KAP ***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2020 - 18:19
KAP ***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -277.304 3.229.361 38.817 0 38.817 0 0 1.965.400 0 0 0 6.164.738 21.956.656 31.041.808 52.998.464 95.360.939 95.360.939
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.262 0 -34.262 -34.262 0 -34.262
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -34.262 -34.262 -34.262 -34.262
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 1.241.463 -277.304 3.229.361 38.817 38.817 0 1.965.400 0 0 0 6.164.738 21.922.394 31.041.808 52.964.202 95.326.677 95.326.677
Transferler
0 0 0 0 0 4.348.884 26.692.924 -31.041.808 -4.348.884 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.572 0 -93.572 0 0 0 0 0 0 -25.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.875.415 17.875.415 17.756.753 0 17.756.753
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 17.875.415 17.875.415 17.875.415 17.875.415
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-93.572 -93.572 0 -25.090 0 0 0 0 -118.662 -118.662
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -11.936.784 -11.936.784 -11.936.784 -11.936.784
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-533.523 0 0 0 0 0 0 -533.523 -533.523
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 -54.755 0 -54.755 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 36.678.534 17.875.415 54.553.949 100.613.123 0 100.613.123
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -810.827 3.229.361 -54.755 0 -54.755 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 36.678.534 17.875.415 54.553.949 100.613.123 0 100.613.123
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 -54.755 0 -54.755 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 36.678.534 17.875.415 54.553.949 100.613.123 0 100.613.123
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 17.875.415 -17.875.415 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.311 0 -10.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.545.145 23.545.145 23.534.834 0 23.534.834
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 23.545.145 23.545.145 23.545.145 0 23.545.145
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -10.311 -10.311 0 0 0 0 0 -10.311 0 -10.311
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 -65.066 0 -65.066 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 54.553.949 23.545.145 78.099.094 124.147.957 0 124.147.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.960.926 28.618.336
Dönem Karı (Zararı)
23.545.145 17.875.415
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.271.552 -1.809.314
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 783.980 172.482
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-70.217 -198.621
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 19.993 458
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -90.210 -199.079
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.017.903 -1.680.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 68.642 216.852
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -60.480 60.480
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 5.009.741 -1.958.078
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-16.008.119 -3.818.507
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -19.332.398 -15.358.411
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 9.162.691 8.389.510
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 421.133 2.836.008
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -6.259.545 314.386
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 6.757.773 5.180.060
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 247.128 -1.463.982
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-94.516.306 17.114.886
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -48.683.787 158.037.623
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.097 69.378
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -45.025.870 69.585.431
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.091.135 -210.430.664
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 282.389 -146.882
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-74.242.713 33.180.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 0 -187.229
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -433.407 -3.449.904
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-284.806 -925.518
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-207.764 -130.037
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-207.764 -130.037
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -207.764 -23.335
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 0 -106.702
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.770.672 7.897.293
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 115.769.634 63.953.466
Kredilerden Nakit Girişleri
8 115.769.634 63.953.466
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -102.886.584 -51.530.450
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -102.886.584 -51.530.450
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -785.931 0
Ödenen Temettüler
0 -11.936.784
Ödenen Faiz
32-33 10.673.553 7.411.061
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.398.018 36.385.592
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.398.018 36.385.592
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 73.840.841 37.455.249
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 21.442.823 73.840.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 21.446.235 73.944.275
Ticari Alacaklar
10 180.492.497 121.964.759
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 47.614 351.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 180.444.883 121.613.325
Diğer Alacaklar
11 5.673 7.770
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.673 7.770
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 56.566.609 11.450.529
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.790.018 1.465.578
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 82.551 255.860
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.216.854 1.463.982
ARA TOPLAM
264.600.437 210.552.753
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
264.600.437 210.552.753
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10 0 3.604.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 3.604.399
Maddi Duran Varlıklar
18 204.679 118.251
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.734.709 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 491.948 538.193
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 491.948 538.193
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.513.023 13.834.811
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.944.359 18.095.654
TOPLAM VARLIKLAR
274.544.796 228.648.407
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 70.895.633 31.737.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 5.580.603 27.130.066
Ticari Borçlar
10 41.284.873 41.954.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 442.470 235.158
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 40.842.403 41.719.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 360.737 84.001
Diğer Borçlar
11 1.745.977 1.463.588
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.745.977 1.463.588
Türev Araçlar
12 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 6.018.496 3.805.020
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 22.990.985 18.041.724
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 22.990.985 18.041.724
ARA TOPLAM
148.877.304 124.216.990
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
148.877.304 124.216.990
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.224.109 3.604.399
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 295.426 213.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 295.426 213.895
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.519.535 3.818.294
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
150.396.839 128.035.284
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 124.147.957 100.613.123
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.241.463 1.241.463
Geri Alınmış Paylar (-)
-810.827 -810.827
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.229.361 3.229.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-65.066 -54.755
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-65.066 -54.755
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-65.066 -54.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.940.310 1.940.310
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.940.310 1.940.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.513.622 10.513.622
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
54.553.949 36.678.534
Net Dönem Karı veya Zararı
23.545.145 17.875.415
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
124.147.957 100.613.123
TOPLAM KAYNAKLAR
274.544.796 228.648.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 751.359.803 745.783.120
Satışların Maliyeti
28 -715.493.261 -715.880.494
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.866.542 29.902.626
BRÜT KAR (ZARAR)
35.866.542 29.902.626
Genel Yönetim Giderleri
29 -7.206.485 -7.114.509
Pazarlama Giderleri
29 -7.566.199 -6.233.317
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 9.579.724 10.986.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -8.989.479 -11.689.477
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.684.103 15.851.672
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.684.103 15.851.672
Finansman Gelirleri
33 10.683.376 8.939.251
Finansman Giderleri
33 -2.064.561 -1.735.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.302.918 23.055.475
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.757.773 -5.180.060
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -433.407 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -6.324.366 -5.180.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.545.145 17.875.415
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.545.145 17.875.415
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.545.145 17.875.415
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,78483800 0,59584700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.311 -93.572
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -12.889 -116.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.578 23.393
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.578 23.393
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 0 -25.090
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -25.090
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.311 -118.662
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.534.834 17.756.753
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.534.834 17.756.753http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819188


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,00% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,8218 Değişim: 0,18%
Düşük 13,7777 07.12.2021 Yüksek 13,8423
Açılış: 13,7976
15,6220 Değişim: 0,27%
Düşük 15,5596 07.12.2021 Yüksek 15,6429
Açılış: 15,5798
789,91 Değişim: 0,08%
Düşük 787,97 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.