KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2018 - 18:42
KAP ***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
239.000.331 -3.984.585 249.751.377 -85.977 245.372 283.014.860 58.650.926 826.592.304 0 826.592.304
Transferler
4.810.923 -4.810.923 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.694 11.509.883 11.428.189 11.428.189
Sermaye Arttırımı
93.007.455 -34.356.529 -58.650.926 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -167.671 5.056.295 243.847.408 11.509.883 838.020.493 0 838.020.493
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -157.807 5.056.295 243.847.408 54.065.513 880.585.987 0 880.585.987
Transferler
54.065.513 -54.065.513 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.556 -126.097.200 -126.072.644 -126.072.644
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -133.251 5.056.295 297.912.921 -126.097.200 754.513.343 0 754.513.343


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.330.797 34.140.454
Dönem Karı (Zararı)
-126.097.200 11.509.883
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
173.689.947 30.142.260
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 162.711 172.931
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.792.931 6.483.299
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.595.548 11.265.283
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
130.940.933 12.220.747
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
24.676.186 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24.676.186 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.107.500 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.107.500 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.826.648 -6.589.238
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.080.699 -5.587.004
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.537.843 -6.860.752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.791.894 5.858.518
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.813.252 5.335.884
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.978.642 522.634
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.766.099 35.062.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-435.302 -922.451
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.882.878 -54.436.569
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-204.450 -4.471
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -204.450 -4.471
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 10.600.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.512.672 -54.432.098
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.450.516 42.321.196
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 82.240.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 82.240.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.653.706 -30.493.517
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.653.706 -30.493.517
Ödenen Faiz
-16.200.100 -10.162.753
Alınan Faiz
403.290 737.466
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.236.841 22.025.081
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 272.739
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.236.841 22.297.820
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.991.486 1.946.852
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.754.645 24.244.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.759.840 8.993.753
Ticari Alacaklar
8.542.585 3.613.847
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,27 2.610.447 138.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.932.138 3.475.744
Diğer Alacaklar
1.722 1.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.722 1.584
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.141.822 615.726
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 216.504 187.399
Diğer Dönen Varlıklar
15 94.571 3.955.575
ARA TOPLAM
17.757.044 17.367.884
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.757.044 17.367.884
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.109.057.520 1.145.928.534
Maddi Duran Varlıklar
10 647.692 592.464
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 123.904 137.393
Peşin Ödenmiş Giderler
7 506.470 766.593
Diğer Duran Varlıklar
15 14.376 261.840
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.110.349.962 1.147.686.824
TOPLAM VARLIKLAR
1.128.107.006 1.165.054.708
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 110.029.101 46.600.381
Ticari Borçlar
2.539.649 11.077.492
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,27 957.711 1.453.392
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.581.938 9.624.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 107.800 114.544
Diğer Borçlar
393.053 170.526
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 393.053 170.526
Ertelenmiş Gelirler
7 597.768 419.495
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.169.901 1.501.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.169.901 1.501.057
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.095.038 895.980
ARA TOPLAM
117.932.310 60.779.475
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
117.932.310 60.779.475
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 254.498.859 222.838.686
Diğer Borçlar
939.612 554.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 939.612 554.084
Uzun Vadeli Karşılıklar
222.882 296.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 222.882 296.476
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
255.661.353 223.689.246
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
373.593.663 284.468.721
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
754.513.343 880.585.987
Ödenmiş Sermaye
17 332.007.786 332.007.786
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -3.984.585 -3.984.585
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 249.751.377 249.751.377
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-133.251 -157.807
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-133.251 -157.807
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-133.251 -157.807
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.056.295 5.056.295
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
297.912.921 243.847.408
Net Dönem Karı veya Zararı
-126.097.200 54.065.513
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
754.513.343 880.585.987
TOPLAM KAYNAKLAR
1.128.107.006 1.165.054.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 71.150.696 55.821.733 26.019.895 18.340.315
Satışların Maliyeti
18 -11.331.889 -7.503.746 -3.596.703 -2.690.996
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.818.807 48.317.987 22.423.192 15.649.319
BRÜT KAR (ZARAR)
59.818.807 48.317.987 22.423.192 15.649.319
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.218.803 -5.738.770 -1.113.467 -1.869.529
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.865.953 218.618 1.293.147 35.539
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -32.035.427 -6.476.996 -2.264.856 -2.773.944
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.430.530 36.320.839 20.338.016 11.041.385
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.430.530 36.320.839 20.338.016 11.041.385
Finansman Gelirleri
22 2.222.858 13.651.529 1.297.986 6.801.172
Finansman Giderleri
23 -153.750.588 -38.462.485 -93.959.114 -18.034.001
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-126.097.200 11.509.883 -72.323.112 -191.444
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-126.097.200 11.509.883 -72.323.112 -191.444
DÖNEM KARI (ZARARI)
-126.097.200 11.509.883 -72.323.112 -191.444
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-126.097.200 11.509.883 -72.323.112 -191.444
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 26 -0,38400000 0,03500000 -0,22000000 -0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24.556 -81.694 11.220 -18.750
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.556 -81.694 11.220 -18.750
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.556 -81.694 11.220 -18.750
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-126.072.644 11.428.189 -72.311.892 -210.194
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-126.072.644 11.428.189 -72.311.892 -210.194http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718660


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.728 Değişim: -2,34% Hacim : 78.451 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.723 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
28,9522 Değişim: -0,17%
Düşük 28,8838 12.12.2023 Yüksek 29,0656
Açılış: 29,0011
31,1956 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0997 12.12.2023 Yüksek 31,3559
Açılış: 31,2464
1.844,14 Değişim: -0,13%
Düşük 1.841,32 12.12.2023 Yüksek 1.851,96
Açılış: 1.846,57
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.