KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2023 - 18:19
KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 6.216.840.315 3.054.735.012 2.316.038.576 1.150.756.917
Satışların Maliyeti
23 -2.637.677.973 -1.469.909.112 -991.125.720 -563.404.172
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.579.162.342 1.584.825.900 1.324.912.856 587.352.745
BRÜT KAR (ZARAR)
3.579.162.342 1.584.825.900 1.324.912.856 587.352.745
Genel Yönetim Giderleri
24 -538.735.749 -258.076.525 -199.396.985 -107.195.974
Pazarlama Giderleri
24 -759.850.385 -373.509.847 -285.866.878 -135.199.085
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -117.418.696 -116.205.201 -40.103.260 -35.462.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 382.421.393 389.258.499 206.419.568 113.406.192
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -61.871.855 -45.732.831 -41.096.632 -8.005.190
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.483.707.050 1.180.559.995 964.868.669 414.895.958
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 457.214.650 97.065.823 16.043.851 53.679.266
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -3.222.317 -7.056.633 -3.222.317 -7.056.633
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.937.699.383 1.270.569.185 977.690.203 461.518.591
Finansman Giderleri
28 -778.388.478 -369.003.773 -335.216.009 -164.216.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.159.310.905 901.565.412 642.474.194 297.302.496
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-227.416.790 82.385.161 -58.493.947 27.557.753
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -283.105.811 -4.475.795 -115.339.045 -1.331.264
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 55.689.021 86.860.956 56.845.098 28.889.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.931.894.115 983.950.573 583.980.247 324.860.249
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.931.894.115 983.950.573 583.980.247 324.860.249
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.931.894.115 983.950.573 583.980.247 324.860.249
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,09660000 0,04920000 0,02920000 0,01620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.238.513.864 460.769.413
Dönem Karı (Zararı)
1.931.894.115 983.950.573
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.316.117.838 746.773.737
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15,23,25 131.920.582 79.818.557
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
305.069.937 244.164.572
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 0 -54.376
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 84.882.676 70.487.880
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 220.187.261 173.731.068
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
534.917.311 336.532.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 189.628.754 86.066.779
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 16.487.456 11.931.921
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 328.801.101 238.533.665
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
584.522.559 310.086.558
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -82.524.655 -44.182.817
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 667.047.214 354.269.375
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-328.941.607 -50.982.630
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 -328.941.607 -50.982.630
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 227.416.790 -82.385.161
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
18 -138.178.754 -71.213.029
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.306.160 -17.607.419
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -18.306.160 -17.607.419
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
6 22.523.848 2.716.009
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.826.668 -4.356.085
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.887.037.156 -1.253.761.366
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.258.425.715 -636.313.580
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -94.606.889 -16.122.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.163.818.826 -620.191.049
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.541.511 -1.610.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.541.511 -1.610.840
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-788.245.348 -735.519.107
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 3.486.901 19.668.955
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
96.099.179 106.403.044
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 58.104.275 30.969.888
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 37.994.904 75.433.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 47.977.997 9.885.453
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.961.619 -189.084
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 27.961.619 -189.084
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
32 1.613.539 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 53.690.616 4.224.591
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.654.433 -20.310.798
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12,21 105.988.109 -79.557.324
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-173.642.542 59.246.526
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.360.974.797 476.962.944
Alınan Faiz
4,26 82.182.201 44.370.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -124.703.207 -20.491.266
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
18 -79.939.927 -40.072.899
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.206.285.945 -1.759.698.923
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5,27 -343.899.722 -945.712.804
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.590.977 18.412.053
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,27 21.590.977 18.412.053
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.011.226.978 -662.316.322
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -332.602.120 -297.230.956
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,14,15,28 -678.624.858 -365.085.366
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
125.204.352 -172.200.765
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
11 125.204.352 -172.200.765
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
17 2.045.426 2.118.915
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
678.855.494 686.784.526
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.795.174.117 2.816.038.682
Kredilerden Nakit Girişleri
6 3.195.174.117 2.816.038.682
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 600.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.283.346.656 -1.607.430.873
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.181.786.287 -1.477.430.873
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -101.560.369 -130.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -92.367.502 -43.568.999
Ödenen Temettüler
22 -194.741.816 -173.610.559
Ödenen Faiz
6,28 -545.862.649 -304.643.725
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
711.083.413 -612.144.984
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
119.840.344 15.621.492
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
830.923.757 -596.523.492
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 600.671.319 1.310.128.102
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.431.595.076 713.604.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.432.509.710 601.243.499
Finansal Yatırımlar
5 1.661.523.813 734.615.057
Ticari Alacaklar
3.025.932.473 1.765.455.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 180.631.638 86.024.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.845.300.835 1.679.430.390
Diğer Alacaklar
9 7.411.953 3.870.442
Stoklar
10 2.759.013.656 2.008.634.018
Peşin Ödenmiş Giderler
11 224.477.604 227.964.505
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 1.042.893 775.568
Diğer Dönen Varlıklar
21 15.944.588 122.200.022
ARA TOPLAM
9.127.856.690 5.464.758.250
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.127.856.690 5.464.758.250
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 178.040.445 432.107.872
Maddi Duran Varlıklar
13 1.857.704.731 1.648.592.969
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 483.282.290 102.555.594
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
952.575.815 577.298.639
Şerefiye
16 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 950.793.084 575.515.908
Peşin Ödenmiş Giderler
11 167.941.795 293.146.147
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 161.530.230 105.841.209
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.801.075.306 3.159.542.430
TOPLAM VARLIKLAR
12.928.931.996 8.624.300.680
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.353.696.384 2.457.258.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.353.696.384 2.457.258.522
Banka Kredileri
6 3.485.325.963 2.307.258.522
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 868.370.421 150.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
382.442.977 436.287.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
382.442.977 436.287.651
Banka Kredileri
6 266.332.729 324.767.319
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 116.110.248 9.959.963
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 0 101.560.369
Ticari Borçlar
809.806.100 713.706.921
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 80.619.910 22.515.635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 729.186.190 691.191.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 94.043.557 46.065.560
Diğer Borçlar
30.045.338 2.083.719
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 30.045.338 2.083.719
Türev Araçlar
32 1.613.539 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
17 2.121.813 2.246.055
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 69.988.000 25.043.179
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 118.178.831 1.660.332
Kısa Vadeli Karşılıklar
553.395.535 328.206.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 224.472.356 126.453.597
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 328.923.179 201.753.303
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 18.527.607 10.727.449
ARA TOPLAM
6.433.859.681 4.023.286.288
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.433.859.681 4.023.286.288
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
559.968.682 505.282.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
559.968.682 505.282.590
Banka Kredileri
6 168.789.291 239.444.412
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 391.179.391 265.838.178
Devlet Teşvik ve Yardımları
17 48.178.570 48.997.401
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 22.292.982 13.547.187
Uzun Vadeli Karşılıklar
70.815.458 96.363.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 70.815.458 96.363.234
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
701.255.692 664.190.412
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.135.115.373 4.687.476.700
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.793.816.623 3.936.823.980
Ödenmiş Sermaye
22 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
22 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 2.870.803 2.870.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.921.152 -6.921.152
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.921.152 -6.921.152
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.921.152 -6.921.152
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
171.915.420 52.075.076
Yabancı Para Çevrim Farkları
171.915.420 52.075.076
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 3.203.121.345 2.037.638.940
Net Dönem Karı veya Zararı
1.931.894.115 1.360.224.221
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.793.816.623 3.936.823.980
TOPLAM KAYNAKLAR
12.928.931.996 8.624.300.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.252.460 27.972.911 150.864.955 1.041.162.023 1.170.087.476 2.727.776.845 2.727.776.845
Transferler
1.170.087.476 -1.170.087.476 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.621.492 983.950.573 999.572.065 999.572.065
Kar Payları
-173.610.559 -173.610.559 -173.610.559
Dönem Sonu Bakiyeler
22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.252.460 43.594.403 150.864.955 2.037.638.940 983.950.573 3.553.738.351 3.553.738.351
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.921.152 52.075.076 150.864.955 2.037.638.940 1.360.224.221 3.936.823.980 3.936.823.980
Transferler
1.360.224.221 -1.360.224.221
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
119.840.344 1.931.894.115 2.051.734.459 2.051.734.459
Kar Payları
-194.741.816 -194.741.816 -194.741.816
Dönem Sonu Bakiyeler
22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.921.152 171.915.420 150.864.955 3.203.121.345 1.931.894.115 5.793.816.623 5.793.816.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.931.894.115 983.950.573 583.980.247 324.860.249
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
29 0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
119.840.344 15.621.492 20.093.433 6.101.978
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
119.840.344 15.621.492 20.093.433 6.101.978
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
119.840.344 15.621.492 20.093.433 6.101.978
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.051.734.459 999.572.065 604.073.680 330.962.227
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.051.734.459 999.572.065 604.073.680 330.962.227http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214063


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: 0,00% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9774 Değişim: -0,02%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2143 Değişim: 0,00%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.861,63 Değişim: -0,27%
Düşük 1.857,75 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.