 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 45.910.057 45.910.057
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 82.060.000 82.060.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.075.077 34.075.077
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.075.077 34.075.077
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 37.046.632 37.046.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.971.555 -2.971.555
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 20.592.755 18.845.790
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
171.429.398 130.199.362
Net Dönem Karı veya Zararı
8.832.773 42.977.001
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
467.900.060 459.067.287
TOPLAM KAYNAKLAR
527.581.143 518.173.623http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680190


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.