KAP ***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:22
KAP ***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -301.653 0 -301.653 0 0 0 606.110 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 61.651.738 41.667.900 103.319.638 139.640.353 0 139.640.353
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 41.667.900 -41.667.900 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -478.443 0 -478.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.130.717 38.130.717 37.652.274 0 37.652.274
Dönem Karı (Zararı)
38.130.717 38.130.717 38.130.717 38.130.717
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-478.443 -478.443 0 0 0 0 -478.443 -478.443
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -780.096 0 -780.096 0 0 0 606.110 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 103.319.638 38.130.717 141.450.355 177.292.627 0 177.292.627
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -1.026.702 0 -1.026.702 0 0 0 606.110 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 103.319.638 40.758.758 144.078.396 179.674.062 0 179.674.062
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 40.758.758 -40.758.758 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347.813 0 347.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.503.674 26.503.674 26.851.487 0 26.851.487
Dönem Karı (Zararı)
0 26.503.674 26.503.674 26.503.674 0 26.503.674
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
347.813 347.813 0 0 0 0 347.813 347.813
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -678.889 0 -678.889 0 0 0 606.110 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 144.078.396 26.503.674 170.582.070 206.525.549 0 206.525.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.919.854 86.013.628
Dönem Karı (Zararı)
26.503.674 38.130.717
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
78.639.127 46.103.269
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 1.283.378 602.562
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.351.685 3.008.809
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 785.606 35.042
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 566.079 2.973.767
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.459.949 722.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.405.352 346.332
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 8.161 3.337
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 9.046.436 372.536
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
58.305.919 31.147.652
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -149.684.087 -27.392.994
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 194.592.553 58.810.713
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -23.493.044 -1.049.418
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 36.890.497 779.351
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 9.731.793 12.169.810
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -2.493.597 -1.547.769
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.670.019 13.774.019
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -776.071.995 -66.025.243
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 113.241 44.200
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -116.977.262 -54.386.011
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 937.147.878 79.077.341
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -38.541.843 55.063.732
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
110.812.820 98.008.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -2.275.777 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -9.307.207 -22.977.668
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.690.018 10.983.291
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-966.888 -99.048
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-966.888 -99.048
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -64.853 -83.716
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -902.035 -15.332
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-103.696.406 -82.341.848
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 2.311.700 177.451.278
Kredilerden Nakit Girişleri
8 2.311.700 177.451.278
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -56.727.284 -229.986.639
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -56.727.284 -229.986.639
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.429.005 -705.928
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
31-33 -47.851.817 -29.100.559
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.256.560 3.572.732
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.256.560 3.572.732
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.359.239 3.742.609
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.615.799 7.315.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.620.685 6.359.239
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 1.012.484.024 274.088.132
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 3.464 13.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.012.480.560 274.075.012
Diğer Alacaklar
11 115.533 228.774
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 115.533 228.774
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 222.547.753 106.136.570
Peşin Ödenmiş Giderler
15 17.596.960 24.489.079
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 12.173.777 6.929.412
ARA TOPLAM
1.273.538.732 418.231.206
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.273.538.732 418.231.206
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 224.980 228.490
Maddi Duran Varlıklar
18 196.639 195.875
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.094.111 1.309.652
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.125.541 300.724
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.125.541 300.724
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 18.704.989 8.728.350
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.346.260 10.763.091
TOPLAM VARLIKLAR
1.294.884.992 428.994.297
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 920.922 53.734.061
Ticari Borçlar
10 989.466.611 75.811.777
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 44.885.348 6.783.883
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 944.581.263 69.027.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 728.979 359.989
Diğer Borçlar
11 65.199.541 103.741.384
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 63.950.266 103.037.124
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.249.275 704.260
Türev Araçlar
12 0 912.399
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 3.415.252 4.016.378
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 11.899.730 1.382.567
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 15.311.803 6.257.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 15.311.803 6.257.206
ARA TOPLAM
1.086.942.838 246.215.761
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.086.942.838 246.215.761
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 327.830 681.523
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.088.775 2.422.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.088.775 2.422.951
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.416.605 3.104.474
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.088.359.443 249.320.235
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 206.525.549 179.674.062
Ödenmiş Sermaye
23.000.000 23.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
437.133 437.133
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.967.707 2.967.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-678.889 -1.026.702
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-678.889 -1.026.702
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-678.889 -1.026.702
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
606.110 606.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
606.110 606.110
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.611.418 9.611.418
Yasal Yedekler
9.611.418 9.611.418
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
144.078.396 103.319.638
Net Dönem Karı veya Zararı
26.503.674 40.758.758
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
206.525.549 179.674.062
TOPLAM KAYNAKLAR
1.294.884.992 428.994.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 2.292.270.645 1.006.843.220 1.156.238.496 374.976.920
Satışların Maliyeti
28 -2.130.151.974 -925.485.408 -1.079.795.395 -345.755.378
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
162.118.671 81.357.812 76.443.101 29.221.542
BRÜT KAR (ZARAR)
162.118.671 81.357.812 76.443.101 29.221.542
Genel Yönetim Giderleri
29 -20.301.379 -9.362.350 -8.709.527 -3.782.021
Pazarlama Giderleri
29 -24.557.443 -11.121.628 -10.217.666 -4.377.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 149.446.316 53.605.328 85.630.566 19.097.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -152.028.197 -16.294.935 -79.618.665 1.036.512
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
114.677.968 98.184.227 63.527.809 41.195.985
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
114.677.968 98.184.227 63.527.809 41.195.985
Finansman Gelirleri
33 48.737.255 13.364.862 28.244.431 2.685.126
Finansman Giderleri
33 -127.179.756 -61.248.562 -64.676.411 -28.990.700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.235.467 50.300.527 27.095.829 14.890.411
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.731.793 -12.169.810 -8.066.937 -3.733.977
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -19.824.370 -19.012.509 -9.961.614 -5.094.149
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 10.092.577 6.842.699 1.894.677 1.360.172
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.503.674 38.130.717 19.028.892 11.156.434
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.503.674 38.130.717 19.028.892 11.156.434
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 26.503.674 38.130.717 19.028.892 11.156.434
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 1,15233400 1,65785700 0,82734300 0,48506200
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
347.813 -478.443 64.755 -131.851
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 463.751 -598.054 86.340 -164.814
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 -115.938 119.611 -21.585 32.963
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-115.938 119.611 -21.585 32.963
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
347.813 -478.443 64.755 -131.851
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.851.487 37.652.274 19.093.647 11.024.583
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26.851.487 37.652.274 19.093.647 11.024.583http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211784


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.