KAP ***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2020 - 18:19
KAP ***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 688.166 -197.173 3.118.670 888.058 1.590.979 2.707.245 15.995.945 15.995.945
Transferler
176.993 2.530.252 -2.707.245
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.872 2.672.152 -1.036.540 1.593.740 1.593.740
Kar Payları
-840.000 -840.000 -840.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 688.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -239.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.790.822 0 0 0 0 0 0 1.065.051 0 0 0 3.281.231 -1.036.540 0 16.749.685 0 16.749.685
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 688.166 -239.045 5.790.822 1.065.051 3.281.231 -1.036.540 16.749.685 16.749.685
Transferler
24.969 -1.061.509 1.036.540
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-104.195 1.920.000 -993.099 822.706 822.706
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 688.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -343.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.710.822 0 0 0 0 0 0 1.090.020 0 0 0 2.219.722 -993.099 0 17.572.391 0 17.572.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.370.191 8.701.902
Dönem Karı (Zararı)
23 -993.099 -1.036.540
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
931.072 -2.613.753
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 146.835 154.319
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.932 -76.844
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.179.153 1.125.111
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -435.721 -388.263
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -127 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-3.428.076
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.308.164 12.352.195
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -7.193.316 10.667.305
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -17.737.285 9.541.984
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 209.540 -674.854
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 20.473.386 -7.216.044
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -54.411 48.935
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.078 -15.131
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.370.191 8.701.902
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.682 4.863.697
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 4.883.371
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 127 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -8.809 -19.674
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.779.335 -14.234.143
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 734.328.935 692.001.769
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -728.370.447 -704.270.801
Ödenen Temettüler
15 0 -840.000
Ödenen Faiz
21 -1.179.153 -1.125.111
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
400.462 -668.544
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
400.462 -668.544
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 405.452 1.073.996
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 805.914 405.452


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 805.914 405.452
Finansal Yatırımlar
5 10.055.153 2.861.837
Ticari Alacaklar
3-7 31.345.877 13.608.592
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 1.071.342 29
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 30.274.535 13.608.563
Diğer Alacaklar
8 983.290 1.192.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 983.290 1.192.830
Peşin Ödenmiş Giderler
12 23.406 19.500
ARA TOPLAM
43.213.640 18.088.211
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.213.640 18.088.211
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 13.200.000 10.800.000
Maddi Duran Varlıklar
9 2.018.559 2.146.769
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 11.641 21.457
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.230.200 12.968.226
TOPLAM VARLIKLAR
58.443.840 31.056.437
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 10.984.248 5.025.761
Ticari Borçlar
3-7 28.529.816 8.056.430
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-7 1.445 39.497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 28.528.371 8.016.933
Diğer Borçlar
8 1.361 55.771
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.361 55.771
Kısa Vadeli Karşılıklar
218.471 190.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 168.211 165.445
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 50.260 25.528
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 136.106 138.278
ARA TOPLAM
39.870.002 13.467.213
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.870.002 13.467.213
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 492.010 348.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 492.010 348.332
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 509.437 491.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.001.447 839.539
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.871.449 14.306.752
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.572.391 16.749.685
Ödenmiş Sermaye
15 7.200.000 7.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 688.166 688.166
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-343.240 -239.045
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-343.240 -239.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -343.240 -239.045
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.710.822 5.790.822
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7.710.822 5.790.822
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
15 7.710.822 5.790.822
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.090.020 1.065.051
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 2.219.722 3.281.231
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -993.099 -1.036.540
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.572.391 16.749.685
TOPLAM KAYNAKLAR
58.443.840 31.056.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 423.031.509 89.401.803
Satışların Maliyeti
16 -419.865.023 -88.506.885
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.166.486 894.918
BRÜT KAR (ZARAR)
3.166.486 894.918
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.460.713 -3.322.632
Pazarlama Giderleri
17 -1.239.631 -1.446.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 969.612 3.610.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -200 -240.627
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-564.446 -504.692
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-564.446 -504.692
Finansman Gelirleri
20 361.977 278.848
Finansman Giderleri
21 -1.226.351 -1.198.959
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.428.820 -1.424.803
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
435.721 388.263
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 435.721 388.263
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-993.099 -1.036.540
DÖNEM KARI (ZARARI)
-993.099 -1.036.540
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-993.099 -1.036.540
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,13790000 -0,14400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-104.195 -41.872
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
13 -130.244 -52.340
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.049 10.468
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26.049 10.468
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.920.000 2.672.152
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.400.000 3.525.485
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
2.400.000 4.266.667
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-741.182
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-480.000 -853.333
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-480.000 -853.333
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.815.805 2.630.280
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
822.706 1.593.740
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
822.706 1.593.740http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819937


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4265 Değişim: 1,77%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,4489
Açılış: 8,2798
10,1843 Değişim: 0,96%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,2064
Açılış: 10,0874
493,41 Değişim: 0,87%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 496,35
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.