KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:31
KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -10.370.082 1.107.177 -171.257.862 -65.258.787 11.988.892 11.988.892
Transferler
2.334.150 -67.592.937 65.258.787 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.869.114 1.567.397 -35.301.717 -35.301.717
Dönem Karı (Zararı)
1.567.397 1.567.397 1.567.397
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.869.114 -36.869.114 -36.869.114
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.334.150 -2.334.150 -2.334.150
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -2.845.141 9.282.945 138.766.128 230.364 -47.239.196 3.441.327 -238.850.799 1.567.397 -25.646.975 -25.646.975
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -2.845.141 9.282.945 169.053.397 -667.148 -45.209.100 3.441.327 -238.850.799 25.752.988 29.958.469 29.958.469
Transferler
4.535.317 21.217.671 -25.752.988
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.850.280 50.198.556 46.348.276 46.348.276
Dönem Karı (Zararı)
50.198.556 50.198.556 50.198.556
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.850.280 -3.850.280 -3.850.280
Sermaye Arttırımı
80.930.233 177.347 81.107.580 81.107.580
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.535.317 -4.535.317 -4.535.317
Dönem Sonu Bakiyeler
190.930.233 -7.380.458 9.460.292 169.053.397 -667.148 -49.059.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.976.644 -217.633.128 50.198.556 152.879.008 152.879.008


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.817.043 118.325.365
Dönem Karı (Zararı)
50.198.556 1.567.397
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
50.198.556 1.567.397
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
145.292.880 120.617.235
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54.665.172 44.503.443
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-15.827 20.156
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-15.827 20.156
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.557.752 11.072.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.787.063 1.733.594
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
139.150 -1.873.954
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.368.461 11.212.572
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
55.389.869 53.425.570
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.817.768 -167.905
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 70.207.637 53.593.475
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
34.585.837 75.787.897
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.812.850 -47.268.095
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.812.850 -47.268.095
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 3.447.750 -16.800.183
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
475.177 -123.765
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
475.177 -123.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-105.665.609 -3.769.279
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.708.774 -23.360.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -72.708.774 -23.360.626
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.286.645 1.682.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.286.645 1.682.361
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -124.330.000 -36.199.356
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-68.924.709 -14.034.622
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
144.061.421 90.649.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 144.061.421 90.649.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.351.701 6.985.855
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
968.392 -445.479
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 968.392 -445.479
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
35.726.973 -24.046.378
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.523.968 -5.000.845
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-25.523.968 -5.000.845
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
89.825.827 118.415.353
Ödenen Faiz
-8.784 -89.988
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-112.610.152 -31.137.618
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 2.605.666 1.741.101
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 2.605.666 1.741.101
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -115.215.818 -32.878.719
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -115.215.818 -32.878.719
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.737.672 -73.374.461
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.107.580
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.107.580
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-4.535.317 -2.334.150
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.535.317 -2.334.150
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 384.369.674 337.034.053
Kredilerden Nakit Girişleri
4 384.369.674 337.034.053
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -370.625.563 -400.288.166
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -370.625.563 -400.288.166
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-163.014 -41.117.913
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.067.220 -5.495.016
Ödenen Faiz
-66.348.468 38.826.731
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.055.437 13.813.286
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.055.437 13.813.286
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.228.238 4.862.454
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.172.801 18.675.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.172.801 14.228.238
Ticari Alacaklar
245.198.840 174.492.889
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.640.832 2.150.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 240.558.008 172.342.093
Diğer Alacaklar
5.893.864 5.481.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.893.864 5.481.044
Stoklar
8 421.809.105 297.479.105
Peşin Ödenmiş Giderler
115.020.388 46.095.680
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
115.020.388 46.095.680
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 623.559 615.386
Diğer Dönen Varlıklar
54.836.482 29.320.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
54.836.482 29.320.687
ARA TOPLAM
848.555.039 567.713.029
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
848.555.039 567.713.029
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Vadeli Mevduatlar
9.469.958 9.469.958
Diğer Alacaklar
7 3.049.163 2.175.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.049.163 2.175.338
Maddi Duran Varlıklar
9 390.337.262 314.132.318
Arazi ve Arsalar
9 80.258.429 76.310.952
Binalar
9 110.672.612 105.647.048
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 71.013.834 57.761.110
Taşıtlar
9 7.905.882 1.032.825
Mobilya ve Demirbaşlar
9 33.117.802 23.789.571
Özel Maliyetler
9 86.113.761 48.899.933
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6 1.254.942 690.879
Kullanım Hakkı Varlıkları
125.064.182 78.785.947
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.684.190 22.044.838
Diğer Haklar
5.154.190 4.514.838
Markalar
17.530.000 17.530.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 11.305.298 13.790.478
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
561.910.053 440.398.877
TOPLAM VARLIKLAR
1.410.465.092 1.008.111.906
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 138.159.876 98.162.630
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 138.159.876 98.162.630
Banka Kredileri
4 89.062.145 83.675.984
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 49.097.731 14.486.646
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 293.931.004 219.045.890
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 293.931.004 219.045.890
Banka Kredileri
4 293.931.004 219.045.890
Ticari Borçlar
5 436.331.425 303.538.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 436.331.425 303.538.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.687.155 16.335.454
Diğer Borçlar
7 2.420.830 2.032.339
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 997.805 1.160.819
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.423.025 871.520
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
81.255.480 45.528.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
81.255.480 45.528.507
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.492.532 18.890.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 9.790.378 6.956.979
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 10.702.154 11.933.125
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
995.278.302 703.533.263
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
995.278.302 703.533.263
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 254.463.407 267.148.009
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 254.463.407 267.148.009
Banka Kredileri
4 143.572.179 190.234.464
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 110.891.228 76.913.545
Ticari Borçlar
0
Diğer Borçlar
7 2.227.440 1.810.554
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.227.440 1.810.554
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 5.616.935 5.661.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 4.359.068 4.405.404
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.257.867 1.256.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
262.307.782 274.620.174
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.257.586.084 978.153.437
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
152.879.008 29.958.469
Ödenmiş Sermaye
350.000.000 269.069.767
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-159.069.767 -159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)
-7.380.458 -2.845.141
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.460.292 9.282.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
168.386.249 168.386.249
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
168.386.249 168.386.249
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
169.053.397 169.053.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-667.148 -667.148
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.059.380 -45.209.100
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-49.059.380 -45.209.100
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-49.059.380 -45.209.100
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.976.644 3.441.327
Yasal Yedekler
7.976.644 3.441.327
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-217.633.128 -238.850.799
Net Dönem Karı veya Zararı
50.198.556 25.752.988
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
152.879.008 29.958.469
TOPLAM KAYNAKLAR
1.410.465.092 1.008.111.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.191.978.277 617.242.789 468.140.746 272.998.845
Satışların Maliyeti
12 -801.715.994 -405.872.105 -308.860.417 -177.376.063
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
390.262.283 211.370.684 159.280.329 95.622.782
BRÜT KAR (ZARAR)
390.262.283 211.370.684 159.280.329 95.622.782
Genel Yönetim Giderleri
13 -43.977.224 -20.960.272 -17.916.526 -7.793.365
Pazarlama Giderleri
13 -215.374.332 -121.349.786 -85.452.692 -47.781.717
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
13 -7.463.848 -5.169.341 -2.885.396 -2.076.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 37.028.093 73.238.947 9.447.723 37.056.532
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -10.661.123 -15.445.176 -2.842.579 -3.259.500
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
149.813.849 121.685.056 59.630.859 71.768.489
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
874.218 123.765 408.014
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.349.395 -796.331 -54.491
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
149.338.672 121.808.821 59.242.542 71.713.998
Finansman Gelirleri
15 64.905.173 50.289.204 21.568.315 25.807.958
Finansman Giderleri
15 -160.597.539 -176.931.830 -41.521.982 -79.055.206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.646.306 -4.833.805 39.288.875 18.466.750
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.447.750 6.401.202 -8.779.093 1.558.484
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -3.447.750 6.401.202 -8.779.093 1.558.484
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
50.198.556 1.567.397 30.509.782 20.025.234
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.198.556 1.567.397 30.509.782 20.025.234
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
50.198.556 1.567.397 30.509.782 20.025.234
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 18 0,00150000 0,00010000 0,00090000 0,00070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 18 0,00150000 0,00010000 0,00090000 0,00070000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.850.280 -36.869.114 0 -20.792.385
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-4.812.850 -47.268.095 -26.656.904
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
962.570 10.398.981 0 5.864.519
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
962.570 10.398.981 5.864.519
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.850.280 -36.869.114 0 -20.792.385
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.348.276 -35.301.717 30.509.782 -767.151
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
46.348.276 -35.301.717 30.509.782 -767.151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976443


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.346 Değişim: -0,30% Hacim : 70.595 Mio.TL Son veri saati : 13:11
Düşük 9.319 26.02.2024 Yüksek 9.450
Açılış: 9.411
31,1197 Değişim: 0,26%
Düşük 31,0311 26.02.2024 Yüksek 31,3383
Açılış: 31,0391
33,7844 Değişim: 0,48%
Düşük 33,6235 26.02.2024 Yüksek 33,9189
Açılış: 33,6235
2.036,14 Değişim: 0,18%
Düşük 2.028,08 26.02.2024 Yüksek 2.048,61
Açılış: 2.032,57
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.