KAP ***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

26.02.2020 - 23:30
KAP ***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
40.000 827 -339 6.973 23.243 70.704
Yeni Bakiye
40.000 827 -339 6.973 23.243 70.704
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-130 -130
Kar Dağıtımı
18.243 -23.243 -5.000
Dağıtılan Temettü
-5.000 -5.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.243 -18.243
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 827 -469 25.216 36.829 102.403
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
40.000 827 -469 25.216 36.830 102.403
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
102.403
Yeni Bakiye
40.000 827 -469 25.216 36.830 -149
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-149
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
20.000 -20.000
Kar Dağıtımı
36.830 -36.830
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
36.830 -36.830
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 827 -618 42.046 39.502 141.757


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13 186.895 237.159
FAKTORİNG GELİRLERİ
186.895 237.159
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
176.883 213.493
Diğer
176.883 213.493
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.012 23.666
Diğer
10.012 23.666
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-108.825 -151.999
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-92.823 -132.657
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.282
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-13.948 -18.357
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-772 -985
BRÜT KAR (ZARAR)
78.070 85.160
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
14 -26.027 -23.826
Personel Giderleri
-11.479 -9.653
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-498 -229
Genel İşletme Giderleri
-13.714 -13.772
Diğer
-336 -172
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
52.043 61.334
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
15 16.555 4.332
Bankalardan Alınan Faizler
372 1.629
Diğer
16.183 2.703
KARŞILIK GİDERLERİ
7 -17.644 -17.906
Özel Karşılıklar
-17.644 -7.906
Genel Karşılıklar
-10.000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.972
Diğer
-1.972
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
48.982 47.760
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.982 47.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-9.480 -10.931
Cari Vergi Karşılığı
16 -8.365 -14.152
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.115
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
16 3.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
39.502 36.829
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
39.502 36.829
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
39.502 36.829
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kar/zarar 17 0,66000000 0,92000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
42.356 45.018
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
161.870 197.601
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-96.127 -130.721
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13 9.265 25.830
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 388
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
16 -11.479 -9.653
Ödenen Vergiler
-18.145 -13.467
Diğer
-3.028 -24.960
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-31.572 2.000
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-13.849 225.645
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
936 -1.937
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
1.427 -1.218
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.814
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-26.041 -234.466
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
141 13.976
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
10.784 47.018
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
8,9 -5.191 65
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-15.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-20.191 65
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
117.470 198.856
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-106.486 -245.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-3.514 2.491
Temettü Ödemeleri
-5.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
7.470 -48.653
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 -12
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.937 -1.582
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 3.158 4.740
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 1.221 3.158


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
39.502 36.829
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-149 -130
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-149 -130
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7 -186 -163
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10 37 33
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.353 36.699


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 1.221 1.221 3.067 91 3.158
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 599.093 599.093 586.756 586.756
Faktoring Alacakları
599.093 599.093 586.728 586.728
Diğer Faktoring Alacakları
599.093 599.093 586.728 586.728
Takipteki Alacaklar
5 26.061 26.061 13.188 13.188
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -26.061 -26.061 -13.160 -13.160
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 6.161 6.161 1.013 1.013
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 345 345 303 303
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 3.489 3.489 4.567 4.567
DİĞER AKTİFLER
10 3.842 3.842 3.610 3.610
ARA TOPLAM
614.151 0 614.151 599.316 91 599.407
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 15.000 15.000
Satış Amaçlı
15.000 15.000
VARLIKLAR TOPLAMI
629.151 0 629.151 599.316 91 599.407
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 398.916 398.916 416.028 416.028
FAKTORİNG BORÇLARI
3.766 3.766 2.339 2.339
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
5.814 5.814
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 66.506 66.506 56.038 56.038
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
15 3.394 3.394 13.274 13.274
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.394 3.394 2.374 2.374
Genel Karşılıklar
10.000 10.000
Diğer Karşılıklar
900 900
CARİ VERGİ BORCU
8 2.341 2.341 2.641 2.641
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 6.657 6.657 6.593 91 6.684
ARA TOPLAM
487.394 487.394 496.913 91 497.004
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
16 141.757 141.757 102.403 102.403
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000 40.000 40.000
Sermaye Yedekleri
827 827 827 827
Diğer Sermaye Yedekleri
827 827 827 827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-618 -618 -469 -469
Kar Yedekleri
42.046 42.046 25.216 25.216
Yasal Yedekler
8.351 8.351 6.510 6.510
Olağanüstü Yedekler
33.695 33.695 18.706 18.706
Kar veya Zarar
39.502 39.502 36.829 36.829
Dönem Net Kâr veya Zararı
39.502 39.502 36.829 36.829
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
629.151 629.151 599.316 91 599.407


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
30 30 532 532
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
243.085 243.085 329.059 329.059
ALINAN TEMİNATLAR
21 4.494.524 4.494.524 3.975.496 3.975.496
VERİLEN TEMİNATLAR
21 82.296 82.296 65.302 65.302
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
21 650.789 2.938 653.727 648.903 6.201 655.104
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
5.470.724 2.938 5.473.662 5.019.292 6.201 5.025.493http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821901


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7743 Değişim: 1,55%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,7875
Açılış: 32,2736
35,0906 Değişim: 0,54%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1004
Açılış: 34,9034
2.457,23 Değişim: 2,77%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.460,26
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.