KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:20
KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -10.991 282.945 68.479.964 1.867.562 607.177 -55.666.146 -39.648.115 25.912.396 25.912.396
Transferler
-39.648.115 39.648.115 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.857.091 5.201.883 35.058.974 35.058.974
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29.857.091 5.201.883 35.058.974 35.058.974
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -10.991 282.945 98.337.055 1.867.562 607.177 -95.314.261 5.201.883 60.971.370 60.971.370
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -10.991 282.945 115.492.865 1.533.376 607.177 -93.971.564 15.256.414 89.190.222 89.190.222
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.823.704 -2.823.704 -2.823.704
Transferler
-768.806 16.025.220 -15.256.414 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.706.474 -34.706.474 -34.706.474
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.706.474 -34.706.474 -34.706.474
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-500.000 500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -510.991 282.945 114.724.059 1.533.376 1.107.177 -81.270.048 -34.706.474 51.160.044 51.160.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.903.025 31.955.450
Dönem Karı (Zararı)
-34.706.474 5.201.883
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
42.784.005 42.291.670
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 10.594.376 5.748.341
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 7.900.625
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.900.625
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
967.582 1.258.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.258.806
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
967.582 589.773
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-590.150
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.270.784 11.643.975
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -35.270 -9.420
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 22.306.054 11.653.395
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 16.548.205 13.712.856
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 -7.596.942 2.027.444
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.972.361 -15.304.890
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.385.632 -8.244.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.385.632 -8.244.943
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.126.115 -62.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.126.115 -62.767
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.021.994 -24.038.559
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16.611.511 -13.242.373
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.689.211 -13.593.786
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-75.689.211 -13.593.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
950.946 1.013.540
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.090.785 34.168.730
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.090.785 34.168.730
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
35.124.243 16.327.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.631.182 -7.632.262
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.631.182 -7.632.262
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.894.830 32.188.663
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-214.438
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.195 -18.775
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.243.583 -11.777.704
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
440.303 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
440.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.719.156 -11.787.124
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.719.156 -11.787.124
Alınan Faiz
11 35.270 9.420
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.042.408 -17.772.423
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.700.118 97.191.173
Kredilerden Nakit Girişleri
4 99.700.118 97.191.173
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.726.103 -106.744.412
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -53.726.103 -106.744.412
Ödenen Faiz
-14.931.607 -8.219.184
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.104.200 2.405.323
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.104.200 2.405.323
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.363.130 737.786
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.258.930 3.143.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.258.930 3.363.130
Ticari Alacaklar
100.058.260 110.498.983
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.576.311 4.615.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
94.481.949 105.883.635
Diğer Alacaklar
2.478.578 3.604.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.478.578 3.604.693
Stoklar
203.742.236 187.720.242
Peşin Ödenmiş Giderler
35.244.137 51.219.612
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
35.244.137 51.219.612
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 213.791 205.596
Diğer Dönen Varlıklar
9.971.343 13.602.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9.971.343 13.602.525
ARA TOPLAM
353.967.275 370.214.781
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
491.200 491.200
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
354.458.475 370.705.981
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.295.176 1.240.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.295.176 1.240.085
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
54.052 54.052
Maddi Duran Varlıklar
253.545.546 254.286.863
Arazi ve Arsalar
54.091.340 53.908.240
Binalar
69.879.203 71.363.760
Tesis, Makine ve Cihazlar
74.185.218 72.836.290
Taşıtlar
0
Mobilya ve Demirbaşlar
23.548.174 24.560.684
Özel Maliyetler
17.046.798 16.927.905
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14.794.813 14.689.984
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.746.168 23.286.776
Diğer Haklar
3.216.168 5.756.776
Markalar
17.530.000 17.530.000
Peşin Ödenmiş Giderler
636.036
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
636.036
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
285.110.900 288.973.770
TOPLAM VARLIKLAR
639.569.375 659.679.751
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
113.672.408 81.098.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
113.672.408 81.098.235
Banka Kredileri
4 113.672.408 81.098.235
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
100.137.620 58.224.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
100.137.620 58.224.451
Banka Kredileri
4 100.137.620 58.224.451
Ticari Borçlar
152.510.195 228.199.406
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
152.510.195 228.199.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.318.511 6.367.565
Diğer Borçlar
8.256.157 13.177.377
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 7.343.499 11.767.210
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
912.658 1.410.167
Ertelenmiş Gelirler
72.312.629 36.995.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
72.312.629 36.995.393
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.718.020 8.307.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.711.822 3.711.822
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 6.006.198 4.596.130
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
152.237 122.902
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
152.237 122.902
ARA TOPLAM
464.077.777 432.493.281
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
464.077.777 432.493.281
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
111.181.600 115.772.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
111.181.600 115.772.275
Banka Kredileri
4 111.181.600 115.772.275
Diğer Borçlar
422.994 621.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
422.994 621.894
Ertelenmiş Gelirler
0 39.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
39.262
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.835.541 4.278.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.119.647 2.119.647
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 1.715.894 2.158.380
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
8 8.891.419 17.284.790
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.331.554 137.996.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
588.409.331 570.489.529
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.160.044 89.190.222
Ödenmiş Sermaye
209.069.767 209.069.767
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-159.069.767 -159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)
-510.991 -10.991
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
282.945 282.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
116.257.435 117.026.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
116.257.435 117.026.241
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
114.724.059 115.492.865
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.533.376 1.533.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.107.177 607.177
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.107.177 607.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-81.270.048 -93.971.564
Net Dönem Karı veya Zararı
-34.706.474 15.256.414
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.160.044 89.190.222
TOPLAM KAYNAKLAR
639.569.375 659.679.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
274.015.147 250.973.577 151.405.830 146.449.423
Satışların Maliyeti
-192.377.783 -153.587.809 -109.706.211 -90.605.057
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.637.364 97.385.768 41.699.619 55.844.366
BRÜT KAR (ZARAR)
81.637.364 97.385.768 41.699.619 55.844.366
Genel Yönetim Giderleri
9 -15.193.880 -11.004.341 -7.295.732 -6.225.798
Pazarlama Giderleri
9 -62.973.559 -46.941.196 -35.767.352 -29.628.301
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
9 -1.546.080 -1.771.617 -693.664 -966.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 20.592.898 13.251.152 12.625.441 1.985.374
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -15.403.439 -12.358.019 -9.341.018 -1.181.297
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.113.304 38.561.747 1.227.294 19.827.397
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
476.380 4.479 473.940
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-236.032 -893.777 -236.032
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.353.652 37.672.449 1.465.202 19.827.397
Finansman Gelirleri
11 12.453.282 24.117.958 5.819.596 2.639.830
Finansman Giderleri
11 -62.110.350 -54.561.080 -32.011.738 -14.438.665
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-42.303.416 7.229.327 -24.726.940 8.028.562
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.596.942 -2.027.444 3.972.497 -1.642.932
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 7.596.942 -2.027.444 3.972.497 -1.642.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.706.474 5.201.883 -20.754.443 6.385.630
DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.706.474 5.201.883 -20.754.443 6.385.630
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-34.706.474 5.201.883 -20.754.443 6.385.630
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 29.857.091 334.186 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
37.321.364
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
417.732
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -7.464.273 -83.546 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.464.273 -83.546
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 29.857.091 334.186 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.706.474 35.058.974 -20.420.257 6.385.630
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-34.706.474 35.058.974 -20.420.257 6.385.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704787


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 1,19% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6610 Değişim: 1,27%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,8079
Açılış: 13,4901
15,5235 Değişim: 2,01%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,6213
Açılış: 15,2171
784,54 Değişim: 1,31%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 791,57
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.