KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2021 - 19:33
KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.863.328.501 1.373.983.541
Satışların Maliyeti
22 -852.464.567 -654.824.247
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.010.863.934 719.159.294
BRÜT KAR (ZARAR)
1.010.863.934 719.159.294
Genel Yönetim Giderleri
23 -139.409.602 -101.691.892
Pazarlama Giderleri
23 -173.005.289 -178.856.870
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -80.853.917 -39.388.361
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 151.832.673 52.018.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -12.904.813 -24.552.244
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
756.522.986 426.687.972
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 5.731.559 2.298.567
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 -130.743
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
762.254.545 428.855.796
Finansman Giderleri
27 -115.715.010 -148.160.975
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
646.539.535 280.694.821
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.909.149 5.320.920
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -3.460.492 -1.945.607
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 8.369.641 7.266.527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
651.448.684 286.015.741
DÖNEM KARI (ZARARI)
651.448.684 286.015.741
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
651.448.684 286.015.741
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,03260000 0,01430000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,03260000 0,01430000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
637.391.870 441.236.234
Dönem Karı (Zararı)
651.448.684 286.015.741
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
353.151.273 268.232.465
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,22,24 59.759.908 46.090.352
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
128.034.255 58.232.995
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 36.553.110 13.951.145
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 1.395.362
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 91.481.145 42.886.488
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
79.424.135 86.531.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 20.311.663 28.212.351
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 5.879.472 5.112.261
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 53.233.000 53.207.103
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
111.893.174 116.919.266
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -8.838.226 -4.221.989
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 120.731.400 121.141.255
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -4.909.149 -5.320.920
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-18.120.948 -16.970.361
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.731.559 -2.167.824
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -5.731.559 -2.167.824
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
12.430.325 -8.438.269
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.628.868 -6.644.489
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-306.779.089 -58.455.304
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-198.401.870 -79.326.583
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -44.889.969 -7.418.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-153.511.901 -71.907.787
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.753.060 -241.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.753.060 -241.240
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-177.073.759 -60.299.441
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-17.282.068 -8.598.690
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.341.115 46.022.957
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -691.755 6.299.628
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 37.032.870 39.723.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 1.820.186 2.382.332
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.828.397 2.001.177
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.828.397 2.001.177
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
31 -499.339 4.351.477
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 8.615.143 -876.018
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.282.960 36.128.725
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.442.503 18.918.167
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
46.725.463 17.210.558
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
697.820.868 495.792.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -15.208.493 -16.798.141
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -45.220.505 -37.758.527
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-371.280.621 -208.972.499
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.936.454 2.604.559
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,26 5.936.454 2.604.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-356.357.444 -215.573.888
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -267.888.878 -140.796.532
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,27 -88.468.566 -74.777.356
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-27.772.403 -8.944.083
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -27.772.403 -8.944.083
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
16 6.912.772 12.940.913
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.551.389 -78.518.279
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.368.524.618 1.743.323.044
Kredilerden Nakit Girişleri
5 1.238.524.618 1.743.323.044
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 130.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.135.268.205 -1.718.042.288
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.055.268.205 -1.697.436.071
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -80.000.000 -20.606.217
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -16.159.910 -7.902.120
Ödenen Temettüler
21 -53.351.134 0
Ödenen Faiz
5,27 -110.777.359 -100.007.297
Alınan Faiz
4,25 8.583.379 4.110.382
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
327.662.638 153.745.456
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.501.680 2.073.062
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
332.164.318 155.818.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 276.848.039 121.029.521
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 609.012.357 276.848.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 609.464.914 277.045.749
Ticari Alacaklar
689.963.602 481.870.300
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 63.929.144 19.039.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 626.034.458 462.831.125
Diğer Alacaklar
8 2.468.573 715.513
Stoklar
9 577.539.595 430.762.881
Peşin Ödenmiş Giderler
10 63.557.031 46.274.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 433.153 118.360
Diğer Dönen Varlıklar
20 5.611.085 4.483.375
ARA TOPLAM
1.949.037.953 1.241.271.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.949.037.953 1.241.271.141
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 727.401.281 503.183.494
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 39.277.633 27.795.038
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
288.227.991 299.158.713
Şerefiye
15 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 286.445.260 297.375.982
Peşin Ödenmiş Giderler
10 61.907.472 34.135.069
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 22.063.173 13.959.009
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.138.877.550 878.231.323
TOPLAM VARLIKLAR
3.087.915.503 2.119.502.464
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
427.739.325 232.197.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
427.739.325 232.197.986
Banka Kredileri
5 427.739.325 232.197.986
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
285.815.597 214.709.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
285.815.597 214.709.403
Banka Kredileri
5 199.516.937 124.548.366
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 14.586.934 11.133.943
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 71.711.726 79.027.094
Ticari Borçlar
168.063.454 131.722.339
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 11.321.863 12.013.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 156.741.591 119.708.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 10.542.486 8.722.300
Diğer Borçlar
666.622 4.495.019
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 666.622 4.495.019
Türev Araçlar
31 3.852.138 4.351.477
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 1.870.021 1.393.247
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.387.449 3.033.122
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 117.424 525.644
Kısa Vadeli Karşılıklar
73.742.291 67.611.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 41.408.521 32.975.226
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 32.333.770 34.636.366
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 9.622.823 1.712.866
ARA TOPLAM
987.419.630 670.474.995
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
987.419.630 670.474.995
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
380.166.566 352.713.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
380.166.566 352.713.211
Banka Kredileri
5 193.996.441 268.221.721
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 56.490.806 19.601.225
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 129.679.319 64.890.265
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 46.220.036 37.666.354
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.507.883 247.067
Uzun Vadeli Karşılıklar
33.218.834 27.558.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 33.218.834 27.558.748
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
466.113.319 418.185.380
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.453.532.949 1.088.660.375
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.634.382.554 1.030.842.089
Ödenmiş Sermaye
21 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
21 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 2.870.803 2.870.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.105.245 -6.046.480
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.105.245 -6.046.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.105.245 -6.046.480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.878.100 1.376.420
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.878.100 1.376.420
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 488.354.120 255.689.513
Net Dönem Karı veya Zararı
651.448.684 286.015.741
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.634.382.554 1.030.842.089
TOPLAM KAYNAKLAR
3.087.915.503 2.119.502.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 -696.642 150.864.955 121.607.460 136.361.117 746.407.897 746.407.897
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.279.064 -2.279.064 -2.279.064
Transferler
136.361.117 -136.361.117 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.375.547 2.073.062 286.015.741 286.713.256 286.713.256
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.376.420 150.864.955 255.689.513 286.015.741 1.030.842.089 1.030.842.089
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.376.420 150.864.955 255.689.513 286.015.741 1.030.842.089 1.030.842.089
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
286.015.741 -286.015.741 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
941.235 4.501.680 651.448.684 656.891.599 656.891.599
Kar Payları
-53.351.134 -53.351.134 -53.351.134
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 5.878.100 150.864.955 488.354.120 651.448.684 1.634.382.554 1.634.382.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
651.448.684 286.015.741
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
941.235 -1.375.547
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 1.206.712 -1.763.522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 -265.477 387.975
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.501.680 2.073.062
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.501.680 2.073.062
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.442.915 697.515
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
656.891.599 286.713.256
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
656.891.599 286.713.256http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915679


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.330 Değişim: -2,55% Hacim : 15.571 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.309 21.04.2021 Yüksek 1.366
Açılış: 1.364
8,1870 Değişim: 0,98%
Düşük 8,0986 21.04.2021 Yüksek 8,2076
Açılış: 8,1072
9,8746 Değişim: 1,08%
Düşük 9,7531 21.04.2021 Yüksek 9,8843
Açılış: 9,7689
472,05 Değişim: 1,77%
Düşük 463,07 21.04.2021 Yüksek 473,47
Açılış: 463,82
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.