KAP ***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2020 - 18:01
KAP ***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 688.166 -239.045 5.790.822 1.065.051 3.281.231 -1.036.540 16.749.685 16.749.685
Transferler
24.969 -1.061.509 1.036.540
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.629 1.920.000 -447.399 1.418.972 1.418.972
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 688.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -292.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.710.822 0 0 0 0 0 0 1.090.020 0 0 0 2.219.722 -447.399 0 18.168.657 0 18.168.657
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 688.166 -343.240 7.710.822 1.090.020 2.219.722 -993.099 17.572.391 17.572.391
Transferler
-993.099 993.099
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.220 -3.377.224 -3.410.444 -3.410.444
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 688.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -376.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.710.822 0 0 0 0 0 0 1.090.020 0 0 0 1.226.623 -3.377.224 0 14.161.947 0 14.161.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.184.214 -1.712.939
Dönem Karı (Zararı)
15 -3.377.224 -447.399
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-574.344 41.196
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 35.600 38.293
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-35.875 -42.777
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
305.210 175.287
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-879.279 -129.607
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.135.782 -1.306.736
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 8.101.218 -4.514.753
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3,7 6.179.772 -447.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-412.491 -123.269
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3,7 -3.638.228 3.894.078
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.920 -41.043
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.875.591 -74.674
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.184.214 -1.712.939
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.470 -3.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -25.470 -3.209
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.358.271 1.773.879
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 393.591.811 77.261.210
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -398.644.872 -75.312.044
Ödenen Temettüler
12 0 0
Ödenen Faiz
-305.210 -175.287
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.800.473 57.731
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.800.473 57.731
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 805.914 405.452
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.606.387 463.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.606.387 805.914
Finansal Yatırımlar
5 1.953.935 10.055.153
Ticari Alacaklar
3-7 25.166.105 31.345.877
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 1.071.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 25.166.105 30.274.535
Diğer Alacaklar
1.395.781 983.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.395.781 983.290
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
122.289 23.406
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
35.244.497 43.213.640
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.244.497 43.213.640
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 13.200.000 13.200.000
Maddi Duran Varlıklar
8 2.009.881 2.018.559
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 10.189 11.641
Ertelenmiş Vergi Varlığı
378.147
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.598.217 15.230.200
TOPLAM VARLIKLAR
50.842.714 58.443.840
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.931.187 10.984.248
Ticari Borçlar
3-7 24.891.588 28.529.816
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-7 2.572 1.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 24.889.016 28.528.371
Diğer Borçlar
31.281 1.361
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
31.281 1.361
Kısa Vadeli Karşılıklar
220.426 218.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 191.852 168.211
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 28.574 50.260
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
109.122 136.106
ARA TOPLAM
31.183.604 39.870.002
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.183.604 39.870.002
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 5.001.458
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.001.458
Banka Kredileri
5.001.458
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 495.705 492.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 495.705 492.010
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
509.437
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.497.163 1.001.447
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.680.767 40.871.449
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.161.947 17.572.391
Ödenmiş Sermaye
12 7.200.000 7.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
688.166 688.166
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-376.460 -343.240
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-376.460 -343.240
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-376.460 -343.240
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.710.822 7.710.822
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7.710.822 7.710.822
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
7.710.822 7.710.822
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.090.020 1.090.020
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.226.623 2.219.722
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -3.377.224 -993.099
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.161.947 17.572.391
TOPLAM KAYNAKLAR
50.842.714 58.443.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 54.889.283 62.024.370
Satışların Maliyeti
13 -56.794.340 -61.137.735
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.905.057 886.635
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.905.057 886.635
Genel Yönetim Giderleri
-832.533 -794.777
Pazarlama Giderleri
-478.434 -351.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 337.292 4.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.121.661 -235.363
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.000.393 -490.015
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.000.393 -490.015
Finansman Gelirleri
63.098 100.392
Finansman Giderleri
-319.208 -187.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.256.503 -577.006
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
879.279 129.607
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
879.279 129.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -3.377.224 -447.399
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.377.224 -447.399
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-3.377.224 -447.399
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/kayıp 15 -0,46910000 -0,06210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-33.220 -53.629
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
11 -41.525 -67.036
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.305 13.407
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.305 13.407
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 1.920.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 2.400.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
2.400.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -480.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-480.000
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.220 1.866.371
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.410.444 1.418.972
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.410.444 1.418.972http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845992


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.730 Değişim: -0,58% Hacim : 45.949 Mio.TL Son veri saati : 13:23
Düşük 10.721 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2456 Değişim: 0,21%
Düşük 32,1499 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9583 Değişim: 0,33%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 34,9629
Açılış: 34,845
2.428,28 Değişim: 0,76%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.430,81
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.