KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 19:22
KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -510.991 282.945 115.492.865 1.197.906 1.107.177 -82.038.854 -89.219.008 -3.687.960 -3.687.960
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
-89.219.008 89.219.008
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.987.384 -19.929.886 -25.917.270 -25.917.270
Dönem Karı (Zararı)
-19.929.886 -19.929.886 -19.929.886
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.987.384 -5.987.384 -5.987.384
Sermaye Arttırımı
60.000.000 9.000.000 69.000.000 69.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -510.991 9.282.945 115.492.865 1.197.906 -5.987.384 1.107.177 -171.257.862 -19.929.886 39.394.770 39.394.770
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -10.370.082 1.107.177 -171.257.862 -65.258.787 11.988.892 11.988.892
Transferler
954.150 -66.212.937 65.258.787
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.076.729 -18.457.837 -34.534.566 -34.534.566
Dönem Karı (Zararı)
-18.457.837 -18.457.837 -18.457.837
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.076.729 -16.076.729 -16.076.729
Sermaye Arttırımı
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-954.150 -954.150 -954.150
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.465.141 9.282.945 138.766.128 230.364 -26.446.811 2.061.327 -237.470.799 -18.457.837 -23.499.824 -23.499.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.043.216 -34.656.283
Dönem Karı (Zararı)
-18.457.837 -19.929.886
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
83.852.391 53.987.959
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30.142.352 15.482.492
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
70.537 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
70.537
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.665.845 543.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
791.969 17.275
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.873.954 -145.256
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.747.830 671.718
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.919.717 32.710.574
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 37.919.717 32.710.574
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
38.220.567 18.777.784
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.611.191 -7.676.133
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-20.611.191 -7.676.133
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 -9.377.180 -5.520.720
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-178.256 -329.775
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-178.256 -329.775
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.291.909 -68.714.356
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.189.994 -39.379.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.189.994 -39.379.467
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.338.449 -2.642.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.338.449 -2.642.094
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.578.136 -13.046.247
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.735.052 6.216.742
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.055.113 13.784.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
23.055.113 13.784.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.395.415 5.319.518
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.112.842 -25.580.483
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.112.842 -25.580.483
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-5.744.276 -6.586.304
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.720.586 -6.800.377
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.720.586 -6.800.377
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
49.102.645 -34.656.283
Ödenen Faiz
-59.429
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.119.203 -6.329.005
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.260.952 819.533
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.260.952 819.533
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.380.155 -7.148.538
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -18.380.155 -7.148.538
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.171.567 39.938.956
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 69.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.000.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-954.150
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-954.150
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
244.978.750 113.209.069
Kredilerden Nakit Girişleri
4 244.978.750 113.209.069
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-187.055.205 -120.224.702
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-187.055.205 -120.224.702
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-41.114.800
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.842.834
Ödenen Faiz
-33.183.328 -22.045.411
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.752.446 -1.046.332
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.752.446 -1.046.332
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.862.454 3.566.888
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 16.614.900 2.520.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.614.900 4.862.454
Ticari Alacaklar
165.367.091 146.390.726
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.915.456 1.573.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
163.451.635 144.817.509
Diğer Alacaklar
6.208.255 8.283.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.208.255 8.283.318
Stoklar
253.522.757 241.944.621
Peşin Ödenmiş Giderler
30.162.576 27.427.524
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 584.084 684.941
Diğer Dönen Varlıklar
12.620.215 4.630.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.620.215 4.630.826
ARA TOPLAM
485.079.878 434.224.410
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
485.079.878 434.224.410
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Diğer Alacaklar
1.653.144 1.916.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.653.144 1.916.530
Maddi Duran Varlıklar
6 256.725.702 258.514.240
Arazi ve Arsalar
6 66.338.089 66.275.300
Binalar
6 76.755.585 81.607.200
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 58.803.734 62.146.732
Taşıtlar
6 152.507 339.244
Mobilya ve Demirbaşlar
6 20.798.038 21.160.090
Özel Maliyetler
6 33.664.418 26.841.463
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6 213.331 144.211
Kullanım Hakkı Varlıkları
53.780.157 40.424.299
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.075.913 20.630.756
Diğer Haklar
3.545.913 3.100.756
Markalar
17.530.000 17.530.000
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8 21.592.638 12.215.458
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
364.297.512 343.171.241
TOPLAM VARLIKLAR
849.377.390 777.395.651
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 29.925.312 55.005.861
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.925.312 55.005.861
Banka Kredileri
4 19.373.550 48.328.262
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.551.762 6.677.599
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
266.357.285 146.764.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
266.357.285 146.764.530
Banka Kredileri
4 266.357.285 146.764.530
Ticari Borçlar
182.615.155 159.619.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
182.615.155 159.619.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.821.984 8.426.569
Diğer Borçlar
390.189 41.654.831
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 89.375 41.204.175
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
300.814 450.656
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
78.458.449 84.202.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
78.458.449 84.202.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.482.866 13.416.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.398.765 4.606.796
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 16.084.101 8.809.365
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
409.417 54.527
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
409.417 54.527
ARA TOPLAM
592.460.657 509.144.675
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
592.460.657 509.144.675
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 274.220.059 248.701.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 274.220.059 248.701.726
Banka Kredileri
4 222.749.259 215.649.893
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
51.470.800 33.051.833
Diğer Borçlar
1.847.297 2.810.297
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.847.297 2.810.297
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.349.201 4.750.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.500.601 3.500.601
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 848.600 1.249.460
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
280.416.557 256.262.084
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
872.877.214 765.406.759
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-23.499.824 11.988.892
Ödenmiş Sermaye
269.069.767 269.069.767
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-159.069.767 -159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.465.141 -510.991
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.282.945 9.282.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
138.996.492 138.996.492
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
138.996.492 138.996.492
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
138.766.128 138.766.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
230.364 230.364
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-26.446.811 -10.370.082
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-26.446.811 -10.370.082
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-26.446.811 -10.370.082
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.061.327 1.107.177
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
2.061.327 1.107.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-237.470.799 -171.257.862
Net Dönem Karı veya Zararı
-18.457.837 -65.258.787
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-23.499.824 11.988.892
TOPLAM KAYNAKLAR
849.377.390 777.395.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
344.243.944 302.709.442 166.969.553 168.185.659
Satışların Maliyeti
-228.496.042 -205.011.515 -109.581.255 -108.544.382
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
115.747.902 97.697.927 57.388.298 59.641.277
BRÜT KAR (ZARAR)
115.747.902 97.697.927 57.388.298 59.641.277
Genel Yönetim Giderleri
9 -13.166.907 -12.409.460 -4.744.247 -6.703.318
Pazarlama Giderleri
9 -73.568.069 -52.729.143 -32.219.114 -28.301.080
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
9 -3.093.098 -1.895.589 -1.040.959 -1.082.953
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 36.182.415 19.867.204 15.731.553 9.595.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -12.185.676 -25.045.212 -4.393.258 -18.456.980
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.916.567 25.485.727 30.722.273 14.692.317
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
178.256 329.775 128.090 66.572
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
136.677
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.094.823 25.815.502 30.987.040 14.758.889
Finansman Gelirleri
11 24.481.246 15.999.748 9.724.108 10.721.949
Finansman Giderleri
11 -97.876.624 -67.265.856 -52.606.647 -37.265.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-23.300.555 -25.450.606 -11.895.499 -11.784.240
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.842.718 5.520.720 858.331 2.489.553
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8 553.475 828.007
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 4.842.718 5.520.720 304.856 1.661.546
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.457.837 -19.929.886 -11.037.168 -9.294.687
DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.457.837 -19.929.886 -11.037.168 -9.294.687
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-18.457.837 -19.929.886 -11.037.168 -9.294.687
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-16.076.729 -5.987.384 -6.672.731 -3.051.721
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-20.611.191 -7.676.133 -8.554.783 -3.912.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.534.462 1.688.749 1.882.052 860.741
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.534.462 1.688.749 1.882.052 860.741
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.076.729 -5.987.384 -6.672.731 -3.051.721
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.534.566 -25.917.270 -17.709.899 -12.346.408
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-34.534.566 -25.917.270 -17.709.899 -12.346.408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870128


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4417 Değişim: 1,96%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,4489
Açılış: 8,2798
10,1951 Değişim: 1,07%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,2064
Açılış: 10,0874
494,97 Değişim: 1,19%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 496,35
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.