KAP ***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

11.03.2021 - 23:50
KAP ***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.330.024 -631.617
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.363.666 366.949
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 1.024.449 224.315
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 5.931 -23.011
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
8 441.937 167.200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-108.651 -1.555
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -108.651 -1.555
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-78.750 -261.639
Yabancı Para Çevrim Farkları
-922.199 -373.128
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-1.563 16.760
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 191.461 -220.117
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
8 538.989 271.230
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
114.562 43.616
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 114.249 44.023
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 313 -407
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.284.916 105.310
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.045.108 -526.307
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
374.549 328.540
Ana Ortaklık Payları
-4.419.657 -854.847


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.833.719 1.668.982
Finansal Yatırımlar
7 280.879 218.259
Ticari Alacaklar
9 2.883.186 2.596.030
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 620.262 658.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.262.924 1.937.552
Stoklar
10 3.129.639 1.348.637
Peşin Ödenmiş Giderler
21 115.250 127.786
Diğer Dönen Varlıklar
21 1.634.490 1.712.056
ARA TOPLAM
10.877.163 7.671.750
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
16 14.148 1.104.987
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.891.311 8.776.737
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 34.485 25.460
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 5.587.214 4.420.531
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 10.487.875 10.669.832
Maddi Duran Varlıklar
12 12.939.979 11.327.250
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 912.264 834.264
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 2.226.700 2.310.663
Şerefiye
1.038.326 1.076.482
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.188.374 1.234.181
Peşin Ödenmiş Giderler
22 55.763 46.395
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 2.458.109 1.583.071
Diğer Duran Varlıklar
22 541.729 382.291
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.244.118 31.599.757
TOPLAM VARLIKLAR
46.135.429 40.376.494
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 2.415.068 2.530.866
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 3.182.185 2.190.974
Ticari Borçlar
9 3.543.049 2.202.644
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 113.758 36.609
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.429.291 2.166.035
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 40.693 48.173
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 353.973 190.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 71.086 56.002
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
282.887 134.367
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 1.186.648 768.034
ARA TOPLAM
10.721.616 7.931.060
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 557.063
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.721.616 8.488.123
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 32.742.614 25.515.981
Diğer Borçlar
44.739 290.274
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 44.739 290.274
Türev Araçlar
19 880.528 507.363
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 711.079 326.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 154.346 143.558
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
556.733 183.288
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 724.120 804.287
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
23 565.724 491.730
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.668.804 27.936.481
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.390.420 36.424.604
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-1.837.932 2.722.046
Ödenmiş Sermaye
30 862.837 862.837
Sermaye Düzeltme Farkları
1.512.094 1.512.094
Geri Alınmış Paylar (-)
-87.883 -87.883
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-94.531 -94.531
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
167.384 167.384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.766.107 2.876.253
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.766.107 2.876.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-723.567 -461.714
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 3.900.234 7.417.952
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-5.589.146 -8.580.870
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.551.461 -889.476
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.582.941 1.229.844
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-254.991 3.951.890
TOPLAM KAYNAKLAR
46.135.429 40.376.494


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 24.144.563 17.840.911
Satışların Maliyeti
25 -21.787.565 -14.680.493
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.356.998 3.160.418
BRÜT KAR (ZARAR)
2.356.998 3.160.418
Genel Yönetim Giderleri
26 -1.940.037 -1.623.054
Pazarlama Giderleri
26 -568.776 -606.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 497.290 722.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -533.429 -542.595
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 458.232 203.986
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
270.278 1.314.815
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.784.779 538.965
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -383.157 -192.071
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.671.900 1.661.709
Finansman Gelirleri
28 367.946 1.446.871
Finansman Giderleri
28 -8.025.836 -3.731.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.985.990 -622.773
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
655.966 -8.844
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -345.667 -146.087
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.001.633 137.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.330.024 -631.617
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.330.024 -631.617
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 221.437 257.859
Ana Ortaklık Payları
-5.551.461 -889.476
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.602.893 2.782.508
Dönem Karı (Zararı)
-5.330.024 -631.617
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.331.775 1.867.690
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,12,13,14 926.000 856.933
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
167.451 -41.143
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
5,14 117.302
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27,14 11.795 37.813
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5,12 38.354 -78.956
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
665.013 450.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5,20.2 24.897 20.025
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 192.989 191.293
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 100.384 139.023
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
346.743 100.013
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
462.145 370.884
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5,18 462.145 370.884
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5,9 2.203.675 1.173.724
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-94.962 -317.722
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5,11 -94.962 -317.722
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 -458.232 -203.986
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -655.966 8.844
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-315.403 -89.405
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-163.189 3.309
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
5,12 97.014 39.597
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -260.203 -36.288
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 21.963 -60.560
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -1.426.720 -283.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-282.417 2.614.721
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-276.202 328.418
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.781.002 395.719
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.094.870 188.868
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
679.917 1.701.716
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.280.666 3.850.794
Alınan Temettüler
8 11.772 121.572
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 -8.548 -23.278
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -207.721 -147.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -8.178 -40.780
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-87.130 -143.974
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -287.071 -97.299
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-735.351 -736.577
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.614.519 1.561.751
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
5.482.019 1.578.093
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
526.746 424.908
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
355.267 541.183
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-749.513 -982.433
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
722.486 -4.890.390
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.505 12.737
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 7.400.851 8.368.488
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.750.693 -10.268.033
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -4.750.693 -10.268.033
Ödenen Temettüler
-83.319 -179.050
Ödenen Faiz
-1.828.848 -2.824.532
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
734.112 -546.131
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
315.403 89.405
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.049.515 -456.726
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.654.678 2.111.404
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.704.193 1.654.678


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
856.027 1.512.094 167.384 -94.531 2.868.803 -32.600 1.188.957 -1.228.180 -10.239 5.958.196 -4.562.923 -2.944.243 3.678.745 1.084.817 4.763.562
Transferler
-22.799 1.368.492 -4.289.936 2.944.243
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
365.857 -16.697 -153.269 -176.094 14.832 -889.476 -854.847 328.540 -526.307
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
13.478 13.478 -13.478 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-97.989 -97.989 -97.989
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
6.810 -87.883 268 96.773 44.827 60.795 60.795
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-286.311 -5.509 213.684 -176.125 -170.035 -346.160
Dönem Sonu Bakiyeler
862.837 1.512.094 167.384 -87.883 -94.531 2.925.550 -49.297 937.967 -1.404.274 4.593 7.417.952 -8.580.870 -889.476 2.722.046 1.229.844 3.951.890
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
862.837 1.512.094 167.384 -87.883 -94.531 2.925.550 -49.297 937.967 -1.404.274 4.593 7.417.952 -8.580.870 -889.476 2.722.046 1.229.844 3.951.890
Transferler
-23.419 -3.498.278 2.632.221 889.476
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.389.061 4.596 -566.314 305.712 -1.251 -5.551.461 -4.419.657 374.549 -4.045.108
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.055 -4.055 -29.367 -33.422
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-69.070 -69.070 53.565 -15.505
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-480.384 -15.385 428.573 -67.196 -45.650 -112.846
Dönem Sonu Bakiyeler
862.837 1.512.094 167.384 -87.883 -94.531 3.810.808 -44.701 371.653 -1.098.562 3.342 3.900.234 -5.589.146 -5.551.461 -1.837.932 1.582.941 -254.991http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917741


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,00% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2815 Değişim: 0,14%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,2887
Açılış: 8,2696
10,0017 Değişim: -0,03%
Düşük 9,9743 07.05.2021 Yüksek 10,0287
Açılış: 10,005
484,40 Değişim: 0,38%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 485,19
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.