KAP ***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2018 - 18:18
KAP ***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 688.166 -156.999 3.118.670 763.610 1.731.153 1.064.274 14.408.874 14.408.874
Transferler
16.448 1.047.826 -1.064.274 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -1.488 417.628 416.140 416.140
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 688.166 -158.487 3.118.670 780.058 2.778.979 417.628 14.825.014 14.825.014
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 688.166 -197.173 3.118.670 888.058 1.590.979 2.707.245 15.995.945 15.995.945
Transferler
119.660 2.587.585 -2.707.245 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -10.836 5.563.474 -1.301.367 4.251.271 4.251.271
Kar Payları
-360.000 -360.000 -360.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 688.166 -208.009 8.682.144 1.007.718 3.818.564 -1.301.367 19.887.216 19.887.216


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
538.675 -511.549
Dönem Karı (Zararı)
15 -1.301.367 417.628
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
208.729 557.437
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 38.744 43.547
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-101.628 17.523
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
621.806 385.580
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-350.193 110.787
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.631.313 -1.486.614
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 1.324.048 -2.455.923
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3,7 2.243.522 -2.862.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.659 -14.117
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3,7 -1.784.908 3.864.489
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.739 507
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.951 -18.880
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
538.675 -511.549
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.674 -27.892
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -14.674 -27.892
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-652.505 715.465
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 418.808.988 205.469.331
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -418.479.687 -204.368.286
Ödenen Temettüler
12 -360.000
Ödenen Faiz
6 -621.806 -385.580
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.504 176.024
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.504 176.024
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.073.996 252.933
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 945.492 428.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 945.492 1.073.996
Finansal Yatırımlar
5 12.205.094 13.529.142
Ticari Alacaklar
3,7 20.907.054 23.150.576
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,7 1.010.220 989.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 19.896.834 22.161.379
Diğer Alacaklar
582.635 517.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
582.635 517.976
Peşin Ödenmiş Giderler
69.012 19.717
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
34.709.287 38.291.407
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.709.287 38.291.407
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 15.684.154 8.729.811
Maddi Duran Varlıklar
8 2.247.724 2.268.588
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 31.077 34.283
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.962.955 11.032.682
TOPLAM VARLIKLAR
52.672.242 49.324.089
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 17.624.094 17.294.793
Ticari Borçlar
3,7 13.487.566 15.272.474
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,7 1.145 4.707
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 13.486.421 15.267.767
Diğer Borçlar
1.085 6.837
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.085 6.837
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 170.473 202.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 148.026 161.082
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 22.447 41.064
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
121.982 151.969
ARA TOPLAM
31.405.200 32.928.219
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.405.200 32.928.219
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 305.254 361.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 305.254 361.663
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.074.572 36.605
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 1.657
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.379.826 399.925
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.785.026 33.328.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.887.216 15.995.945
Ödenmiş Sermaye
15 7.200.000 7.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
688.166 688.166
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-208.009 -197.173
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-208.009 -197.173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-208.009 -197.173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.682.144 3.118.670
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
8.682.144 3.118.670
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
8.682.144 3.118.670
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.007.718 888.058
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.818.564 1.590.979
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -1.301.367 2.707.245
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.887.216 15.995.945
TOPLAM KAYNAKLAR
52.672.242 49.324.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 18.042.312 4.998.633
Satışların Maliyeti
13 -16.672.835 -4.008.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.369.477 990.633
BRÜT KAR (ZARAR)
1.369.477 990.633
Genel Yönetim Giderleri
-825.443 -705.668
Pazarlama Giderleri
-529.545 -249.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 3.122 850.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.056.565 -81
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.038.954 885.589
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.038.954 885.589
Finansman Gelirleri
37.919 11.257
Finansman Giderleri
-650.525 -368.431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.651.560 528.415
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
350.193 -110.787
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
350.193 -110.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -1.301.367 417.628
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.301.367 417.628
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.301.367 417.628
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına Kazanç/Kayıp 15 -0,18070000 0,05800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.837 -1.488
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -13.546 -1.860
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.709 372
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.709 372
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.563.475 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.954.343 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.390.868 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.390.868 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.552.638 -1.488
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.251.271 416.140
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.251.271 416.140http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678919


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.