KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2021 - 19:57
KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -222.769 5.056.295 297.912.921 3.933.529 884.454.554 884.454.554
Transferler
3.933.529 -3.933.529 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.497 95.044.820 95.063.317 95.063.317
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-255.251 -255.251 -255.251
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -204.272 5.056.295 301.846.450 95.044.820 979.262.620 0 979.262.620
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -204.272 5.056.295 301.846.450 95.044.820 979.262.620 0 979.262.620
Transferler
95.044.820 -95.044.820 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
112.332 -360.865.188 -360.752.856 -360.752.856
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
14 1.305.190 622.998.844


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
r
307.340.317 86.909.030
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
95.265.148 -144.168.431
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
9,18 95.265.148 -144.168.431
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.061 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.760.992 54.494.508
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.740.304 -9.580.379
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.401.303 20.678.560
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.099.993 43.396.327
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
136.060 23.658.068
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-20.236.053 19.738.259
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
74.933.060 27.285.527
Alınan Faiz
273.784 8.802.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -24.263
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-92.601.302 -1.046.643
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.034 -60.074
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.034 -60.074
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -92.596.268 -986.569
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.089.409 -33.383.786
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
4.489.080 -255.251
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 4.489.080 -255.251
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
312.892.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
25 312.892.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-239.166.443 -95.776.943
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -239.166.443 -95.776.943
Ödenen Faiz
-53.125.228 62.648.408
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.694.951 1.633.491
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.694.951 1.633.491
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.249.982 1.616.491
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.944.933 3.249.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.948.060 3.250.476
Ticari Alacaklar
9.873.991 14.639.263
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,24 3.348.312 10.952.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.525.679 3.687.156
Diğer Alacaklar
6 387.169 31.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
387.169 31.791
Peşin Ödenmiş Giderler
7 761.658 98.217
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
209.464 318.915
Diğer Dönen Varlıklar
12 18.047.812 22.417.972
ARA TOPLAM
40.228.154 40.756.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.228.154 40.756.634
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.918.268.154 1.920.937.034
Maddi Duran Varlıklar
623.197 588.136
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
124.558 119.524
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.977.959 663.412
Diğer Duran Varlıklar
12 24.545 14.360
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.923.018.413 1.922.322.466
TOPLAM VARLIKLAR
1.963.246.567 1.963.079.100
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 20.050.827
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 81.030.591 76.209.160
Ticari Borçlar
37.273.317 58.674.620
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,24 33.197.669 50.922.725
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.075.648 7.751.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
93.530 61.966
Diğer Borçlar
6 297.521 243.893
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
297.521 243.893
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
639.552 22.404.709
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 9.004 21.686.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
630.548 717.749
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.148.956 582.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 686.051 582.668
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 462.905 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.103.896 240.589
ARA TOPLAM
121.587.363 178.468.432
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.587.363 178.468.432
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.216.641.325 804.066.470
Diğer Borçlar
6 1.267.301 895.294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.267.301 895.294
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
208.598 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 208.598 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 543.136 386.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
543.136 386.284
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.218.660.360 805.348.048
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.340.247.723 983.816.480
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
622.998.844 979.262.620
Ödenmiş Sermaye
14 332.007.786 332.007.786
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -2.934.646 -4.239.836
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 252.935.267 249.751.377
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-91.940 -204.272
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-91.940 -204.272
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-91.940 -204.272
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.056.295 5.056.295
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
396.891.270 301.846.450
Net Dönem Karı veya Zararı
-360.865.188 95.044.820
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
622.998.844 979.262.620
TOPLAM KAYNAKLAR
1.963.246.567 1.963.079.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 142.174.875 140.423.811
Satışların Maliyeti
15 -20.609.450 -18.814.320
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
121.565.425 121.609.491
BRÜT KAR (ZARAR)
121.565.425 121.609.491
Genel Yönetim Giderleri
16 -9.148.669 -6.455.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 28.746.273 146.265.382
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -115.531.736 -8.842.902
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.631.293 252.576.092
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.631.293 252.576.092
Finansman Gelirleri
19 10.805.596 49.521.648
Finansman Giderleri
20 -397.302.077 -207.052.920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-360.865.188 95.044.820
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-360.865.188 95.044.820
DÖNEM KARI (ZARARI)
-360.865.188 95.044.820
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-360.865.188 95.044.820
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 23 -1,09200000 0,28800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
112.332 18.497
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
112.332 18.497
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
112.332 18.497
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-360.752.856 95.063.317
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-360.752
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.