KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 22:47
KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -10.991 282.945 68.479.964 1.867.562 607.177 -55.666.146 -39.648.115 25.912.396 25.912.396
Transferler
-39.648.115 39.648.115 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.857.091 -1.183.747 28.673.344 28.673.344
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29.857.091 -1.183.747 28.673.344 28.673.344
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -10.991 282.945 98.337.055 1.867.562 607.177 -95.314.261 -1.183.747 54.585.740 54.585.740
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -10.991 282.945 115.492.865 1.533.376 607.177 -93.971.564 15.256.414 89.190.222 89.190.222
Transferler
15.256.414 -15.256.414 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-334.186 -13.952.031 -14.286.217 -14.286.217
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-334.186 -13.952.031 -14.286.217 -14.286.217
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -10.991 282.945 115.492.865 1.199.190 607.177 -78.715.150 -13.952.031 74.904.005 74.904.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.002.754 11.853.334
Dönem Karı (Zararı)
-13.952.031 -1.183.747
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.307.279 36.874.521
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 4.995.489 3.319.581
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.668.306 162.567
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.668.306 162.567
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
206.479 310.804
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
528.564 309.242
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-322.085 1.562
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.892.699 7.610.102
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -28.860 -2.651
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 9.921.559 7.612.753
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.166.511 25.082.476
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.624.445 384.512
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.240 4.479
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
2.240 4.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.358.002 -23.837.440
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
252.414 -15.765.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
252.414 -15.765.965
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.307.160 -1.410.653
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.528.501 -3.141.787
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.610.609 -33.307.451
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.610.609 -33.307.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
418.584 -401.046
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.024 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
23.024
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
36.467.472 31.866.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.073.226 -1.677.300
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-153.749
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-919.477 -1.677.300
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.002.754 11.853.334
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.900.972 -4.205.774
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.360.899 578.776
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 4.360.899 578.776
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.261.871 -4.784.550
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -10.261.871 -4.784.550
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.304.623 -5.381.066
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.257.034 58.721.374
Kredilerden Nakit Girişleri
64.257.034 58.721.374
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.059.712 -59.319.559
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.059.712 -59.319.559
Ödenen Faiz
-9.921.559 -4.785.532
Alınan Faiz
28.860 2.651
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-599.103 2.266.494
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-599.103 2.266.494
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.363.130 737.786
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.764.027 3.004.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.764.027 3.363.130
Ticari Alacaklar
109.159.540 110.498.983
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.600.761 4.615.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
102.558.779 105.883.635
Diğer Alacaklar
1.926.573 3.604.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.926.573 3.604.693
Stoklar
208.027.402 187.720.242
Peşin Ödenmiş Giderler
55.384.149 51.219.612
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
55.384.149 51.219.612
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 212.829 205.596
Diğer Dönen Varlıklar
14.521.091 13.602.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.521.091 13.602.525
ARA TOPLAM
391.995.611 370.214.781
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
491.200 491.200
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
392.486.811 370.705.981
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.336.928 1.240.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.336.928 1.240.085
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
54.962 54.052
Maddi Duran Varlıklar
255.329.705 254.286.863
Arazi ve Arsalar
53.908.240 53.908.240
Binalar
70.794.798 71.363.760
Tesis, Makine ve Cihazlar
75.280.592 72.836.290
Taşıtlar
0
Mobilya ve Demirbaşlar
25.074.182 24.560.684
Özel Maliyetler
18.350.678 16.927.905
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11.921.215 14.689.984
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.149.417 23.286.776
Diğer Haklar
5.619.417 5.756.776
Markalar
13 17.530.000 17.530.000
Peşin Ödenmiş Giderler
636.036
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
636.036
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
289.340.970 288.973.770
TOPLAM VARLIKLAR
681.827.781 659.679.751
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
109.857.540 81.098.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
109.857.540 81.098.235
Banka Kredileri
5 109.857.540 81.098.235
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
79.274.885 58.224.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
79.274.885 58.224.451
Banka Kredileri
5 79.274.885 58.224.451
Ticari Borçlar
197.588.798 228.199.406
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
197.588.798 228.199.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.315.781 6.367.565
Diğer Borçlar
10.248.558 13.177.377
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 9.251.584 11.767.210
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
996.974 1.410.167
Ertelenmiş Gelirler
73.502.127 36.995.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
73.502.127 36.995.393
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.989.686 8.307.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.594.881 3.711.822
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 5.394.805 4.596.130
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
146.904 122.902
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
146.904 122.902
ARA TOPLAM
486.924.279 432.493.281
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
486.924.279 432.493.281
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
101.841.995 115.772.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
101.841.995 115.772.275
Banka Kredileri
5 101.841.995 115.772.275
Diğer Borçlar
597.494 621.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
597.494 621.894
Ertelenmiş Gelirler
0 39.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
39.262
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.983.209 4.278.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.248.689 2.119.647
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8 1.734.520 2.158.380
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 13.576.799 17.284.790
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.999.497 137.996.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
606.923.776 570.489.529
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.904.005 89.190.222
Ödenmiş Sermaye
209.069.767 209.069.767
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-159.069.767 -159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.991 -10.991
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
282.945 282.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
116.692.055 117.026.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
116.692.055 117.026.241
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
115.492.865 115.492.865
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.199.190 1.533.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
607.177 607.177
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
607.177 607.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-78.715.150 -93.971.564
Net Dönem Karı veya Zararı
-13.952.031 15.256.414
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
74.904.005 89.190.222
TOPLAM KAYNAKLAR
681.827.781 659.679.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
122.609.317 104.524.154
Satışların Maliyeti
-82.671.572 -62.982.752
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.937.745 41.541.402
BRÜT KAR (ZARAR)
39.937.745 41.541.402
Genel Yönetim Giderleri
10 -7.898.148 -4.778.543
Pazarlama Giderleri
10 -27.206.207 -17.312.895
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
10 -852.416 -804.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 7.967.457 11.265.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -6.062.421 -12.070.499
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.886.010 17.840.573
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.440 4.479
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.888.450 17.845.052
Finansman Gelirleri
12 6.633.686 21.478.128
Finansman Giderleri
12 -30.098.612 -40.122.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-17.576.476 -799.235
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.624.445 -384.512
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 3.624.445 -384.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.952.031 -1.183.747
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.952.031 -1.183.747
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.952.031 -1.183.747
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-334.186 29.857.091
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
37.321.364
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-334.186 -7.464.273
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
83.546 -7.464.273
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-417.732
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-334.186 29.857.091
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.286.217 28.673.344
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.286.217 28.673.344http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683085


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: -0,35% Hacim : 11.948 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.395 01.10.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.399
8,8554 Değişim: -0,37%
Düşük 8,8207 01.10.2021 Yüksek 8,8958
Açılış: 8,8881
10,2684 Değişim: -0,38%
Düşük 10,2389 01.10.2021 Yüksek 10,3222
Açılış: 10,3071
501,19 Değişim: -0,11%
Düşük 497,31 01.10.2021 Yüksek 502,54
Açılış: 501,75
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.