KAP ***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

22.05.2020 - 18:13
KAP ***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -54.755 0 -54.755 0 0 1.940.310 0 0 0 10.513.622 36.678.534 17.875.415 54.553.949 100.613.123 77.437.579 178.050.702
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 -50.803 0 -50.803 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 54.553.949 5.671.181 60.225.130 106.288.256 80.714.557 187.002.813
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -65.066 0 -65.066 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 54.553.949 23.545.145 78.099.094 124.147.957 77.889.984 202.037.941
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 -65.066 0 -65.066 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 54.553.949 23.545.145 78.099.094 124.147.957 77.889.984 202.037.941
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 23.545.145 -23.545.145 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -703 0 -703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.638.348 6.638.348 6.637.645 6.975.289 13.612.934
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 6.638.348 6.638.348 6.638.348 6.990.496 13.628.844
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -703 -703 0 0 0 0 0 -703 -15.207 -15.910
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 0 0 0 0 -11.913.128 -40.862.512 -52.775.640
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 -11.913.128 0 0 0 0 0 -65.769 0 -65.769 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 78.099.094 6.638.348 84.737.442 118.872.474 44.002.761 162.875.235


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.394.985 -9.635.070
Dönem Karı (Zararı)
13.628.844 8.961.845
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.081.843 218.198
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 370.045 193.841
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.033.425 44.302
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 70.236 78.132
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 963.189 -33.830
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.101.826 1.001.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 100.193 49.943
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.391 -59.104
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -3.203.410 1.010.400
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-122.665 -2.232.758
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -3.604.403 -6.859.852
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 3.260.497 4.157.419
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -23.787 -557.025
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 245.028 1.026.700
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 3.886.716 2.667.129
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 16.148 -1.455.555
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.566.376 -19.343.596
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -25.155.246 -35.667.952
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -185.707 -254.398
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -11.103.894 -14.207.641
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 34.689.851 31.361.770
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.321.372 -575.375
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.277.063 -10.163.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -51.297 -7.889
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.264.622 -214.011
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.433.841 750.383
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-52.848.894 -207.064
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-52.775.640 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.254 -207.064
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -73.254 -207.064
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.189.525 1.586.381
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 273.223.777 76.845.811
Kredilerden Nakit Girişleri
8 273.223.777 76.845.811
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -234.518.119 -77.647.208
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -234.518.119 -77.647.208
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -424.010 0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
32-33 907.877 2.387.778
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.735.616 -8.255.753
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.735.616 -8.255.753
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 23.948.343 75.381.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 30.683.959 67.125.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 30.688.173 23.951.777 75.484.975
Finansal Yatırımlar
7 109.672 135.519 83.407
Ticari Alacaklar
10 300.925.081 276.085.099 205.718.618
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 1.713 47.682 351.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 300.923.368 276.037.417 205.367.184
Diğer Alacaklar
11 564.012 378.305 48.546
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 564.012 378.305 48.546
Türev Araçlar
12 851.848 153.862 0
Stoklar
13 108.328.143 98.187.438 39.432.197
Peşin Ödenmiş Giderler
15 8.058.033 10.469.419 3.587.006
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 82.551 255.860
Diğer Dönen Varlıklar
26 3.039.304 3.055.452 3.242.585
ARA TOPLAM
452.564.266 412.499.422 327.853.194
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
452.564.266 412.499.422 327.853.194
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10 0 0 3.604.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0 3.604.399
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 241.360 242.530 247.210
Maddi Duran Varlıklar
18 357.668 319.588 336.980
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 2.530.599 2.712.681 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 858.079 877.851 966.131
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 858.079 877.851 966.131
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.513.812 8.907.932 15.100.031
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.501.518 13.060.582 20.254.751
TOPLAM VARLIKLAR
464.065.784 425.560.004 348.107.945
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 152.438.221 108.396.414 44.562.552
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 3.643.726 5.580.603 27.130.066
Ticari Borçlar
10 105.822.328 71.156.264 65.368.265
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 1.597.099 1.779.415 746.169
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 104.225.229 69.376.849 64.622.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 329.749 476.030 149.139
Diğer Borçlar
11 5.220.256 1.898.884 1.922.256
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 1.180.619 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.039.637 1.898.884 1.922.256
Türev Araçlar
12 0 0 1.073.209
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 7.254.398 7.545.008 4.101.491
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 2.487.546 1.263.549 214.011
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 21.267.556 24.469.575 21.322.977
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 21.267.556 24.469.575 21.322.977
ARA TOPLAM
298.463.780 220.786.327 165.843.966
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
298.463.780 220.786.327 165.843.966
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.872.191 1.949.941 3.604.399
Uzun Vadeli Karşılıklar
854.578 785.795 608.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 854.578 785.795 608.878
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24 2.726.769 2.735.736 4.213.277
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
301.190.549 223.522.063 170.057.243
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 118.872.474 124.147.957 100.613.123
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.241.463 1.241.463 1.241.463
Geri Alınmış Paylar (-)
-810.827 -810.827 -810.827
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.229.361 3.229.361 3.229.361
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-65.769 -65.066 -54.755
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-65.769 -65.066 -54.755
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-65.769 -65.066 -54.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.940.310 1.940.310 1.940.310
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.940.310 1.940.310 1.940.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.513.622 10.513.622 10.513.622
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
78.099.094 54.553.949 36.678.534
Net Dönem Karı veya Zararı
6.638.348 23.545.145 17.875.415
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
44.002.761 77.889.984 77.437.579
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
162.875.235 202.037.941 178.050.702
TOPLAM KAYNAKLAR
464.065.784 425.560.004 348.107.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 354.288.412 205.839.957
Satışların Maliyeti
28 -335.386.887 -192.432.275
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.901.525 13.407.682
BRÜT KAR (ZARAR)
18.901.525 13.407.682
Genel Yönetim Giderleri
29 -3.384.183 -2.955.003
Pazarlama Giderleri
29 -3.532.775 -3.042.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 10.665.689 12.940.347
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -7.638.867 -11.563.114
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.011.389 8.787.826
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.011.389 8.787.826
Finansman Gelirleri
33 4.640.029 4.308.940
Finansman Giderleri
33 -2.135.858 -1.467.792
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.515.560 11.628.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.886.716 -2.667.129
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.488.619 -875.522
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.398.097 -1.791.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.628.844 8.961.845
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.628.844 8.961.845
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.990.496 3.290.664
Ana Ortaklık Payları
6.638.348 5.671.181
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,22127800 0,18903900
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.910 -9.734
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -19.887 -12.168
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.977 2.434
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.977 2.434
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.910 -9.734
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.612.934 8.952.111
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.975.289 3.290.664
Ana Ortaklık Payları
6.637.645 5.661.447http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846613


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.793 Değişim: -0,98% Hacim : 123.366 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.786 23.05.2024 Yüksek 10.973
Açılış: 10.870
32,2259 Değişim: 0,15%
Düşük 32,1503 24.05.2024 Yüksek 32,2530
Açılış: 32,1791
34,8702 Değişim: 0,07%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 34,9244
Açılış: 34,845
2.413,34 Değişim: 0,14%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.414,48
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.