KAP ***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

29.02.2024 - 23:37
KAP ***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 827 -2.049 110.849 41.502 211.129
Yeni Bakiye
60.000 827 -2.049 110.849 41.502 211.129
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.256 93.115 90.859
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
40.000 -40.000
Kar Dağıtımı
36.502 -41.502 -5.000
Dağıtılan Temettü
0 -5.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
36.502 -36.502
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 827 -4.305 107.351 93.115 296.988
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 827 -4.305 107.351 93.115 296.988
Yeni Bakiye
100.000 827 -4.305 107.351 93.115 296.988
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.575 260.693 256.118
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
100.000 -100.000
Kar Dağıtımı
93.115 -93.115
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
93.115 -93.115
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 827 -8.880 100.466 260.693 553.106


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13 812.921 469.234
FAKTORİNG GELİRLERİ
812.921 469.234
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
603.970 413.646
İskontolu
0 0
Diğer
603.970 413.646
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
208.951 55.588
İskontolu
0 0
Diğer
208.951 55.588
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 -583.344 -258.235
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-458.019 -213.513
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.934 -1.148
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-36.784 -22.603
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-86.607 -20.971
BRÜT KAR (ZARAR)
229.577 210.999
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
15 -130.370 -58.677
Personel Giderleri
-74.804 -30.549
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-78 -1.066
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-50.829 -25.393
Diğer
-4.659 -1.669
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
99.207 152.322
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
17 317.656 14.543
Bankalardan Alınan Faizler
18.332 2.255
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
4.183 423
Diğer
295.141 11.865
KARŞILIK GİDERLERİ
18 -39.354 -30.395
Özel Karşılıklar
-37.604 -29.145
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
-1.750 0
Diğer
0 -1.250
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.433 -8.943
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-199 -155
Diğer
-10.234 -8.788
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
367.076 127.527
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
367.076 127.527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-106.383 -34.412
Cari Vergi Karşılığı
19 -111.161 -32.878
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
19 -805 -2.389
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
19 5.583 855
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
260.693 93.115
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
260.693 93.115
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
260.693 93.115
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 1,30350000 0,46560000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
144.107 72.780
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
421.010 333.158
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-484.843 -191.843
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13 91.717 47.439
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 4.919 2.294
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
14 -86.580 -30.549
Ödenen Vergiler
8.060 -60.296
Diğer
189.824 -27.423
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-169.909 25.360
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-1.404.251 -411.169
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-37.246 -13.021
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
3.257 841
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.481 -265
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.318.869 404.913
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-55.019 44.061
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-25.802 98.140
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8.9 -4.184 -1.738
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
21 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.163 -1.738
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
20.238 -33.656
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.575 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -5.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 -56
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
15.663 -38.712
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-14.302 57.690
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 58.009 319
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 43.707 58.009


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
260.693 93.115
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-4.575 -2.256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.575 -2.256
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7 -6.536 -2.820
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10 1.961 564
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
256.118 90.859


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 35.061 8.819 43.880 48.661 9.348 58.009
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 3.143.711 3.143.711 1.460.288 0 1.460.288
Faktoring Alacakları
3.143.711 3.143.711 1.460.288 0 1.460.288
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
3.143.711 3.143.711 1.460.288 0 1.460.288
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
4 40.653 40.653 47.396 0 47.396
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
4 -40.653 -40.653 -47.396 0 -47.396
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 13.537 13.537 6.133 0 6.133
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 1.109 1.109 1.852 0 1.852
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 9.962 9.962 3.223 0 3.223
DİĞER AKTİFLER
11 63.261 63.261 27.171 0 27.171
ARA TOPLAM
3.266.641 8.819 3.275.460 1.547.328 9.348 1.556.676
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.266.641 8.819 3.275.460 1.547.328 9.348 1.556.676
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
5 2.506.072 2.506.072 1.103.628 0 1.103.628
FAKTORİNG BORÇLARI
6.512 6.512 3.255 0 3.255
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
10.787 10.787 6.306 0 6.306
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5 124.926 124.926 104.688 0 104.688
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
7 25.409 25.409 13.636 0 13.636
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
23.659 23.659 12.386 0 12.386
Genel Karşılıklar
1.750 1.750 0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 0 1.250 0 1.250
CARİ VERGİ BORCU
19 13.505 13.505 10.224 0 10.224
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6 35.143 35.143 17.951 0 17.951
ARA TOPLAM
2.722.354 2.722.354 1.259.688 0 1.259.688
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
12 553.106 553.106 296.988 0 296.988
Ödenmiş Sermaye
200.000 200.000 100.000 0 100.000
Sermaye Yedekleri
827 827 827 0 827
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
827 827 827 0 827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-8.880 -8.880 -4.305 0 -4.305
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
100.466 100.466 107.351 0 107.351
Yasal Yedekler
19.158 19.158 14.502 0 14.502
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
81.308 81.308 92.849 0 92.849
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
260.693 260.693 93.115 0 93.115
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
260.693 260.693 93.115 0 93.115
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.275.460 3.275.460 1.556.676 0 1.556.676


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
20.973 20.973 4.963 4.963
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
797.198 797.198 405.052 405.052
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
24 16.422.980 16.422.980 10.664.640 10.664.640
VERİLEN TEMİNATLAR
24 745.237 745.237 214.517 214.517
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
24 3.086.638 15.197 3.101.835 1.774.682 15.462 1.790.144
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
21.073.026 15.197 21.088.223 13.063.854 15.462 13.079.316http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253240


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: 0,00% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5790 Değişim: 0,10%
Düşük 32,4973 24.04.2024 Yüksek 32,5881
Açılış: 32,5468
34,9070 Değişim: 0,12%
Düşük 34,7749 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.438,48 Değişim: 0,34%
Düşük 2.422,33 24.04.2024 Yüksek 2.439,46
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.