KAP DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.05.2018 - 18:23
KAP DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
0
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -255 286.073 56.043 508.727
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
8.219 8.219
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
8.219 8.219
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -255 286.073 8.219 56.043 516.946
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-114 32.903 32.789
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
5.650 -56.043 -50.393
Dağıtılan Temettü
-50.393 -50.393
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.650 -5.650 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -369 291.723 8.219 32.903 499.342


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.458.766 7.802.549 14.261.315
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 44.436 298.867 343.303
Teminat Mektupları
44.404 278.835 323.239
Diğer Teminat Mektupları
44.404 278.835 323.239
Akreditifler
0 20.032 20.032
Belgeli Akreditifler
20.032 20.032
Diğer Kefaletlerimizden
32 32
TAAHHÜTLER
(1) 1.160.225 2.191 1.162.416
Cayılamaz Taahhütler
1.160.225 2.191 1.162.416
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
324.821 324.821
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
835.188 2.191 837.379
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
123 0 123
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
93 93
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.254.105 7.501.491 12.755.596
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.254.105 7.501.491 12.755.596
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.454.116 4.506.479 8.960.595
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.152.712 2.325.528 4.478.240
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.301.404 2.180.951 4.482.355
Para ve Faiz Swap İşlemleri
799.989 2.995.012 3.795.001
Swap Para Alım İşlemleri
153.436 1.744.120 1.897.556
Swap Para Satım İşlemleri
646.553 1.250.892 1.897.445
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
69.549.423 39.949 69.589.372
EMANET KIYMETLER
69.549.423 39.949 69.589.372
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
60.143.639 60.143.639
Emanete Alınan Menkul Değerler
9.382.120 9.382.120
Tahsile Alınan Çekler
23.664 23.664
Diğer Emanet Kıymetler
39.949 39.949
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
76.008.189 7.842.498 83.850.687


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
32.903
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-114
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-114
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-143
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.789


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 65.123
Kredilerden Alınan Faizler
43.989
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.674
Bankalardan Alınan Faizler
4.917
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
14.139
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
14.139
Diğer Faiz Gelirleri
404
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -6.728
Mevduata Verilen Faizler
-3.755
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-508
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.465
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
58.395
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
13.044
Alınan Ücret ve Komisyonlar
18.084
Gayri Nakdi Kredilerden
566
Diğer
(9) 17.518
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.040
Diğer
(9) -5.040
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-13.632
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -4.096
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
12.094
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
32.060
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-48.250
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 4.359
FAALİYET BRÜT KÂRI
58.070
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5) -16
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -15.797
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
42.257
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(7) -9.354
Cari Vergi Karşılığı
-11.222
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.494
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.362
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(8) 32.903
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(8) 32.903
Grubun Karı (Zararı)
32.903
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,02440000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
775.643 559.358 1.335.001
Nakit ve Nakit Benzerleri
70.808 496.624 567.432
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 24.613 486.807 511.420
Bankalar
(3) 46.195 9.817 56.012
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 704.993 0 704.993
Devlet Borçlanma Senetleri
704.993 704.993
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2) 0 62.734 62.734
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
62.734 62.734
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-158 -158
KREDİLER (Net)
(5) 1.466.703 487.421 1.954.124
Krediler
1.467.150 487.421 1.954.571
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
1.467.150 487.421 1.954.571
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-447 0 -447
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-447 -447
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.145 3.145
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.323 0 3.323
Şerefiye
0
Diğer
3.323 3.323
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 4.166 0 4.166
DİĞER AKTİFLER
(15) 7.522 89.426 96.948
VARLIKLAR TOPLAMI

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,86% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3067 Değişim: -0,26%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8433 Değişim: -0,07%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
529,67 Değişim: -0,03%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,05
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.