KAP ***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

19.08.2019 - 20:53
KAP ***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-765.964 -1.250.164
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.298 -938
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.045 -1.356
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
13 -62 147
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
809 271
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
809 271
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-197.048 -349.391
Yabancı Para Çevrim Farkları
-321.700 -371.471
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
11.481 -5.855
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -185.147 -367.276
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
13 261.432 321.463
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36.886 73.748
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
37.029 73.455
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-143 293
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-200.346 -350.329
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-966.310 -1.600.493
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
105.199 59.307
Ana Ortaklık Payları
-1.071.509 -1.659.800


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
9 1.477.862 2.111.404
Finansal Yatırımlar
245.473 246.644
Ticari Alacaklar
2.388.934 2.581.184
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 590.834 531.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.798.100 2.049.646
Stoklar
1.969.313 1.744.356
Peşin Ödenmiş Giderler
289.543 167.105
Diğer Dönen Varlıklar
1.482.643 1.589.517
ARA TOPLAM
7.853.768 8.440.210
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
16 1.134.506 39.168
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.988.274 8.479.378
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
367.332 344.653
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
367.332 344.653
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 4.106.446 4.130.928
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 9.974.159 9.208.914
Maddi Duran Varlıklar
10 11.054.695 12.062.820
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 714.847
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.618.745 3.100.830
Şerefiye
1.071.619 1.233.194
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.547.126 1.867.636
Peşin Ödenmiş Giderler
121.428 144.890
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.576.252 1.426.392
Diğer Duran Varlıklar
846.558 722.594
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.380.462 31.142.021
TOPLAM VARLIKLAR
40.368.736 39.621.399
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 2.958.934 3.865.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.958.934 3.865.592
Banka Kredileri
2.830.108 3.865.592
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
128.826
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 3.567.643 9.142.438
Ticari Borçlar
2.497.098 2.304.050
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 98.504 127.853
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.398.594 2.176.197
Türev Araçlar
19 147.964 135.008
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 45.626 43.408
Kısa Vadeli Karşılıklar
153.657 153.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
54.074 49.783
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
99.583 104.116
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
998.987 973.395
ARA TOPLAM
10.369.909 16.617.790
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
572.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.942.519 16.617.790
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.058.012 15.624.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 23.058.012 15.624.969
Banka Kredileri
22.459.674 15.624.969
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
598.338
Türev Araçlar
19 579.069 520.362
Uzun Vadeli Karşılıklar
362.468 186.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
133.217 141.302
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
229.251 45.510
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 895.224 980.072
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
830.215 927.832
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.724.988 18.240.047
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.667.507 34.857.837
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.533.745 3.678.745
Ödenmiş Sermaye
856.027 856.027
Sermaye Düzeltme Farkları
1.512.094 1.512.094
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-94.531 -94.531
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
167.384 167.384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 2.535.318 2.836.203
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.535.318 2.836.203
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-270.906 -49.462
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.373.005 5.958.196
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-8.696.911 -4.562.923
Net Dönem Karı veya Zararı
-847.735 -2.944.243
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 1.167.484 1.084.817
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.701.229 4.763.562
TOPLAM KAYNAKLAR
40.368.736 39.621.399


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8.983.832 9.734.017
Satışların Maliyeti
-7.495.388 -8.286.118
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.488.444 1.447.899
BRÜT KAR (ZARAR)
1.488.444 1.447.899
Genel Yönetim Giderleri
6 -743.280 -746.517
Pazarlama Giderleri
6 -297.373 -387.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
181.423 199.390
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-183.550 -295.950
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 9.599 106.748
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
455.263 324.139
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8 227.741 194.409
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
8 -47.322 -7.209
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
635.682 511.339
Finansman Gelirleri
7 846.455 454.155
Finansman Giderleri
7 -2.288.251 -2.255.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-806.114 -1.290.270
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
40.150 40.106
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -78.136 -197.230
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 118.286 237.336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-765.964 -1.250.164
DÖNEM KARI (ZARARI)
-765.964 -1.250.164
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
81.771 22.725
Ana Ortaklık Payları
-847.735 -1.272.889
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/kayıp (Tam TL) -0,99000000 -1,49000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.358 -1.941.216
Dönem Karı (Zararı)
-765.964 -1.250.164
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
104.518 1.065.511
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 425.511 333.100
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
32.687 2.949
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.949
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 8.201
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
24.486
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
134.777 97.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 11.482 1.408
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 66.195 45.456
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 57.100 50.404
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
73.336 113.534
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5 73.336 113.534
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-327.276 734.492
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 97.249
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 119.414
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -22.165
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -9.599 -106.748
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -40.150 -40.106
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-91.078 -165.631
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
8 -91.078 -99.878
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
8 -65.753
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
8,13 -53.423
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
8 -40.267 -596
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.100.217 -1.459.348
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
168.879 295.759
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-224.957 -1.659.721
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
193.048 1.743.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
963.247 -1.838.865
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
438.771 -1.644.001
Alınan Temettüler
13 68.734 69.994
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
13 -22.927 -8.165
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -56.048 -67.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-24.252 -7.725
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-72.991 -52.841
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -38.889 -81.906
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 -301.756 -149.382
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.026.726 486.719
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
853.951 19.076
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
763.020
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-53.444 -218.822
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
424.908 988
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
252.957 194.474
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-451.646 -533.984
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
345.197
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-83.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.729.144 762.222
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.587.380
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-569.312
Ödenen Temettüler
-57.072 -21.070
Ödenen Faiz
-1.102.760 -801.622
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-2.466
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-711.776 -692.275
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
78.234 232.650
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-633.542 -459.625
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9 2.111.404 2.069.440
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9 1.477.862 1.609.815


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
856.027 1.512.094 167.384 -94.531 2.456.357 -22.615 925.039 -692.017 -3.339 4.263.011 -898.340 -2.404.860 6.064.210 824.174 6.888.384
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-4.393 -4.393 -4.393
Transferler
-15.188 1.674.562 -4.064.234 2.404.860
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.073 -1.390 -88.094 -293.821 -4.679 -1.272.889 -1.659.800 59.307 -1.600.493
Sermaye Arttırımı
19.265 19.265
Kar Payları
-21.070 -21.070
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
14.290 14.290 -14.290 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
418 -88 501.398 501.728 252.965 754.693
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
8.367 -5.261 10.630 -182.741 -169.005 -49.817 -218.822
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-24.408 24.408
Dönem Sonu Bakiyeler
856.027 1.512.094 167.384 -94.531 2.426.201 -24.005 832.102 -985.838 -8.018 5.948.115 -4.609.612 -1.272.889 4.747.030 1.070.534 5.817.564
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
856.027 1.512.094 167.384 -94.531 2.868.803 -32.600 1.188.957 -1.228.180 -10.239 5.958.196 -4.562.923 -2.944.243 3.678.745 1.084.817 4.763.562
Transferler
274.067 1.414.809 -4.060.497 2.944.243
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
787 -3.117 -83.885 -148.118 10.559 -847.735 -1.071.509 105.199 -966.310
Sermaye Arttırımı
40.549 40.549
Kar Payları
-57.072 -57.072
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-47.435 -47.435 -6.009 -53.444
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-43.825 -43.825 -43.825
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
17.769 17.769 17.769
Dönem Sonu Bakiyeler
856.027 1.512.094 167.384 -94.531 2.571.035 -35.717 1.105.072 -1.376.298 320 7.373.005 -8.696.911 -847.735 2.533.745 1.167.484 3.701.229http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783090


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.