KAP ***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

26.02.2021 - 19:55
KAP ***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
40.000 827 -469 25.216 36.830 102.404
Yeni Bakiye
40.000 827 -469 25.216 36.830 102.404
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-149 39.502 39.353
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
20.000 -20.000
Kar Dağıtımı
36.830 -36.830
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
36.830 -36.830
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 827 -618 42.046 39.502 141.757
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 827 -618 42.046 39.502 141.757
Yeni Bakiye
60.000 827 -618 42.046 39.502 141.757
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-244 32.551 32.307
Kar Dağıtımı
39.502 -39.502
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
39.502 -39.502
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 827 -862 81.548 32.551 174.064


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13 137.445 186.895
FAKTORİNG GELİRLERİ
137.445 186.895
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
128.398 176.883
Diğer
128.398 176.883
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.047 10.012
Diğer
9.047 10.012
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-58.854 -108.825
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-51.734 -92.823
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-976 -1.282
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-5.649 -13.948
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-495 -772
BRÜT KAR (ZARAR)
78.591 78.070
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
14 -30.053 -26.027
Personel Giderleri
-13.326 -11.479
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-355 -498
Genel İşletme Giderleri
-15.985 -13.714
Diğer
-387 -336
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
48.538 52.043
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
15 5.533 16.555
Bankalardan Alınan Faizler
109 372
Diğer
5.424 16.183
KARŞILIK GİDERLERİ
7 -8.461 -17.644
Özel Karşılıklar
-8.461 -17.644
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.390 -1.972
Diğer
-3.390 -1.972
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
42.220 48.982
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.220 48.982
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-9.669 -9.480
Cari Vergi Karşılığı
16 -9.879 -8.365
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.115
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
16 210
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
32.551 39.502
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
32.551 39.502
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
32.551 39.502
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,54000000 0,66000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
42.359 42.420
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
127.459 161.870
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-43.440 -96.127
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13 6.024 9.265
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
14 -13.326 -11.479
Ödenen Vergiler
-20.187 -18.145
Diğer
-14.171 -2.964
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
33.352 -46.572
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-122.950 -13.849
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
13.171 -14.064
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-1.330 1.427
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.021 5.814
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
133.656 -26.041
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
11.826 141
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
75.711 -4.152
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8,9 -385 -5.191
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-385 -5.191
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
75.883 117.470
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-151.843 -110.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-62 -64
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-76.022 7.406
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-696 -1.937
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 1.221 3.158
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 525 1.221


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
32.551 39.502
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-244 -149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-244 -149
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7 -305 -186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10 61 37
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.307 39.353


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 525 525 1.221 1.221
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 717.653 717.653 599.093 599.093
Faktoring Alacakları
717.653 717.653 599.093 599.093
Diğer Faktoring Alacakları
717.653 717.653 599.093 599.093
Takipteki Alacaklar
5 33.969 33.969 26.061 26.061
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -33.969 -33.969 -26.061 -26.061
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 4.576 4.576 6.162 6.162
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 410 410 345 345
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 3.759 3.759 3.489 3.489
DİĞER AKTİFLER
10 5.302 5.302 3.841 3.841
ARA TOPLAM
732.225 732.225 614.151 614.151
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 190 190 15.000 15.000
Satış Amaçlı
190 190 15.000 15.000
VARLIKLAR TOPLAMI
732.415 732.415 629.151 629.151
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
5 508.300 508.300 398.916 398.916
FAKTORİNG BORÇLARI
2.436 2.436 3.766 3.766
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
4.793 4.793 5.814 5.814
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5 29.738 29.738 66.506 66.506
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
7 4.255 4.255 3.393 3.393
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
4.255 4.255 3.393 3.393
CARİ VERGİ BORCU
16 1.703 1.703 2.341 2.341
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6 7.126 7.126 6.658 6.658
ARA TOPLAM
558.351 558.351 487.394 487.394
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
19 174.064 174.064 141.757 141.757
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000 60.000 60.000
Sermaye Yedekleri
827 827 827 827
Diğer Sermaye Yedekleri
827 827 827 827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-862 -862 -618 -618
Kar Yedekleri
81.548 81.548 42.046 42.046
Yasal Yedekler
10.326 10.326 8.351 8.351
Olağanüstü Yedekler
71.222 71.222 33.695 33.695
Kar veya Zarar
32.551 32.551 39.502 39.502
Dönem Net Kâr veya Zararı
32.551 32.551 39.502 39.502
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
732.415 732.415 629.151 629.151


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
6.605 6.605 30 30
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
248.096 248.096 243.085 243.085
ALINAN TEMİNATLAR
21 5.368.881 5.368.881 4.494.524 4.494.524
VERİLEN TEMİNATLAR
21 88.770 88.770 82.296 82.296
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
21 740.154 8.131 748.285 650.789 2.938 653.727
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
6.452.506 8.131 6.460.637 5.470.724 2.938 5.473.662http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913585


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.433 Değişim: -0,44% Hacim : 63.913 Mio.TL Son veri saati : 16:24
Düşük 10.414 30.05.2024 Yüksek 10.550
Açılış: 10.501
32,2460 Değişim: 0,09%
Düşük 32,1909 30.05.2024 Yüksek 32,3914
Açılış: 32,2169
35,0142 Değişim: 0,51%
Düşük 34,8061 30.05.2024 Yüksek 35,0982
Açılış: 34,838
2.429,32 Değişim: 0,32%
Düşük 2.408,05 30.05.2024 Yüksek 2.433,28
Açılış: 2.421,52
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.