KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2023 - 20:20
KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
194.866.082 118.515.474
Dönem Karı (Zararı)
2.665.028.996 -229.276.304
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.560.983.525 362.619.587
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.578.431 1.902.705
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.578.431 1.902.705
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 1.491.115 -2.995.717
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20,21 105.914.336 82.389.943
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
401.311.119 733.964.881
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.933.114.646 -452.548.775
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19,20,22 -2.933.114.646 -452.548.775
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-140.163.880 -93.450
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23.733 -93.450
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -140.187.613 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
90.820.611 -14.827.809
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.534.680 -31.241.315
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.602.783 26.092.398
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.683.148 -9.678.892
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.878.556 16.346.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
23.804.592 -26.025.504
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
194.866.082 118.515.474
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
396.231.629 -3.303.698
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-120.006 -3.799
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-102.868 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.138 -3.799
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.335.978 -3.299.899
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 398.687.613 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-586.534.294 -113.727.152
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 11.638.581
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 11.638.581
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
26 50.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
26 -552.793.574 -64.154.861
Ödenen Faiz
26 -84.876.996 -62.106.229
Alınan Faiz
1.136.276 895.357
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.563.417 1.484.624
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.563.417 1.484.624
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.429.557 10.944.933
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 16.992.974 12.429.557


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -2.934.646 252.935.267 -91.940 5.056.295 396.891.270 -360.865.188 622.998.844 622.998.844
Transferler
-360.865.188 360.865.188 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-229.276.304 -229.184.364 -229.184.364
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 2.934.646 8.703.935 11.638.581 11.638.581
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 261.639.202 -91.940 5.056.295 36.026.082 -229.276.304 405.361.121 405.361.121
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Döne 5.056.295 36.026.082 -229.276.304 405.361.121 405.361.121
Transferler
-229.276.304 229.276.304 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-638.405 2.665.028.996 2.664.390.591 2.664.390.591
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 261.639.202 -730.345 5.056.295 -193.250.222 2.665.028.996 3.069.751.712 3.069.751.712


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.995.328 12.429.664
Ticari Alacaklar
21.669.257 45.918.703
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,25 16.393.935 40.996.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.275.322 4.922.313
Diğer Alacaklar
6 58.399 3.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
58.399 3.127
Peşin Ödenmiş Giderler
7 847.478 529.274
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 363.454 257.532
Diğer Dönen Varlıklar
13 528.692 2.133.572
ARA TOPLAM
40.462.608 61.271.872
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10 0 349.235.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.462.608 410.506.872
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 5.051.517.034 2.024.881.828
Maddi Duran Varlıklar
795.782 716.647
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
145.495 128.357
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.701.154 3.469.083
Diğer Duran Varlıklar
13 221.357 206.502
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.055.380.822 2.029.402.417
TOPLAM VARLIKLAR
5.095.843.430 2.439.909.289
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 237.576.648 283.342.595
Ticari Borçlar
101.968.498 63.365.715
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,25 94.041.800 56.810.389
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 7.926.698 6.555.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
204.859 101.707
Diğer Borçlar
6 22.793.568 371.430
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 22.500.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
293.568 371.430
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
611.345 262.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 611.345 262.550
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.318.195 1.138.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.268.247 1.108.896
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 49.948 30.037
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 358.137 172.510
ARA TOPLAM
365.831.250 348.755.440
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
365.831.250 348.755.440
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.655.036.859 1.682.713.838
Diğer Borçlar
6 2.472.483 1.808.984
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.472.483 1.808.984
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
900.921 369.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 900.921 369.959
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.850.205 899.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.850.205 899.947
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.660.260.468 1.685.792.728
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.026.091.718 2.034.548.168
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.069.751.712 405.361.121
Ödenmiş Sermaye
15 332.007.786 332.007.786
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 261.639.202 261.639.202
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -730.345 -91.940
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-730.345 -91.940
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-730.345 -91.940
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.056.295 5.056.295
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-193.250.222 36.026.082
Net Dönem Karı veya Zararı
2.665.028.996 -229.276.304
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.069.751.712 405.361.121
TOPLAM KAYNAKLAR
5.095.843.430 2.439.909.289


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 250.119.674 151.169.448
Satışların Maliyeti
16 -44.063.675 -22.825.259
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
206.055.999 128.344.189
BRÜT KAR (ZARAR)
206.055.999 128.344.189
Genel Yönetim Giderleri
17 -19.000.484 -9.196.504
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.079.818.256 393.826.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -26.191.282 -15.774.652
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.240.682.489 497.199.079
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.240.682.489 497.199.079
Finansman Gelirleri
20 1.138.523 7.374.279
Finansman Giderleri
21 -576.792.016 -833.350.730
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.665.028.996 -328.777.372
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.665.028.996 -328.777.372
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22 0 99.501.068
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.665.028.996 -229.276.304
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.665.028.996 -229.276.304
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 24 8.027,00000000 -0,69100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-638.405 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -638.405 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-638.405 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.664.390.591 -229.276.304
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.664.390.591 -229.276.304http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117976


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.