KAP ***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:27
KAP ***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***DGHOL*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.941.216 -1.180.683
Dönem Karı (Zararı)
-1.250.164 -1.422.585
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.065.511 1.146.616
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 333.100 303.434
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.949 -28
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.949 -28
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
97.268 34.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.408 13.455
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 45.456 32.596
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
50.404 -11.709
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
113.534 223.657
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5 113.534 223.657
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
734.492 371.744
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
97.249 998
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 119.414 998
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -22.165
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -106.748 -61.546
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -40.106 64.664
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-165.631 -12.104
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9 -99.878 -12.104
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9 -65.753
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9 221.455
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-596
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.459.348 -476.137
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
295.759 -56.773
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.659.721 -70.344
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.743.479 110.709
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.838.865 -459.729
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.644.001 -752.106
Alınan Temettüler
13 69.994 64.562
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
13 -8.165 -72.734
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -67.190 -66.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.725 -8.706
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-52.841 -40.292
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -81.906 -57.906
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-149.382 -246.841
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
486.719 3.005.841
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
19.076
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
763.020
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-218.822 -55.572
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
988 3.435.939
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
194.474 62.488
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-533.984 -437.014
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
345.197
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-83.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
762.222 -839.022
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.587.380 26.896
Ödenen Temettüler
-21.070 -201.770
Ödenen Faiz
-801.622 -664.148
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-2.466
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-692.275 986.136
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
232.650 34.968
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-459.625 1.021.104
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10 2.069.440 1.408.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10 1.609.815 2.429.444


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.250.164 -1.422.585
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-938 -2.835
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.356 -3.451
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
13 147 -75
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
271 691
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
271 691
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-349.391 6.837
Yabancı Para Çevrim Farkları
-371.471 -39.162
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-5.855 2.242
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -367.276 -147.655
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
13 321.463 162.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
73.748 29.412
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
73.455 29.531
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
293 -119
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-350.329 4.002
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.600.493 -1.418.583
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
59.307 57.257
Ana Ortaklık Payları
-1.659.800 -1.475.840


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
10 1.609.815 2.069.440
Finansal Yatırımlar
323.219 264.093
Ticari Alacaklar
3.314.605 3.665.358
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 622.646 1.213.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.691.959 2.452.163
Stoklar
3.500.177 1.840.456
Peşin Ödenmiş Giderler
237.393 208.495
Diğer Dönen Varlıklar
1.232.523 1.109.414
ARA TOPLAM
10.217.732 9.157.256
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
215.719 110.036
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.433.451 9.267.292
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
331.415 276.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
331.415 276.909
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 4.006.970 3.613.764
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 7.803.775 7.675.066
Maddi Duran Varlıklar
11 11.785.574 10.730.856
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.264.868 3.076.244
Şerefiye
1.403.773 1.316.943
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.861.095 1.759.301
Peşin Ödenmiş Giderler
171.807 185.814
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.258.600 981.207
Diğer Duran Varlıklar
739.993 735.361
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.363.002 27.275.221
TOPLAM VARLIKLAR
39.796.453 36.542.513
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 3.496.592 4.576.212
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 5.026.828 3.102.237
Ticari Borçlar
3.755.524 2.012.045
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 66.795 43.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.688.729 1.968.782
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 82.873 41.004
Kısa Vadeli Karşılıklar
180.267 161.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
47.467 46.904
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
132.800 114.989
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
977.232 630.238
ARA TOPLAM
13.519.316 10.523.629
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
50.910
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.570.226 10.523.629
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 17.484.429 16.674.134
Türev Araçlar
18 566.216 278.979
Uzun Vadeli Karşılıklar
147.201 147.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
130.268 132.227
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16.933 15.096
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 998.179 895.420
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.212.638 1.134.644
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.408.663 19.130.500
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.978.889 29.654.129
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 4.747.030 6.064.210
Ödenmiş Sermaye
856.027 856.027
Sermaye Düzeltme Farkları
1.512.094 1.512.094
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-94.531 -94.531
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
167.384 167.384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.402.196 2.433.742
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.402.196 2.433.742
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-161.754 229.683
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.948.115 4.263.011
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.609.612 -898.340
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.272.889 -2.404.860
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 1.070.534 824.174
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.817.564 6.888.384
TOPLAM KAYNAKLAR
39.796.453 36.542.513


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 9.734.017 8.483.871
Satışların Maliyeti
-8.286.118 -7.534.704
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.447.899 949.167
BRÜT KAR (ZARAR)
1.447.899 949.167
Genel Yönetim Giderleri
6 -746.517 -851.358
Pazarlama Giderleri
6 -387.431 -338.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
199.390 150.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-295.950 -82.502
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 106.748 61.546
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
324.139 -111.638
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
9 194.409 66.920
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
9 -7.209 -276.271
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
511.339 -320.989
Finansman Gelirleri
7 447.596 546.547
Finansman Giderleri
8 -2.249.205 -1.583.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.290.270 -1.357.921
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
40.106 -64.664
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -197.230 -92.171
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 237.336 27.507
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.250.164 -1.422.585
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.250.164 -1.422.585
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 22.725 57.134
Ana Ortaklık Payları
-1.272.889 -1.479.719
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/kayıp (Tam TL) -1,49000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
856.027 1.512.094 167.384 -94.531 2.309.665 -21.177 799.001 -426.645 -64.215 4.373.951 1.173.617 -2.126.083 8.459.088 740.041 9.199.129
Transferler
-11.981 -111.676 -2.002.426 2.126.083
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
445 5.365 114.379 -118.124 1.814 -1.479.719 -1.475.840 57.257 -1.418.583
Sermaye Arttırımı
24.543 24.543
Kar Payları
-192.602 -192.602 -9.168 -201.770
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-34.318 -34.318 -21.254 -55.572
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-148.596 148.596 -6.834 -101.730 -108.564
Dönem Sonu Bakiyeler
856.027 1.512.094 167.384 -94.531 2.149.533 -15.812 801.973 -501.857 -740 4.262.275 -907.133 -1.479.719 6.749.494 689.689 7.439.183
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
856.027 1.512.094 167.384 -94.531 2.456.357 -22.615 925.039 -692.017 -3.339 4.263.011 -898.340 -2.404.860 6.064.210 824.174 6.888.384
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-4.393 -4.393 -4.393
Transferler
-15.188 1.674.562 -4.064.234 2.404.860
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.073 -1.390 -88.094 -293.821 -4.679 -1.272.889 -1.659.800 59.307 -1.600.493
Sermaye Arttırımı
19.265 19.265
Kar Payları
-21.070 -21.070
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
14.290 14.290 -14.290 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
418 -88 501.398 501.728 252.965 754.693
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
8.367 -5.261 10.630 -182.741 -169.005 -49.817 -218.822
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-24.408 24.408
Dönem Sonu Bakiyeler
856.027 1.512.094 167.384 -94.531 2.426.201 -24.005 832.102 -985.838 -8.018 5.948.115 -4.609.612 -1.272.889 4.747.030 1.070.534 5.817.564http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704814


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.809 Değişim: 1,82% Hacim : 28.841 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.777 29.11.2021 Yüksek 1.812
Açılış: 1.783
12,8421 Değişim: 3,82%
Düşük 12,3321 29.11.2021 Yüksek 12,9048
Açılış: 12,369
14,4953 Değişim: 3,47%
Düşük 13,9221 29.11.2021 Yüksek 14,5495
Açılış: 14,009
738,60 Değişim: 3,58%
Düşük 707,61 29.11.2021 Yüksek 740,42
Açılış: 713,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.