KAP ***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.08.2018 - 21:32
KAP ***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
25.250 10.839 13.130 6.377
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.250 10.839 13.130 6.377


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6 20.000 827 -214 18.691 3.857 14.834 13.282 13.282 52.586
Yeni Bakiye
20.000 827 -214 18.691 3.857 14.834 13.282 13.282 52.586
Dönem Net Karı (Zararı)
10.839 10.839 10.839
Kar Dağıtımı
8.282 1.101 7.181 -13.282 -13.282 -5.000
Dağıtılan Temettü
-5.000 -5.000 -5.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
8.282 1.101 7.181 -8.282 -8.282 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6 20.000 827 -214 26.973 4.958 22.015 10.839 10.839 58.425
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6 40.000 827 -339 6.973 4.958 2.015 23.243 23.243 70.704
Yeni Bakiye
40.000 827 -339 6.973 4.958 2.015 23.243 23.243 70.704
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
25.250 25.250 25.250
Dönem Net Karı (Zararı)
18.243 1.552 16.691 -23.243 -23.243 -5.000
Dağıtılan Temettü
-5.000 -5.000 -5.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.243 1.552 16.691 -18.243 -18.243 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6 40.000 827 -339 25.216 6.510 18.706 25.250 25.250 90.954


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
39.285 10.888
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
81.823 25.069
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-44.550 -14.412
Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.885 6.323
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
191 88
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.660 -2.150
Ödenen Vergiler
-5.597 -3.793
Diğer
-3.807 -237
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-95.194 -12.159
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-72.254 -166.459
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-885 -1.259
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
1.475 -4.014
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-28.100 159.670
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.570 -97
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-55.909 -1.271
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-291 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 58
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-291 58
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
144.500 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-83.935 0
Temettü Ödemeleri
-5.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
60.565 -5.000
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.365 -6.213
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.740 8.566
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.105 2.353


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
108.150 31.392 56.942 18.430
FAKTORİNG GELİRLERİ
108.150 31.392 56.942 18.430
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
93.265 25.069 49.656 13.922
Diğer
93.265 25.069 49.656 13.922
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.885 6.323 7.286 4.508
Diğer
14.885 6.323 7.286 4.508
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-65.784 -14.412 -34.068 -8.456
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-54.712 -14.412 -27.986 -8.456
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-10.604 0 -5.829 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-468 0 -253 0
BRÜT KAR (ZARAR)
42.366 16.980 22.874 9.974
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.541 -3.864 -6.574 -2.194
Personel Giderleri
-3.660 -2.150 -1.966 -1.162
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-150 -90 -75 -45
Genel İşletme Giderleri
-4.891 -1.624 -2.738 -987
Diğer
-2.840 0 -1.795 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
30.825 13.116 16.300 7.780
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
1.543 619 566 257
Bankalardan Alınan Faizler
398 151 158 85
Diğer
1.145 468 408 172
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
0 -184 0 -63
Diğer
0 -184 0 -63
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
32.368 13.551 16.866 7.974
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.368 13.551 16.866 7.974
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-7.118 -2.712 -3.736 -1.597
Cari Vergi Karşılığı
8 -7.730 -2.697 -4.113 -1.604
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-15
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
4 612 377 7
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
25.250 10.839 13.130 6.377
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.250 10.839 13.130 6.377
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
25.250 10.839 13.130 6.377
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 0,63000000 0,27000000 0,33000000 0,16000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
8 8 3 3
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
BANKALAR
9.025 80 9.105 4.682 55 4.737
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
3 889.016 889.016 804.922 804.922
Diğer Faktoring Alacakları
889.016 889.016 804.922 804.922
Yurt İçi
889.016 889.016 804.922 804.922
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0
DİĞER ALACAKLAR
2.162 2.162 1.363 1.363
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
28 28 28 28
Takipteki Faktoring Alacakları
3 5.479 5.479 5.669 5.669
Özel Karşılıklar (-)
3 -5.451 -5.451 -5.641 -5.641
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.104 1.104 985 985
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
260 260 295 295
Diğer
260 260 295 295
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
339 339 273 273
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
4 1.925 1.925 1.313 1.313
DİĞER AKTİFLER
90 90 70 70
ARA TOPLAM
903.957 80 904.037 813.934 55 813.989
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0 0
AKTİF TOPLAMI
903.957 80 904.037 813.934 55 813.989
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
ALINAN KREDİLER
5 630.681 630.681 641.442 641.442
FAKTORİNG BORÇLARI
3 5.032 5.032 3.557 3.557
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5 151.924 151.924 87.464 87.464
Bonolar
151.924 151.924 87.464 87.464
DİĞER BORÇLAR
7.185 7.185 1.774 1.774
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
7.857 80 7.937 3.688 55 3.743
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
7 1.360 1.360 1.386 1.386
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
6 4.875 4.875 1.963 1.963
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.050 2.050 1.810 1.810
Diğer Karşılıklar
2.825 2.825 153 153
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
8 4.089 4.089 1.956 1.956
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0
ARA TOPLAM
813.003 80 813.083 743.230 55 743.285
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ÖZKAYNAKLAR
90.954 90.954 70.704 70.704
Ödenmiş Sermaye
7 40.000 40.000 40.000 40.000
Sermaye Yedekleri
827 827 827 827
Diğer Sermaye Yedekleri
7 827 827 827 827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
7 -339 -339 -339 -339
Kar Yedekleri
7 25.216 25.216 6.973 6.973
Yasal Yedekler
6.510 6.510 4.958 4.958
Olağanüstü Yedekler
18.706 18.706 2.015 2.015
Kar veya Zarar
25.250 25.250 23.243 23.243
Net Dönem Karı veya Zararı
25.250 25.250 23.243 23.243
PASİF TOPLAMI
903.957 80 904.037 813.934 55 813.989


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
12.916 12.916 23.573 23.573
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
352.867 352.867 364.044 364.044
ALINAN TEMİNATLAR
11 3.547.987 3.547.987 2.230.090 2.230.090
VERİLEN TEMİNATLAR
11 52.296 52.296 52.302 52.302
TAAHHÜTLER
0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0
EMANET KIYMETLER
11 824.547 9.560 834.107 674.005 11.091 685.096
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.790.613 9.560 4.800.173 3.344.014 11.091 3.355.105http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702245


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: 0,00% Hacim : 34.267 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.391 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,6073 Değişim: 0,43%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,6243
Açılış: 15,5411
16,3315 Değişim: 0,56%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,3739
Açılış: 16,2402
915,60 Değişim: 0,50%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 918,07
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.