KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 22:15
KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -10.370.082 1.107.177 -171.257.862 -65.258.787 11.988.892 11.988.892
Transferler
954.150 -66.212.937 65.258.787 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.076.729 -18.457.837 -34.534.566 -34.534.566
Dönem Karı (Zararı)
-18.457.837 -18.457.837 -18.457.837
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.076.729 -16.076.729 -16.076.729
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-954.150 -954.150 -954.150
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.465.141 9.282.945 138.766.128 230.364 -26.446.811 2.061.327 -237.470.799 -18.457.837 -23.499.824 -23.499.824
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -2.845.141 9.282.945 169.053.397 -667.148 -45.209.100 3.441.327 -238.850.799 25.752.988 29.958.469 29.958.469
Transferler
4.535.317 21.217.671 -25.752.988
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.850.280 19.688.774 15.838.494 15.838.494
Dönem Karı (Zararı)
19.688.774 19.688.774 19.688.774
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.850.280 -3.850.280 -3.850.280
Sermaye Arttırımı
80.930.233 177.347 81.107.580 81.107.580
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.535.317 -4.535.317 -4.535.317
Dönem Sonu Bakiyeler
190.930.233 -7.380.458 9.460.292 169.053.397 -667.148 -49.059.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.976.644 -217.633.128 19.688.774 122.369.226 122.369.226


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.105.638 49.043.216
Dönem Karı (Zararı)
19.688.774 -18.457.837
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
93.292.895 83.852.391
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.227.736 30.142.352
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-15.277 70.537
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-15.277 70.537
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
977.193 7.665.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.206.504 791.969
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
139.150 -1.873.954
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.368.461 8.747.830
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.382.173 37.919.717
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 34.382.173 37.919.717
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
33.778.403 38.220.567
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.812.850 -20.611.191
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.812.850 -20.611.191
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 -5.331.343 -9.377.180
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
86.860 -178.256
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
86.860 -178.256
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.867.247 -16.291.909
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.530.305 -22.189.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -35.530.305 -22.189.994
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.845.435 2.338.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -11.845.435 2.338.449
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -88.212.234 -11.578.136
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-50.213.519 -2.735.052
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
96.482.594 23.055.113
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 96.482.594 23.055.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.080.059 4.395.415
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.020.366 -1.112.842
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.020.366 -1.112.842
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
38.527.964 -5.744.276
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.176.737 -2.720.586
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.176.737 -2.720.586
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
60.114.422 49.102.645
Ödenen Faiz
-8.784 -59.429
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-65.732.429 -17.119.203
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 746.939 1.260.952
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 746.939 1.260.952
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -66.479.368 -18.380.155
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -66.479.368 -18.380.155
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.526.302 -20.171.567
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.107.580
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.107.580
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-4.535.317 -954.150
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.535.317 -954.150
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 325.515.525 244.978.750
Kredilerden Nakit Girişleri
4 325.515.525 244.978.750
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -312.961.912 -187.055.205
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -312.961.912 -187.055.205
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-621.045 -41.114.800
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.254.909 -2.842.834
Ödenen Faiz
-41.723.620 -33.183.328
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.899.511 11.752.446
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.899.511 11.752.446
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.228.238 4.862.454
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 50.127.749 16.614.900


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 50.127.749 14.228.238
Ticari Alacaklar
208.679.334 174.492.889
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.798.121 2.150.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 205.881.213 172.342.093
Diğer Alacaklar
16.771.462 5.481.044
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.368.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.403.311 5.481.044
Stoklar
8 385.691.339 297.479.105
Peşin Ödenmiş Giderler
96.309.199 46.095.680
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
96.309.199 46.095.680
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 620.583 615.386
Diğer Dönen Varlıklar
38.492.227 29.320.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
38.492.227 29.320.687
ARA TOPLAM
796.691.893 567.713.029
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
796.691.893 567.713.029
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Vadeli Mevduatlar
9.469.958 9.469.958
Diğer Alacaklar
2.730.355 2.175.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.730.355 2.175.338
Maddi Duran Varlıklar
9 357.562.705 314.132.318
Arazi ve Arsalar
9 78.560.952 76.310.952
Binalar
9 110.551.093 105.647.048
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 61.302.747 57.761.110
Taşıtlar
9 530.802 1.032.825
Mobilya ve Demirbaşlar
9 30.829.658 23.789.571
Özel Maliyetler
9 75.046.574 48.899.933
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6 740.879 690.879
Kullanım Hakkı Varlıkları
104.779.839 78.785.947
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.365.440 22.044.838
Diğer Haklar
4.835.440 4.514.838
Markalar
17.530.000 17.530.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 20.084.391 13.790.478
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
516.992.688 440.398.877
TOPLAM VARLIKLAR
1.313.684.581 1.008.111.906
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 135.911.898 98.162.630
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 135.911.898 98.162.630
Banka Kredileri
4 113.580.241 83.675.984
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 22.331.657 14.486.646
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 253.684.276 219.045.890
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
253.684.276 219.045.890
Banka Kredileri
4 253.684.276 219.045.890
Ticari Borçlar
5 390.860.887 303.538.339
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.155.957
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 388.704.930 303.538.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.415.513 16.335.454
Diğer Borçlar
7 2.014.773 2.032.339
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 539.774 1.160.819
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.474.999 871.520
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
84.056.472 45.528.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
84.056.472 45.528.507
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.911.973 18.890.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 9.209.819 6.956.979
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 10.702.154 11.933.125
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
908.855.792 703.533.263
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
908.855.792 703.533.263
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 274.368.281 267.148.009
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 274.368.281 267.148.009
Banka Kredileri
4 169.173.424 190.234.464
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 105.194.857 76.913.545
Ticari Borçlar
246.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 246.907
Diğer Borçlar
2.227.440 1.810.554
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.227.440 1.810.554
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.616.935 5.661.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 4.359.068 4.405.404
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.257.867 1.256.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
282.459.563 274.620.174
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.191.315.355 978.153.437
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
122.369.226 29.958.469
Ödenmiş Sermaye
350.000.000 269.069.767
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-159.069.767 -159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)
-7.380.458 -2.845.141
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.460.292 9.282.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
168.386.249 168.386.249
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
168.386.249 168.386.249
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
169.053.397 169.053.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-667.148 -667.148
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.059.380 -45.209.100
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-49.059.380 -45.209.100
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-49.059.380 -45.209.100
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.976.644 3.441.327
Yasal Yedekler
7.976.644 3.441.327
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-217.633.128 -238.850.799
Net Dönem Karı veya Zararı
19.688.774 25.752.988
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
122.369.226 29.958.469
TOPLAM KAYNAKLAR
1.313.684.581 1.008.111.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 723.837.531 344.243.944 393.205.004 166.969.553
Satışların Maliyeti
12 -492.855.577 -228.496.042 -266.319.544 -109.581.255
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
230.981.954 115.747.902 126.885.460 57.388.298
BRÜT KAR (ZARAR)
230.981.954 115.747.902 126.885.460 57.388.298
Genel Yönetim Giderleri
13 -26.060.698 -13.166.907 -15.067.146 -4.744.247
Pazarlama Giderleri
13 -129.921.640 -73.568.069 -74.495.689 -32.219.114
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
13 -4.578.452 -3.093.098 -2.631.156 -1.040.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 27.580.370 36.182.415 7.392.569 15.731.553
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -7.818.544 -12.185.676 -2.843.119 -4.393.258
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.182.990 49.916.567 39.240.919 30.722.273
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
466.204 178.256 137.638 128.090
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-553.064 -553.064 136.677
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
90.096.130 50.094.823 38.825.493 30.987.040
Finansman Gelirleri
15 43.336.858 24.481.246 17.968.332 9.724.108
Finansman Giderleri
15 -119.075.557 -97.876.624 -54.162.029 -52.606.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.357.431 -23.300.555 2.631.796 -11.895.499
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.331.343 4.842.718 1.947.963 858.331
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
553.475
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 5.331.343 4.842.718 1.947.963 304.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.688.774 -18.457.837 4.579.759 -11.037.168
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.688.774 -18.457.837 4.579.759 -11.037.168
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.688.774 -18.457.837 4.579.759 -11.037.168
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç 0,00060000 0,00010000 -0,00070000 -0,00040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.850.280 -16.076.729 1.609.791 -6.672.731
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-4.812.850 -20.611.191 2.012.239 -8.554.783
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
962.570 4.534.462 -402.448 1.882.052
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
962.570 4.534.462 -402.448 1.882.052
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.850.280 -16.076.729 1.609.791 -6.672.731
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.838.494 -34.534.566 6.189.550 -17.709.899
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.838.494 -34.534.566 6.189.550 -17.709.899http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958855


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.