KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 - 18:17
KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.589.434.474 1.322.176.613 527.193.430 433.567.753
Satışların Maliyeti
22 -678.247.984 -614.532.062 -205.750.503 -200.386.364
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
911.186.490 707.644.551 321.442.927 233.181.389
BRÜT KAR (ZARAR)
911.186.490 707.644.551 321.442.927 233.181.389
Genel Yönetim Giderleri
23 -135.203.154 -96.046.042 -45.206.007 -33.517.117
Pazarlama Giderleri
23 -176.004.437 -121.945.562 -58.680.474 -32.052.815
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -43.843.347 -62.938.436 -21.114.790 -25.696.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 122.154.006 145.085.125 8.615.285 75.841.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -20.575.209 -21.769.112 1.175.241 -7.727.646
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
657.714.349 550.030.524 206.232.182 210.029.539
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 13.495.337 3.472.233 2.636.420 1.383.389
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -3.116 0 -3.116 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
671.206.570 553.502.757 208.865.486 211.412.928
Finansman Giderleri
27 -143.168.810 -78.378.497 -67.790.696 -19.401.183
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
528.037.760 475.124.260 141.074.790 192.011.745
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.446.298 7.479.144 -1.313.952 5.401.081
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.774.765 -6.126.459 -612.541 -4.128.183
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 17.221.063 13.605.603 -701.411 9.529.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
542.484.058 482.603.404 139.760.838 197.412.826
DÖNEM KARI (ZARARI)
542.484.058 482.603.404 139.760.838 197.412.826
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
542.484.058 482.603.404 139.760.838 197.412.826
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,02710000 0,02410000 0,00700000 0,00990000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
614.365.067 478.730.717
Dönem Karı (Zararı)
542.484.058 482.603.404
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
357.130.281 268.955.867
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,22,24 54.911.659 42.544.655
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
111.604.619 111.812.367
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 743.735 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 25.300.321 31.167.877
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 1.228.585
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 85.560.563 79.415.905
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
85.414.103 60.392.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 22.773.319 14.330.928
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 6.751.651 4.194.377
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 55.889.133 41.867.561
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
142.632.575 81.834.735
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -13.971.994 -4.896.364
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 156.604.569 86.731.099
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -7.432.773
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 0 -7.432.773
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -14.446.298 -7.479.144
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
17 -10.026.256 -12.936.708
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.492.221 -3.472.233
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -13.492.221 -3.472.233
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
4.130.123 9.740.902
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.598.023 -6.048.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-249.347.713 -228.960.901
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.700.587 -81.239.999
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 6.567.176 -22.826.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-107.267.763 -58.413.097
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
653.961 -1.798.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
653.961 -1.798.174
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-167.302.257 -197.833.892
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7.088.590 21.949.721
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.163.752 9.393.473
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 8.590.648 12.048.796
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -17.754.400 -2.655.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 1.602.144 650.042
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.296 4.314.638
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.296 4.314.638
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
31 -3.852.138 -4.351.477
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 13.628.960 10.736.458
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.683.070 9.218.309
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.211.957 -4.542.635
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.471.113 13.760.944
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
650.266.626 522.598.370
Alınan Faiz
4,25 14.094.262 4.723.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -12.101.805 -15.586.729
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -37.894.016 -33.004.867
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-330.108.135 -205.293.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.084.683 3.567.065
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,26 14.084.683 3.567.065
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-272.737.124 -162.878.317
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -141.324.016 -94.335.136
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,27 -131.413.108 -68.543.181
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-80.594.090 -52.894.720
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -80.594.090 -52.894.720
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
16 9.138.396 6.912.472
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.522.265 -20.921.049
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.278.439.493 1.117.235.501
Kredilerden Nakit Girişleri
5 1.178.439.493 987.235.501
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 100.000.000 130.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-996.964.152 -996.501.436
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -931.964.152 -916.501.436
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -65.000.000 -80.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -25.851.218 -11.094.445
Ödenen Temettüler
21 -98.640.781 -53.351.134
Ödenen Faiz
5,27 -150.461.077 -77.209.535
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
290.779.197 252.516.168
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.129.701 4.172.940
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
293.908.898 256.689.108
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 609.012.357 276.848.039
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 902.921.255 533.537.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 903.251.544 609.464.914
Ticari Alacaklar
785.818.375 689.963.602
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 57.361.968 63.929.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 728.456.407 626.034.458
Diğer Alacaklar
8 1.814.612 2.468.573
Stoklar
9 735.143.949 577.539.595
Peşin Ödenmiş Giderler
10 56.468.441 63.557.031
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 372.299 433.153
Diğer Dönen Varlıklar
20 459.982 5.611.085
ARA TOPLAM
2.483.329.202 1.949.037.953
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.483.329.202 1.949.037.953
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 821.340.595 727.401.281
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 66.010.380 39.277.633
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
329.432.159 288.227.991
Şerefiye
15 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 327.649.428 286.445.260
Peşin Ödenmiş Giderler
10 142.501.562 61.907.472
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 39.284.236 22.063.173
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.398.568.932 1.138.877.550
TOPLAM VARLIKLAR
3.881.898.134 3.087.915.503
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
513.503.417 427.739.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
513.503.417 427.739.325
Banka Kredileri
5 513.503.417 427.739.325
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
348.374.398 285.815.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
348.374.398 285.815.597
Banka Kredileri
5 198.071.861 199.516.937
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 10.051.182 14.586.934
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 140.251.355 71.711.726
Ticari Borçlar
158.899.702 168.063.454
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 19.912.511 11.321.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 138.987.191 156.741.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 12.144.630 10.542.486
Diğer Borçlar
680.918 666.622
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 680.918 666.622
Türev Araçlar
31 0 3.852.138
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 1.991.889 1.870.021
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 19.812.803 5.387.449
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 592.569 117.424
Kısa Vadeli Karşılıklar
92.657.411 73.742.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 45.603.129 41.408.521
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 47.054.282 32.333.770
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 12.082.207 9.622.823
ARA TOPLAM
1.160.739.944 987.419.630
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.160.739.944 987.419.630
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
546.343.649 380.166.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
546.343.649 380.166.566
Banka Kredileri
5 368.736.331 193.996.441
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 77.827.671 56.490.806
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 99.779.647 129.679.319
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 48.051.780 46.220.036
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.711.489 6.507.883
Uzun Vadeli Karşılıklar
39.695.740 33.218.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 39.695.740 33.218.834
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
639.802.658 466.113.319
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.800.542.602 1.453.532.949
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.081.355.532 1.634.382.554
Ödenmiş Sermaye
21 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
21 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 2.870.803 2.870.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.105.245 -5.105.245
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.105.245 -5.105.245
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.105.245 -5.105.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.007.801 5.878.100
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.007.801 5.878.100
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 1.041.162.023 488.354.120
Net Dönem Karı veya Zararı
542.484.058 651.448.684
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.081.355.532 1.634.382.554
TOPLAM KAYNAKLAR
3.881.898.134 3.087.915.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.376.420 150.864.955 255.689.513 286.015.741 1.030.842.089 1.030.842.089
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

Transferler
286.015.741 -286.015.741 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.172.940 482.603.404 486.776.344 486.776.344
Kar Payları
-53.351.134 -53.351.134 -53.351.134
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 5.549.360 150.864.955 488.354.120 482.603.404 1.464.267.299 1.464.267.299
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 5.878.100 150.864.955 488.354.120 651.448.684 1.634.382.554 1.634.382.554
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

Transferler
651.448.684 -651.448.684 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.129.701 542.484.058 545.613.759 545.613.759
Kar Payları
-98.640.781 -98.640.781 -98.640.781
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 9.007.801 150.864.955 1.041.162.023 542.484.058 2.081.355.532 2.081.355.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
542.484.058 482.603.404 139.760.838 197.412.826
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.129.701 4.172.940 310.249 2.393.295
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.129.701 4.172.940 310.249 2.393.295
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.129.701 4.172.940 310.249 2.393.295
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
545.613.759 486.776.344 140.071.087 199.806.121
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
545.613.759 486.776.344 140.071.087 199.806.121http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975279


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0526 Değişim: 0,21%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6399 Değişim: 0,00%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.033,71 Değişim: 0,83%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.037,19
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.