KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2021 - 22:22
KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -510.991 282.945 115.492.865 1.197.906 1.107.177 -82.038.854 -89.219.008 -3.687.960 -3.687.960
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
-89.219.008 89.219.008
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.273.263 -967.542 -10.370.082 -65.258.787 -53.323.148 -53.323.148
Dönem Karı (Zararı)
-65.258.787 -65.258.787 -65.258.787
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.273.263 -967.542 -10.370.082 11.935.639 11.935.639
Sermaye Arttırımı
60.000.000 9.000.000 69.000.000 69.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -10.370.082 1.107.177 -171.257.862 -65.258.787 11.988.892 11.988.892
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -10.370.082 1.107.177 -171.257.862 -65.258.787 11.988.892 11.988.892
Transferler
2.334.150 -67.592.937 67.592.937
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.287.269 -897.512 -34.839.018 25.752.988 20.303.727 20.303.727
Dönem Karı (Zararı)
25.752.988 25.752.988 25.752.988
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.287.269 -897.512 -34.839.018 -5.449.261 -5.449.261
Sermaye Arttırımı
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.334.150 -2.334.150 -2.334.150
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -2.845.141 9.282.945 169.053.397 -667.148 -45.209.100 3.441.327 -238.850.799 25.752.988 29.958.469 29.958.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
168.713.608 42.717.746
Dönem Karı (Zararı)
25.752.988 -65.258.787
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
157.806.048 138.695.759
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 59.206.827 41.782.192
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 4.461.361 3.722.303
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.067.433 3.722.303
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 393.928
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.423.356 2.678.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.347.376 1.592.641
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 830.203 -674.573
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.245.777 1.760.219
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 58.245.747 94.257.914
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -213.353 -39.203
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 61.096.301 85.060.578
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.041.859 8.873.193
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-595.342 363.346
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
72.837.496 26.003.453
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-43.548.772 -13.294.977
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.123.063 -17.661.587
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-943.030 716.974
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-943.030 716.547
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
427
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
491.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.511.420 -29.368.279
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.574.254 -63.070.949
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -577.579 -462.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.996.675 -62.608.686
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.543.466 -4.864.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.543.466 -4.864.902
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -55.928.412 -29.735.933
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -18.668.156 4.241.359
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 146.080.455 19.833.265
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 146.080.455 19.833.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 7.908.885 3.185.755
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -578.880 1.406.584
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -578.880 1.406.584
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -38.674.218 42.108.467
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.620.306 -2.471.925
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-24.620.306 -2.471.925
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
170.047.616 44.068.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.214.280 -1.026.396
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -119.728 -324.551
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.542.836 -18.362.716
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.806.007 1.279.246
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 2.806.007 1.279.246
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -60.348.843 -19.667.177
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -58.213.504 -18.407.799
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.135.339 -1.259.378
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.215
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-101.804.988 -23.059.464
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
69.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.000.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.334.150
İşletmenin Kendi Paylarını Al2.732.537 955.432.118
Kredilerden Nakit Girişleri
4,27 532.732.537 955.432.118
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-515.110.303 -964.653.828
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4,27 -515.110.303 -964.653.828
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-40.043.356 -15.522.824
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12,27 -7.920.691 -4.551.604
Ödenen Faiz
-69.129.025 -62.763.326
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.365.784 1.295.566
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.365.784 1.295.566
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.862.454 3.566.888
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.228.238 4.862.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.228.238 4.862.454
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
174.492.889 146.390.726
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.150.796 1.573.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 172.342.093 144.817.509
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 5.481.044 8.283.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.481.044 8.283.318
Stoklar
8 297.479.105 241.944.621
Peşin Ödenmiş Giderler
10 46.095.680 27.427.524
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 615.386 684.941
Diğer Dönen Varlıklar
9 29.320.687 4.630.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 29.320.687 4.630.826
ARA TOPLAM
567.713.029 434.224.410
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
567.713.029 434.224.410
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 9.469.958 9.469.958
Vadeli Mevduatlar
11 9.469.958 9.469.958
Diğer Alacaklar
7 2.175.338 1.916.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.175.338 1.916.530
Maddi Duran Varlıklar
12 314.132.318 258.514.240
Arazi ve Arsalar
12 76.310.952 66.275.300
Binalar
12 105.647.049 81.607.200
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 57.761.110 62.146.732
Taşıtlar
12 1.032.825 339.244
Mobilya ve Demirbaşlar
12 23.789.570 21.160.090
Özel Maliyetler
12 48.899.933 26.841.463
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 690.879 144.211
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 78.785.947 40.424.299
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 22.044.838 20.630.756
Diğer Haklar
13 4.514.838 3.100.756
Markalar
13 17.530.000 17.530.000
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 13.790.478 12.215.458
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
440.398.877 343.171.241
TOPLAM VARLIKLAR
1.008.111.906 777.395.651
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 98.162.630 55.005.861
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 98.162.630 55.005.861
Banka Kredileri
4 98.162.630 55.005.861
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
219.045.890 146.764.530
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 219.045.890 146.764.530
Banka Kredileri
4 219.045.890 146.764.530
Ticari Borçlar
5 303.538.339 159.619.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 303.538.339 159.619.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 16.335.454 8.426.569
Diğer Borçlar
2.032.339 41.654.831
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.160.819 41.204.175
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 871.520 450.656
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 45.528.507 84.202.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 45.528.507 84.202.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.890.104 13.416.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.956.979 4.606.796
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 11.933.125 8.809.365
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 54.527
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
54.527
ARA TOPLAM
703.533.263 509.144.675
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
703.533.263 509.144.675
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 268.958.563 251.512.023
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
267.148.009 248.701.726
Banka Kredileri
267.148.009 248.701.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.810.554 2.810.297
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.810.554 2.810.297
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.661.611 4.750.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.405.404 3.500.601
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.256.207 1.249.460
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
274.620.174 256.262.084
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
978.153.437 765.406.759
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 29.958.469 11.988.892
Ödenmiş Sermaye
16 269.069.767 269.069.767
Sermaye Düzeltme Farkları
16 -159.069.767 -159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.845.141 -510.991
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.282.945 9.282.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
168.386.249 138.996.492
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
168.386.249 138.996.492
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 169.053.397 138.766.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -667.148 230.364
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -45.209.100 -10.370.082
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 -45.209.100 -10.370.082
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 -45.209.100 -10.370.082
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.441.327 1.107.177
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.441.327 1.107.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-238.850.799 -171.257.862
Net Dönem Karı veya Zararı
25.752.988 -65.258.787
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.958.469 11.988.892
TOPLAM KAYNAKLAR
1.008.111.906 777.395.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 994.831.594 602.401.733
Satışların Maliyeti
17 -669.027.975 -416.280.757
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
325.803.619 186.120.976
BRÜT KAR (ZARAR)
325.803.619 186.120.976
Genel Yönetim Giderleri
18 -33.255.054 -27.634.345
Pazarlama Giderleri
18 -178.785.227 -127.715.532
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -7.805.044 -4.614.222
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 83.941.847 81.691.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -28.843.943 -78.487.469
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
161.056.198 29.360.493
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 943.030
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -716.547
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
161.999.228 28.643.946
Finansman Gelirleri
21 83.845.421 64.030.314
Finansman Giderleri
21 -218.968.598 -175.594.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.876.051 -82.920.374
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.123.063 17.661.587
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.123.063 17.661.587
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.752.988 -65.258.787
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.752.988 -65.258.787
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.752.988 -65.258.787
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç/ (kayıp) 0,00100000 -0,00250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç/ (kayıp) ( 0,00100000 -0,00250000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29.389.757 22.305.721
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 36.523.318 28.093.444
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.121.890 -1.209.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 -6.011.671 -4.578.296
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -6.011.671 -4.578.296
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-34.839.018 -10.370.082
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.548.772 -13.294.977
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-43.548.772 -13.294.977
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.709.754 2.924.895
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8.709.754 2.924.895
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.449.261 11.935.639
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.303.727 -53.323.148
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.303.727 -53.323.148http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915000


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.548 Değişim: -1,36% Hacim : 101.485 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.650
Açılış: 9.645
32,5070 Değişim: 0,30%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,5088
Açılış: 32,411
34,5753 Değişim: 0,24%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,6964
Açılış: 34,4942
2.498,20 Değişim: 0,60%
Düşük 2.465,34 16.04.2024 Yüksek 2.500,02
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.