;

KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 - 18:14
KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.322.176.613 1.013.372.390 433.567.753 333.480.002
Satışların Maliyeti
22 -614.532.062 -477.285.440 -200.386.364 -159.421.315
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
707.644.551 536.086.950 233.181.389 174.058.687
BRÜT KAR (ZARAR)
707.644.551 536.086.950 233.181.389 174.058.687
Genel Yönetim Giderleri
23 -96.046.042 -74.871.955 -33.517.117 -25.728.218
Pazarlama Giderleri
23 -121.945.562 -128.690.553 -32.052.815 -39.691.969
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -62.938.436 -33.526.909 -25.696.069 -7.029.571
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 145.085.125 25.853.080 75.841.797 2.155.506
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -21.769.112 -16.877.918 -7.727.646 -1.397.116
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
550.030.524 307.972.695 210.029.539 102.367.319
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 3.472.233 0 1.383.389 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 -130.743 0 -130.743
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
553.502.757 307.841.952 211.412.928 102.236.576
Finansman Giderleri
27 -78.378.497 -111.626.897 -19.401.183 -38.922.684
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
475.124.260 196.215.055 192.011.745 63.313.892
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.479.144 3.233.298 5.401.081 -1.270.923
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -6.126.459 -1.427.539 -4.128.183 -337.499
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 13.605.603 4.660.837 9.529.264 -933.424
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
482.603.404 199.448.353 197.412.826 62.042.969
DÖNEM KARI (ZARARI)
482.603.404 199.448.353 197.412.826 62.042.969
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
482.603.404 199.448.353 197.412.826 62.042.969
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,02410000 0,01000000 0,00990000 0,00310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,02410000 0,01000000 0,00990000 0,00310000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
474.006.774 325.445.411
Dönem Karı (Zararı)
482.603.404 199.448.353
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
276.388.640 205.975.160
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,22,24 42.544.655 32.718.611
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
111.812.367 44.348.931
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 31.167.877 4.727.287
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.228.585 1.451.471
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 79.415.905 38.170.173
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
60.392.866 63.159.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 14.330.928 21.283.559
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 4.194.377 3.951.854
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 41.867.561 37.924.437
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
81.834.735 90.690.181
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -4.896.364 -3.084.470
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 86.731.099 93.774.651
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -7.479.144 -3.233.298
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-12.936.708 -9.594.756
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.472.233 130.743
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -3.472.233 130.743
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
9.740.902 -9.422.144
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.048.800 -2.822.958
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-236.393.674 -35.587.481
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.239.999 -71.872.618
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -22.826.902 -386.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-58.413.097 -71.486.089
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.798.174 -365.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.798.174 -365.561
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
31 -7.432.773 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-197.833.892 -33.593.607
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
21.949.721 19.387.183
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.393.473 9.476.099
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 12.048.796 2.542.706
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.655.323 6.933.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 650.042 1.463.723
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.314.638 1.180.719
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.314.638 1.180.719
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
31 -4.351.477 4.538.568
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 10.736.458 -272.766
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.218.309 34.470.779
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.542.635 16.004.462
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13.760.944 18.466.317
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
522.598.370 369.836.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -15.586.729 -17.148.487
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -33.004.867 -27.242.134
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-205.293.500 -176.141.858
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.567.065 305.992
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,26 3.567.065 305.992
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-162.878.317 -168.707.062
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -94.335.136 -110.448.973
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,27 -68.543.181 -58.258.089
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-52.894.720 -10.712.830
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -52.894.720 -10.712.830
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
16 6.912.472 2.972.042
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.197.106 -51.171.300
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.117.235.501 1.206.782.616
Kredilerden Nakit Girişleri
5 987.235.501 1.206.782.616
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 130.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-996.501.436 -1.174.868.364
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -916.501.436 -1.159.895.970
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -80.000.000 -14.972.394
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -11.094.445 -5.477.179
Ödenen Temettüler
21 -53.351.134 0
Ödenen Faiz
5,27 -77.209.535 -80.690.965
Alınan Faiz
4,25 4.723.943 3.082.592
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
252.516.168 98.132.253
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.172.940 485.995
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
256.689.108 98.618.248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 276.848.039 121.029.521
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 533.537.147 219.647.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 533.907.278 277.045.749
Ticari Alacaklar
568.020.556 481.870.300
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 41.866.077 19.039.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 526.154.479 462.831.125
Diğer Alacaklar
8 2.513.687 715.513
Türev Araçlar
31 7.432.773 0
Stoklar
9 603.238.310 430.762.881
Peşin Ödenmiş Giderler
10 24.325.242 46.274.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 239.592 118.360
Diğer Dönen Varlıklar
20 8.904.778 4.483.375
ARA TOPLAM
1.748.582.216 1.241.271.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.748.582.216 1.241.271.141
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 564.682.731 503.183.494
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 37.595.309 27.795.038
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
281.676.537 299.158.713
Şerefiye
15 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 279.893.806 297.375.982
Peşin Ödenmiş Giderler
10 87.029.789 34.135.069
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 27.564.612 13.959.009
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
998.548.978 878.231.323
TOPLAM VARLIKLAR
2.747.131.194 2.119.502.464
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
336.636.126 232.197.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
336.636.126 232.197.986
Banka Kredileri
5 336.636.126 232.197.986
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
260.105.758 214.709.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
260.105.758 214.709.403
Banka Kredileri
5 176.544.269 124.548.366
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 14.490.802 11.133.943
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 69.070.687 79.027.094
Ticari Borçlar
141.115.812 131.722.339
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 24.062.414 12.013.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 117.053.398 119.708.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 9.372.342 8.722.300
Diğer Borçlar
8.809.657 4.495.019
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.809.657 4.495.019
Türev Araçlar
31 0 4.351.477
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 1.730.554 1.393.247
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 9.063.183 3.033.122
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 4.139.863 525.644
Kısa Vadeli Karşılıklar
70.114.665 67.611.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 30.732.413 32.975.226
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 39.382.252 34.636.366
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 8.160.471 849.248.431 670.474.995
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
849.248.431 670.474.995
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
352.500.326 352.713.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
352.500.326 352.713.211
Banka Kredileri
5 195.132.644 268.221.721
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 27.688.363 19.601.225
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 129.679.319 64.890.265
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 43.103.093 37.666.354
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.953.464 247.067
Uzun Vadeli Karşılıklar
33.058.581 27.558.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 33.058.581 27.558.748
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
433.615.464 418.185.380
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.282.863.895 1.088.660.375
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.464.267.299 1.030.842.089
Ödenmiş Sermaye
21 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
21 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 2.870.803 2.870.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.046.480 -6.046.480
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.046.480 -6.046.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.046.480 -6.046.480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.549.360 1.376.420
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.549.360 1.376.420
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 488.354.120 255.689.513
Net Dönem Karı veya Zararı
482.603.404 286.015.741
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.464.267.299 1.030.842.089
TOPLAM KAYNAKLAR
2.747.131.194 2.119.502.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 -696.642 150.864.955 121.607.460 136.361.117 746.407.897 746.407.897
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.279.064 -2.279.064 -2.279.064
Transferler
136.361.117 -136.361.117 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
485.995 199.448.353 199.934.348 199.934.348
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 -210.647 150.864.955 255.689.513 199.448.353 944.063.181 944.063.181
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.376.420 150.864.955 255.689.513 286.015.741 1.030.842.089 1.030.842.089
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
286.015.741 -286.015.741 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.172.940 482.603.404 486.776.344 486.776.344
Kar Payları
-53.351.134 -53.351.134 -53.351.134
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 5.549.360 150.864.955 488.354.120 482.603.404 1.464.267.299 1.464.267.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
482.603.404 199.448.353 197.412.826 62.042.969
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.172.940 485.995 3.886.049 -799.428
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.172.940 485.995 3.886.049 -799.428
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.172.940 485.995 3.886.049 -799.428
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
486.776.344 199.934.348 201.298.875 61.243.541
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
486.776.344 199.934.348 201.298.875 61.243.541http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886774


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.