KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 08:14
KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 26.853.380 -2.560.835 1.035.614 12.886.947 1.646.934 94.584.265 0 94.584.265
Transferler
1.646.934 -1.646.934
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-175.933 -292.584 -468.517 0 -468.517
Dönem Karı (Zararı)
-73.884 0 -73.884
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 26.677.447 -2.853.419 1.035.614 14.533.881 -73.884 94.041.864 94.041.864
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 94.384.117 -3.135.033 1.207.513 14.420.002 46.351.875 207.950.699 0 207.950.699
Transferler
46.351.875 -46.351.875
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-654.333 -1.205.583 -1.859.916 0 -1.859.916
Dönem Karı (Zararı)
21.316.966 21.316.966 0 21.316.966
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-181.968 -181.968 -181.968
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 93.729.784 -4.340.616 1.207.513 60.589.909 21.316.966 0 227.225.781 0 227.225.781


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-79.105.516 8.625.532
Dönem Karı (Zararı)
21.316.966 -73.884
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.316.966 -73.884
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.264.634 5.146.668
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 12.530.569 5.928.002
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.792.321 -194.807
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 18.707 -18.874
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -6.156.695 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -654.333 -175.933
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
445.684 653.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 292.837 766.649
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 -112.681
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 152.847 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
94.779 -96.586
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 50.171 -28.582
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 44.608 -68.004
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -302.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.185.202 -625.107
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -4.185.202 -625.107
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 1.353.093 -216.341
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 -181.968 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-103.564.838 4.291.364
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -124.337.143
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.693.601 5.985.418
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -4.351.449 6.345.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.342.152 -360.274
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-328.544 -393.853
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -495.730 -546.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 167.186 152.378
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 8.451.939 -2.598.252
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 172.076 -2.486.299
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.429.876 2.223.034
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 5.298.022 1.037.085
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 8.131.854 1.185.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 2.173.970 576.104
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-893.312 352.860
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 0 6.408
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -893.312 346.452
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 5.391.369 450.181
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.532 182.171
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 68.532 182.171
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-78.983.238 9.364.148
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -122.278 -738.616
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.370.852 -218.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.370.852 -218.750
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.363.010 -217.250
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -7.842 -1.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.289.830 30.374.816
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.613.280 47.819.322
Kredilerden Nakit Girişleri
7 11.613.280 47.819.322
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.468.814 -23.492.128
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -16.468.814 -23.492.128
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 2.219.547 7.799.591
Ödenen Faiz
27 -1.653.843 -1.751.969
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.766.198 38.781.598
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -85.766.198 38.781.598
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 147.111.619 61.657.966
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 61.345.421 100.439.564


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 61.345.421 147.111.619
Finansal Yatırımlar
130.493.838 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 130.493.838 0
Ticari Alacaklar
8 96.903.796 89.273.510
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 82.399.448 77.822.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 14.504.348 11.451.207
Diğer Alacaklar
9 7.574.995 7.261.477
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 7.205.609 6.709.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 369.386 551.598
Stoklar
10 146.457.863 154.909.802
Peşin Ödenmiş Giderler
11 13.822.153 13.994.229
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 10.095 10.095
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 13.812.058 13.984.134
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 42.984 2.375.472
Diğer Dönen Varlıklar
21 316.601 385.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 316.601 385.133
ARA TOPLAM
456.957.651 415.311.242
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
28 0 6.210.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
456.957.651 421.521.242
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 7.724.212 7.724.212
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
3 7.724.212 7.724.212
Diğer Alacaklar
9 351.363 336.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 351.363 336.337
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 22.760.055 18.574.853
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 6.210.000 0
Maddi Duran Varlıklar
13 125.032.205 125.194.654
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 59.380.715 49.125.659
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 553.274 569.770
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 7.628.741 12.388.319
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
229.640.565 213.913.804
TOPLAM VARLIKLAR
686.598.216 635.435.046
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.635.249 29.800.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.635.249 29.800.860
Banka Kredileri
7 4.214.151 3.787.394
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 29.071.795 25.977.243
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 349.303 36.223
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
48.981.592 42.853.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 48.981.592 42.853.115
Banka Kredileri
7 48.981.592 42.853.115
Ticari Borçlar
8 167.168.585 153.491.310
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 32.302.705 27.004.683
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 134.865.880 126.486.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 9.667.751 7.493.781
Diğer Borçlar
6.632.609 7.525.921
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.632.609 7.525.921
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 13.033.083 7.641.714
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 8.443.118 3.676.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 4.589.965 3.964.926
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 2.232.265 6.561.288
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.034.290 5.599.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 4.245.866 3.766.744
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.788.424 1.832.805
ARA TOPLAM
287.385.424 260.967.538
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
287.385.424 260.967.538
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
145.555.383 138.428.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
145.555.383 138.428.458
Banka Kredileri
7 117.388.974 117.197.828
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 28.166.409 21.230.630
Diğer Borçlar
9 0 133.731
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 133.731
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.205.761 5.322.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 7.205.761 5.322.268
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 19.225.867 22.632.352
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
171.987.011 166.516.809
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
459.372.435 427.484.347
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
227.225.781 207.950.699
Ödenmiş Sermaye
22 49.221.970 49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkları
22 5.500.255 5.500.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
89.389.168 91.249.084
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
89.389.168 91.249.084
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 93.729.784 94.384.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -4.340.616 -3.135.033
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 1.207.513 1.207.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 60.589.909 14.420.002
Net Dönem Karı veya Zararı
22 21.316.966 46.351.875
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
227.225.781 207.950.699
TOPLAM KAYNAKLAR
686.598.216 635.435.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 191.862.414 42.318.443
Satışların Maliyeti
23 -122.230.449 -16.703.702
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.631.965 25.614.741
BRÜT KAR (ZARAR)
69.631.965 25.614.741
Genel Yönetim Giderleri
24 -5.831.679 -3.559.922
Pazarlama Giderleri
24 -40.837.049 -16.910.645
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -876.310 -280.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 25.088.744 8.001.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -21.188.363 -8.736.823
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.987.308 4.128.261
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 87.508 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 4.185.202 625.107
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.260.018 4.753.368
Finansman Gelirleri
27 21.943.473 9.990.991
Finansman Giderleri
27 -26.805.830 -14.736.916
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.397.661 7.443
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.080.695 -81.327
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -2.232.265 -204.974
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.848.430 123.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.316.966 -73.884
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.316.966 -73.884
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.316.966 -73.884
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00430000 -0,00002000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.859.916 -468.517
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 -747.809 -195.481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -1.607.444 -365.730
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
495.337 92.694
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22 93.476 19.548
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 401.861 73.146
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.859.916 -468.517
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.457.050 -542.401
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.457.050 -542.401http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027615


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.