KAP ***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:22
KAP ***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -126.374 0 -126.374 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 28.930.019 12.463.971 41.393.990 77.889.984 0 77.889.984
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 12.463.971 -12.463.971 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.206 0 -15.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.633.726 8.633.726 8.618.520 0 8.618.520
Dönem Karı (Zararı)
8.633.726 8.633.726 8.633.726 8.633.726
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.206 -15.206 0 0 0 0 -15.206 -15.206
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -141.580 0 -141.580 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 41.393.990 8.633.726 50.027.716 86.508.504 0 86.508.504
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -225.579 0 -225.579 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 41.393.990 20.257.748 61.651.738 98.048.527 0 98.048.527
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 20.257.748 -20.257.748 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.055 0 -18.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.313.294 5.313.294 5.295.239 0 5.295.239
Dönem Karı (Zararı)
0 5.313.294 5.313.294 5.313.294 0 5.313.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.055 -18.055 0 0 0 0 -18.055 -18.055
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -243.634 0 -243.634 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 61.651.738 5.313.294 66.965.032 103.343.766 0 103.343.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.621.545 2.183.572
Dönem Karı (Zararı)
5.313.294 8.633.726
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.685.509 4.783.933
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 169.157 121.346
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
590.269 376.994
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 24.841 45.477
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 565.428 331.517
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.549.123 899.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 75.032 47.270
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.100 1.391
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.472.991 850.750
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.894.232 558.691
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -2.632.557 -1.225.077
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 5.195.877 1.804.926
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -25.649 -60.727
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -643.439 39.569
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 777.456 2.448.585
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -1.294.728 378.906
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
55.133.066 -10.203.871
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 78.587.984 -11.082.084
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.408 -14.676
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -23.075.773 -19.594.596
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -309.558 19.298.756
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -65.179 1.188.729
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
64.131.869 3.213.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -37.776 -18.236
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -203.075 -1.264.622
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.269.473 252.642
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.209 -21.015
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.209 -21.015
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -19.209 -21.015
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.762.807 2.654.416
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 77.766.301 87.982.346
Kredilerden Nakit Girişleri
8 77.766.301 87.982.346
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -140.044.707 -85.348.959
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -140.044.707 -85.348.959
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -162.525 -139.624
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
31-33 678.124 160.653
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.160.471 4.816.973
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.160.471 4.816.973
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 12.690.180 2.505.520
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.529.709 7.322.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.529.949 12.690.241
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 112.635.754 190.605.140
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 82.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 112.635.754 190.522.858
Diğer Alacaklar
11 316.484 312.076
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 316.484 312.076
Türev Araçlar
12 3.496.546 0
Stoklar
13 79.525.062 57.014.717
Peşin Ödenmiş Giderler
15 14.220.004 9.543.889
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 6.722.541 1.953.439
ARA TOPLAM
219.446.340 272.119.502
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
219.446.340 272.119.502
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 236.680 237.850
Maddi Duran Varlıklar
18 153.742 147.718
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.036.879 1.112.366
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 349.464 358.521
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 349.464 358.521
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 3.389.906 3.225.406
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.166.671 5.081.861
TOPLAM VARLIKLAR
224.613.011 277.201.363
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 76.556.660 133.596.786
Ticari Borçlar
10 37.014.761 37.349.968
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 3.269.362 6.834.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 33.745.399 30.515.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 80.690 72.627
Diğer Borçlar
11 152.165 217.344
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 152.165 217.344
Türev Araçlar
12 0 3.104.246
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.008.925 552.226
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 931.690 197.322
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.006.379 2.532.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.006.379 2.532.288
ARA TOPLAM
119.751.270 177.622.807
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.751.270 177.622.807
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 709.741 781.620
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 808.234 748.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 808.234 748.409
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.517.975 1.530.029
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
121.269.245 179.152.836
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 103.343.766 98.048.527
Ödenmiş Sermaye
23.000.000 23.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
437.133 437.133
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.967.707 2.967.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-243.634 -225.579
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-243.634 -225.579
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-243.634 -225.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
606.110 606.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
606.110 606.110
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.611.418 9.611.418
Yasal Yedekler
9.611.418 9.611.418
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
61.651.738 41.393.990
Net Dönem Karı veya Zararı
5.313.294 20.257.748
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
103.343.766 98.048.527
TOPLAM KAYNAKLAR
224.613.011 277.201.363


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 130.565.932 112.103.945
Satışların Maliyeti
28 -123.253.140 -102.885.711
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.312.792 9.218.234
BRÜT KAR (ZARAR)
7.312.792 9.218.234
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.629.390 -1.421.578
Pazarlama Giderleri
29 -1.895.098 -1.498.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 9.879.280 6.027.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.647.194 -3.363.581
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.020.390 8.962.429
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.020.390 8.962.429
Finansman Gelirleri
33 798.220 3.659.608
Finansman Giderleri
33 -4.727.860 -1.539.726
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.090.750 11.082.311
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-777.456 -2.448.585
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -937.442 -2.488.619
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 159.986 40.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.313.294 8.633.726
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.313.294 8.633.726
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 5.313.294 8.633.726
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,23101300 0,37537900
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.055 -15.206
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.569 -19.008
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.514 3.802
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.514 3.802
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.055 -15.206
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.295.239 8.618.520
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.295.239 8.618.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932548


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: 0,54% Hacim : 12.404 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.399
Açılış: 1.388
8,7700 Değişim: 0,37%
Düşük 8,7218 21.06.2021 Yüksek 8,7955
Açılış: 8,7373
10,4575 Değişim: 0,87%
Düşük 10,3648 21.06.2021 Yüksek 10,4711
Açılış: 10,3678
502,93 Değişim: 1,46%
Düşük 496,09 21.06.2021 Yüksek 504,53
Açılış: 496,09
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.