KAP DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.11.2018 - 16:00
KAP DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
0
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -255 286.073 56.043 508.727
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
8.219 8.219
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
8.219 8.219
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -255 286.073 8.219 56.043 516.946
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-338 78.688 78.350
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
5.650 -56.043 -50.393
Dağıtılan Temettü
-50.393 -50.393
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.650 -5.650 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -593 291.723 8.219 78.688 544.903


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.123.347 5.225.205 8.348.552
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 87.833 368.473 456.306
Teminat Mektupları
87.833 364.729 452.562
Diğer Teminat Mektupları
87.833 364.729 452.562
Akreditifler
0 3.744 3.744
Belgeli Akreditifler
3.744 3.744
Diğer Kefaletlerimizden
0
TAAHHÜTLER
(1) 998.929 0 998.929
Cayılamaz Taahhütler
998.929 0 998.929
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
117.646 117.646
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
880.973 880.973
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
122 0 122
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
188 188
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.036.585 4.856.732 6.893.317
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.036.585 4.856.732 6.893.317
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
876.447 1.020.231 1.896.678
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
438.861 510.117 948.978
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
437.586 510.114 947.700
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.160.138 3.836.501 4.996.639
Swap Para Alım İşlemleri
0 2.472.843 2.472.843
Swap Para Satım İşlemleri
1.160.138 1.363.658 2.523.796
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
60.704.825 60.752 60.765.577
EMANET KIYMETLER
60.704.825 60.752 60.765.577
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
51.963.423 51.963.423
Emanete Alınan Menkul Değerler
8.684.010 8.684.010
Tahsile Alınan Çekler
57.392 57.392
Diğer Emanet Kıymetler
60.752 60.752
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
63.828.172 5.285.957 69.114.129


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
78.688
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-338
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-423
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
85
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.350


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 308.471 150.194
Kredilerden Alınan Faizler
210.329 104.036
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.504 2.823
Bankalardan Alınan Faizler
43.464 27.158
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
45 45
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
46.895 15.717
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
46.895 15.717
Diğer Faiz Gelirleri
1.234 415
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -19.846 -6.643
Mevduata Verilen Faizler
-12.470 -5.100
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.455 -1.348
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.633 0
Diğer Faiz Giderleri
-288 -195
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
288.625 143.551
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
39.291 17.187
Alınan Ücret ve Komisyonlar
54.526 21.717
Gayri Nakdi Kredilerden
2.120 711
Diğer
(9) 52.406 21.006
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-15.235 -4.530
Diğer
(9) -15.235 -4.530
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(6) -38.047 -10.870
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -151.369 -100.985
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-13.229 -18.036
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
555.247 495.406
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-693.387 -578.355
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 14.540 3.779
FAALİYET BRÜT KÂRI
153.040 52.662
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5) -683 -223
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -52.243 -20.182
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
100.114 32.257
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
100.114 32.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(7) -21.426 -6.617
Cari Vergi Karşılığı
-32.357 -16.595
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
10.931 9.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(8) 78.688 25.640
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(8) 78.688 25.640
Grubun Karı (Zararı)
78.688 25.640
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,05820000 0,01890000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.421.004 663.218 2.084.222
Nakit ve Nakit Benzerleri
969.022 552.163 1.521.185
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 80.574 542.497 623.071
Bankalar
(3) 888.448 9.666 898.114
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 452.523 0 452.523
Devlet Borçlanma Senetleri
452.523 452.523
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(6) 0
Türev Finansal Varlıklar
(2) 0 111.055 111.055
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
111.055 111.055
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-541 -541
KREDİLER (Net)
(5) 967.228 699.434 1.666.662
Krediler
967.999 699.434 1.667.433
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
967.999 699.434 1.667.433
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5) -771 0 -771
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-771 -771
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.201 4.201
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.401 0 3.401
Şerefiye
0
Diğer
3.401 3.401
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 13.285 13.285
DİĞER AKTİFLER
(15) 12.866 241.963 254.829
VARLIKLAR TOPLAMI
2.421.985 1.604.615 4.026.600
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 699.075 743.629 1.442.704
ALINAN KREDİLER
(3) 1.814.709 1.814.709
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 0 140.962 140.962
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
140.962 140.962
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 0 0 0
KARŞILIKLAR
(7) 8.342 30.550 38.892
Çalışan Hakları Karşılığı
3.695 12.208 15.903
Diğer Karşılıklar
4.647 18.342 22.989
CARİ VERGİ BORCU
(8) 22.648 0 22.648
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
7.067 14.715 21.782
ÖZKAYNAKLAR
(9) 544.903 0 544.903
Ödenmiş Sermaye
135.000 135.000
Sermaye Yedekleri
31.866 0 31.866
Diğer Sermaye Yedekleri
31.866 31.866
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-593 -593
Kar Yedekleri
291.723 0 291.723
Yasal Yedekler
84.802 84.802
Olağanüstü Yedekler
206.921 206.921
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
86.907 0 86.907
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
8.219 8.219
Dönem Net Kâr veya Zararı
78.688 78.688
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.282.035 2.744.565 4.026.600


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
365.600
Alınan Faizler
278.991
Ödenen Faizler
-18.319
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
54.526
Elde Edilen Diğer Kazançlar
14.540
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-38.047
Ödenen Vergiler
-35.560
Diğer
109.469
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
274.639
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-116.820
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-89.144
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
332.955
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-190.995
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
196.601
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
543.914
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-426.125
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
24.253
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
640.239
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.829
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.766
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-2.063
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-50.393
Temettü Ödemeleri
-50.393
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.809
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
587.826
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
418.241
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.006.067http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719444


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.