" />

KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2020 - 19:54
KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.373.983.541 1.040.677.048
Satışların Maliyeti
22 -654.824.247 -518.658.672
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
719.159.294 522.018.376
BRÜT KAR (ZARAR)
719.159.294 522.018.376
Genel Yönetim Giderleri
23 -101.691.892 -92.408.761
Pazarlama Giderleri
23 -178.856.870 -148.395.640
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -39.388.361 -35.783.934
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 52.018.045 48.479.653
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -24.552.244 -16.673.492
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
426.687.972 277.236.202
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 2.298.567 551.139
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -130.743 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
428.855.796 277.787.341
Finansman Giderleri
27 -148.160.975 -121.817.774
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
280.694.821 155.969.567
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.320.920 -19.608.450
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.945.607 -16.839.235
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 7.266.527 -2.769.215
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
286.015.741 136.361.117
DÖNEM KARI (ZARARI)
286.015.741 136.361.117
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
286.015.741 136.361.117
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,01430000 0,00680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,01430000 0,00680000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
441.236.234 130.983.784
Dönem Karı (Zararı)
286.015.741 136.361.117
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
272.002.985 326.687.697
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22-24 46.090.352 34.893.326
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
58.232.995 54.018.027
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 0 1.298.137
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 13.951.145 -211.502
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.395.362 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 42.886.488 52.931.392
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
86.531.715 63.688.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 28.212.351 22.639.400
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 5.112.261 5.816.813
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 53.207.103 35.232.405
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
116.919.266 101.736.953
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -4.221.989 -7.128.919
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 121.141.255 108.865.872
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -5.320.920 19.608.450
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-13.199.841 -8.761.095
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.167.824 -551.139
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -2.167.824 -551.139
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-8.438.269 64.068.902
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.644.489 -2.014.345
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-58.455.304 -284.952.999
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.326.583 -100.971.290
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.418.796 172.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-71.907.787 -101.144.005
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-241.240 -1.311.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-241.240 -1.311.981
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-60.299.441 -154.528.259
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.598.690 -14.944.670
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.022.957 18.673.922
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.299.628 2.031.816
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
39.723.329 16.642.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.382.332 -3.176.717
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.001.177 1.322.735
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.001.177 1.322.735
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.351.477 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-876.018 -5.151.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.128.725 -24.865.104
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18.918.167 -10.747.515
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17.210.558 -14.117.589
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
499.563.422 178.095.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -20.568.661 -18.979.755
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -37.758.527 -28.132.276
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-208.972.499 -156.963.627
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.604.559 600.939
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-26 2.604.559 600.939
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-215.573.888 -159.105.130
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -140.796.532 -69.760.130
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-27 -74.777.356 -89.345.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-8.944.083 -5.317.579
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -8.944.083 -5.317.579
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
16 12.940.913 6.858.143
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.518.279 69.536.516
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.743.323.044 1.129.699.805
Kredilerden Nakit Girişleri
1.743.323.044 985.232.680
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 144.467.125
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.718.042.288 -985.393.640
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.697.436.071 -854.624.049
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-20.606.217 -130.769.591
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.902.120 0
Ödenen Faiz
-100.007.297 -81.959.186
Alınan Faiz
25 4.110.382 7.189.537
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
153.745.456 43.556.673
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.073.062 -250.298
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
155.818.518 43.306.375
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 121.029.521 77.723.146
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 276.848.039 121.029.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 277.045.749 121.115.624
Ticari Alacaklar
7 481.870.300 404.061.560
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 19.039.175 11.620.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
462.831.125 392.441.181
Diğer Alacaklar
8 715.513 474.273
Stoklar
9 430.762.881 375.439.716
Peşin Ödenmiş Giderler
10 46.274.963 37.676.273
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 118.360 157.381
Diğer Dönen Varlıklar
20 4.483.375 23.362.521
ARA TOPLAM
1.241.271.141 962.287.348
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.241.271.141 962.287.348
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 503.183.494 401.535.401
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 27.795.038 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
299.158.713 273.764.900
Şerefiye
15 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 297.375.982 271.982.169
Peşin Ödenmiş Giderler
10 34.135.069 25.190.986
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 13.959.009 5.661.694
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
878.231.323 706.152.981
TOPLAM VARLIKLAR
2.119.502.464 1.668.440.329
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 232.197.986 307.211.508
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 214.709.403 135.655.554
Ticari Borçlar
7 131.722.339 85.699.382
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 12.013.618 5.713.990
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
119.708.721 79.985.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 8.722.300 6.339.968
Diğer Borçlar
8 4.495.019 2.493.842
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.495.019 2.493.842
Türev Araçlar
31 4.351.477 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 1.393.247 1.777.379
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.033.122 3.229.696
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 525.644 897.933
Kısa Vadeli Karşılıklar
67.611.592 38.851.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 32.975.226 25.384.459
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 34.636.366 13.466.589
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 1.712.866 1.944.017
ARA TOPLAM
670.474.995 584.100.327
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
670.474.995 584.100.327
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 352.713.211 284.710.473
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 37.666.354 31.755.886
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 247.067 926.511
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.558.748 20.539.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 27.558.748 20.539.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
418.185.380 337.932.105
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.088.660.375 922.032.432
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.030.842.089 746.407.897
Ödenmiş Sermaye
21 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
21 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 2.870.803 2.870.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.046.480 -4.670.933
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.046.480 -4.670.933
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.046.480 -4.670.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.376.420 -696.642
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.376.420 -696.642
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 255.689.513 121.607.460
Net Dönem Karı veya Zararı
286.015.741 136.361.117
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.030.842.089 746.407.897
TOPLAM KAYNAKLAR
2.119.502.464 1.668.440.329


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.655.491 -446.344 150.864.955 25.842.367 92.542.675 605.090.102 605.090.102
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
3.222.418 3.222.418 3.222.418
Transferler
92.542.675 -92.542.675 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.984.558 -250.298 136.361.117 138.095.377 138.095.377
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 -696.642 150.864.955 121.607.460 136.361.117 746.407.897 746.407.897
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 -696.642 150.864.955 121.607.460 136.361.117 746.407.897 746.407.897
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.279.064 -2.279.064 -2.279.064
Transferler
136.361.117 -136.361.117 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.375.547 2.073.062 286.015.741 286.713.256 286.713.256
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.376.420 150.864.955 255.689.513 286.015.741 1.030.842.089 1.030.842.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
286.015.741 136.361.117
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.375.547 1.984.558
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.763.522 2.544.305
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 387.975 -559.747
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.073.062 -250.298
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.073.062 -250.298
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
697.515 1.734.260
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
286.713.256 138.095.377
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
286.713.256 138.095.377http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825201


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.