KAP ***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

10.03.2020 - 23:38
KAP ***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-631.617 -2.929.278
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
366.949 497.941
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 224.315 510.934
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -23.011 -14.734
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
8 167.200 49.888
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.555 -48.147
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.555 -48.147
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-261.639 30.337
Yabancı Para Çevrim Farkları
-373.128 -75.281
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16.760 -9.109
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -220.117 -670.203
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
8 271.230 650.544
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
43.616 134.386
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 44.023 134.041
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -407 345
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
105.310 528.278
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-526.307 -2.401.000
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
328.540 111.007
Ana Ortaklık Payları
-854.847 -2.512.007


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.668.982 2.111.404
Finansal Yatırımlar
7 218.259 246.644
Ticari Alacaklar
9 2.596.030 2.581.184
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32 658.478 531.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.937.552 2.049.646
Stoklar
10 1.348.637 1.744.356
Peşin Ödenmiş Giderler
21 127.786 167.105
Diğer Dönen Varlıklar
21 1.712.056 1.555.624
ARA TOPLAM
7.671.750 8.406.317
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
16 1.104.987 39.168
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.776.737 8.445.485
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 25.460
Ticari Alacaklar
9 0 344.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 344.653
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 4.420.531 4.130.928
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 10.669.832 9.208.914
Maddi Duran Varlıklar
12 11.327.250 12.062.820
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 834.264
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 2.310.663 3.100.830
Şerefiye
1.076.482 1.233.194
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.234.181 1.867.636
Peşin Ödenmiş Giderler
22 46.395 144.890
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.583.071 1.426.392
Diğer Duran Varlıklar
22 382.291 756.487
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.599.757 31.175.914
TOPLAM VARLIKLAR
40.376.494 39.621.399
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 2.530.866 3.865.592
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 3.191.125 9.142.438
Ticari Borçlar
10 2.202.644 2.304.050
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 36.609 127.853
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.166.035 2.176.197
Türev Araçlar
19 0 135.008
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 48.173 43.408
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 190.369 153.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
56.002 49.783
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
134.367 104.116
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 768.034 973.395
ARA TOPLAM
8.931.211 16.617.790
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
557.063
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.488.274 16.617.790
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 24.515.830 15.624.969
Diğer Borçlar
290.274
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32 290.274
Türev Araçlar
19 507.363 520.362
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 326.846 186.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
143.558 141.302
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
183.288 45.510
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 804.287 980.072
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
24 491.730 927.832
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.936.330 18.240.047
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.424.604 34.857.837
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31 2.722.046 3.678.745
Ödenmiş Sermaye
862.837 856.027
Sermaye Düzeltme Farkları
1.512.094 1.512.094
Geri Alınmış Paylar (-)
-87.883
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-94.531 -94.531
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
167.384 167.384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.876.253 2.836.203
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.876.253 2.836.203
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-461.714 -49.462
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.417.952 5.958.196
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-8.580.870 -4.562.923
Net Dönem Karı veya Zararı
-889.476 -2.944.243
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31 1.229.844 1.084.817
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.951.890 4.763.562
TOPLAM KAYNAKLAR
40.376.494 39.621.399


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 17.840.911 19.294.609
Satışların Maliyeti
26 -14.680.493 -16.168.025
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.160.418 3.126.584
BRÜT KAR (ZARAR)
3.160.418 3.126.584
Genel Yönetim Giderleri
27 -1.623.054 -1.609.787
Pazarlama Giderleri
27 -606.760 -761.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 722.820 968.383
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -542.595 -471.843
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
203.986 -134.094
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.314.815 1.118.058
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 538.965 538.596
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -192.071 -527.777
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.661.709 1.128.877
Finansman Gelirleri
29 1.446.871 1.851.110
Finansman Giderleri
29 -3.731.353 -5.965.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-622.773 -2.985.387
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.844 56.109
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -146.087 -244.096
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 137.243 300.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-631.617 -2.929.278
DÖNEM KARI (ZARARI)
-631.617 -2.929.278
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31 257.859 14.965
Ana Ortaklık Payları
-889.476 -2.944.243
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.782.508 629.357
Dönem Karı (Zararı)
-631.617 -2.929.278
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.867.690 1.011.562
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
856.933 714.360
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-41.143 405.646
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
137.197
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
181.647
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37.813 30.663
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-94.265
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-78.956 150.404
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
450.354 214.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.025 16.040
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
191.293
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
139.023 117.264
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
100.013 81.688
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
370.884 47.206
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
370.884 47.206
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.173.724 1.033.794
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-317.722 -643.456
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-317.722 -643.456
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-203.986 134.094
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.844 -56.109
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-89.405 -454.017
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.309 -146.790
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
39.597 9.663
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-36.288 -156.453
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-60.560 18.495
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-283.542 -256.653
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.614.721 2.742.239
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
328.418 1.015.447
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
395.719 96.100
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
188.868 292.005
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.701.716 1.338.687
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.850.794 824.523
Alınan Temettüler
121.572 94.104
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-23.278 -3.277
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-147.950 -73.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-40.780 -21.697
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-143.974 -125.281
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-97.299 -107.651
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-736.577 42.364
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.561.751 1.487.944
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
1.578.093 843.706
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
424.908 121.952
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
541.183 1.716.914
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-982.433 -1.194.628
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.890.390 -2.529.354
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12.737 -248.764
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.368.488 5.553.293
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.268.033 -5.716.581
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.268.033 -5.716.581
Ödenen Temettüler
-179.050 -87.641
Ödenen Faiz
-2.824.532 -2.029.661
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-546.131 -412.053
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
89.405 454.017
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-456.726 41.964
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.111.404 2.069.440
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.654.678 2.111.404


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
856.027 1.512.094 -94.531 167.384 2.456.357 -22.615 925.039 -692.017 -3.339 4.263.011 -898.340 -2.404.860 6.064.210 824.174 6.888.384
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-24.565 -24.565 -24.565
Transferler
-32.481 1.682.724 -4.055.103 2.404.860
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
462.144 -9.985 523.919 -536.163 -7.679 -2.944.243 -2.512.007 111.007 -2.401.000
Kar Payları
14.290 14.290 -14.290 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-252.819 779 -179 563.184 310.965 287.274 598.239
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
9.951 -7.182 12.640 -189.557 -174.148 -74.616 -248.764
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-27.168 27.168 -48.732 -48.732
Dönem Sonu Bakiyeler
856.027 1.512.094 -94.531 167.384 2.868.803 -32.600 1.188.957 -1.228.180 -10.239 5.958.196 -4.562.923 -2.944.243 3.678.745 1.084.817 4.763.562
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
856.027 1.512.094 -94.531 167.384 2.868.803 -32.600 1.188.957 -1.228.180 -10.239 5.958.196 -4.562.923 -2.944.243 3.678.745 1.084.817 4.763.562
Transferler
-22.799 1.368.492 -4.289.936 2.944.243
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
365.857 -16.697 -153.269 -176.094 14.832 -889.476 -854.847 328.540 -526.307
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
6.810 -87.883 268 96.773 44.827 60.795 60.795
Kar Payları
13.478 13.478 -13.478
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-286.311 -97.989 -5.509 213.684 -176.125 -170.035 -346.160
Dönem Sonu Bakiyeler
862.837 1.512.094 -94.531 167.384 -87.883 2.925.550 -49.297 937.967 -1.404.274 4.593 7.417.952 -8.580.870 -889.476 2.722.046 1.229.844 3.951.890http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826734


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.009 Değişim: -1,04% Hacim : 82.126 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.993 29.11.2023 Yüksek 8.125
Açılış: 8.115
28,9210 Değişim: 0,06%
Düşük 28,8091 29.11.2023 Yüksek 28,9561
Açılış: 28,9046
31,7658 Değişim: -0,05%
Düşük 31,6848 29.11.2023 Yüksek 31,9430
Açılış: 31,7821
1.901,53 Değişim: 0,24%
Düşük 1.889,65 29.11.2023 Yüksek 1.907,94
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.