KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2021 - 18:58
KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
960.423 -13.841.654 8.378.556 75.492.735 0 75.492.735
Transferler
8.378.556 -8.378.556
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-695.914 -637.631 1.324.671 -8.874 0 -8.874
Dönem Karı (Zararı)
18.243.268 18.243.268 0 18.243.268
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 27.549.294 -2.284.983 960.423 -5.463.098 18.243.268 93.727.129 93.727.129
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 27.549.294 -2.284.983 960.423 -5.463.098 18.243.268 93.727.129 0 93.727.129
Transferler
75.191 18.168.077 -18.243.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-695.914 -275.852 -971.766 0 -971.766
Dönem Karı (Zararı)
1.646.934 1.646.934 0 1.646.934
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
181.968 181.968 181.968
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 26.853.380 -2.560.835 1.035.614 12.886.947 1.646.934 0 94.584.265 0 94.584.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.894.978 63.140.578
Dönem Karı (Zararı)
1.646.934 18.243.268
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.646.934 18.243.268
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.071.622 27.690.726
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 22.460.849 26.877.965
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-900.746 1.399.883
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 -204.832 2.095.797
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -695.914 -695.914
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.816.814 -1.243.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.756.156 -1.084.758
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 60.658 -158.521
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.284.589 422.190
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -1.025.697 1.204.625
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -258.892 -782.435
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
27 -182.171 252.286
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.172.538 -1.492.491
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 2.172.538 -1.492.491
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -193.041 1.474.172
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24 181.968 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-45.294.262 17.206.584
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.181.804 -13.266.785
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 9.041.471 -10.864.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.140.333 -2.402.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.998.245 491.767
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.799.739 547.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -198.506 -55.662
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 15.659.526 6.168.950
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -5.420.034 -70.105
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.724.722 12.437.927
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -6.715.257 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -49.009.465 12.437.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -3.410.736 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.871.738 10.008.746
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.314.180 7.840.136
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -557.558 2.168.610
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -2.859.293 1.436.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
149.176 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
23 149.176 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.575.706 63.140.578
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -319.272 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.767.680 -3.575.446
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.932 26.040
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 10.932 26.040
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.778.612 -3.601.486
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.702.237 -3.525.981
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -76.375 -75.505
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.987.638 -40.553.006
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
155.074.258 54.741.610
Kredilerden Nakit Girişleri
34 155.074.258 54.741.610
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-71.938.430 -66.454.737
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
34 -71.938.430 -66.454.737
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2 -14.153.615 -24.198.691
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -373.625
Ödenen Faiz
29 -4.994.575 -4.267.563
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.324.980 19.012.126
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40 42.324.980 19.012.126
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40 19.332.986 320.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40 61.657.966 19.332.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
40 61.657.966 19.332.986
Ticari Alacaklar
7 25.993.919 35.711.999
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 20.163.497 28.986.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.830.422 6.725.165
Diğer Alacaklar
8 4.242.670 2.348.049
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.911.796 2.112.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 330.874 235.992
Stoklar
9 145.517.135 161.176.661
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.902.602 4.482.568
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 10.095 10.095
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.892.507 4.472.473
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 572.394 2.726.057
Diğer Dönen Varlıklar
23 548.465 515.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 548.465 515.470
ARA TOPLAM
248.435.151 226.293.790
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 2.772.277 2.772.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
251.207.428 229.066.067
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 7.724.212 7.724.212
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
4 7.724.212 7.724.212
Diğer Alacaklar
8 381.811 278.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 381.811 278.187
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 9.763.400 11.935.938
Maddi Duran Varlıklar
12 48.211.049 51.649.629
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 28.347.479 59.832.183
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 593.359 643.891
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 7.637.981 8.073.273
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
102.659.291 140.137.313
TOPLAM VARLIKLAR
353.866.719 369.203.380
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.088.055 43.110.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.088.055 43.110.899
Banka Kredileri
34 33.390.433 21.449.859
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34 12.676.122 21.635.792
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.500 25.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.731.167 15.545.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.731.167 15.545.778
Banka Kredileri
34 20.731.167 15.545.778
Ticari Borçlar
7 68.828.820 125.579.239
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 23.562.056 30.277.313
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 45.266.764 95.301.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 2.879.229 6.289.965
Diğer Borçlar
8.055.506 9.927.242
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.506.262 3.820.442
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.549.244 6.106.800
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.239.439 7.098.732
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 1.936.582 4.948.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.302.857 2.150.365
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 1.166.500 3.639.435
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.192.975 4.455.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 3.577.862 2.953.257
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.615.113 1.502.523
ARA TOPLAM
157.181.691 215.647.070
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
157.181.691 215.647.070
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
88.659.574 47.088.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
34 88.659.574 47.088.863
Banka Kredileri
75.368.559 11.084.333
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.291.015 36.004.530
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.482.097 4.152.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 5.482.097 4.152.893
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 7.959.092 8.587.425
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.100.763 59.829.181
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
259.282.454 275.476.251
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
94.584.265 93.727.129
Ödenmiş Sermaye
24 49.221.970 49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkları
24 5.500.255 5.500.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.292.545 25.264.311
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.292.545 25.264.311
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 26.853.380 27.549.294
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -2.560.835 -2.284.983
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 1.035.614 960.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 12.886.947 -5.463.098
Net Dönem Karı veya Zararı
24 1.646.934 18.243.268
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
94.584.265 93.727.129
TOPLAM KAYNAKLAR
353.866.719 369.203.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 233.411.672 428.112.815
Satışların Maliyeti
25 -117.551.012 -266.269.424
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
115.860.660 161.843.391
BRÜT KAR (ZARAR)
115.860.660 161.843.391
Genel Yönetim Giderleri
26 -12.651.561 -16.989.682
Pazarlama Giderleri
26 -66.771.297 -100.930.218
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -1.363.212 -1.566.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 27.502.821 31.031.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -30.416.237 -26.013.241
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.161.174 47.374.533
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 24.752 60.471
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -2.172.538 1.492.491
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.013.388 48.927.495
Finansman Gelirleri
29 11.495.405 1.272.675
Finansman Giderleri
29 -38.724.584 -27.855.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.784.209 22.344.996
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.137.275 -4.101.728
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -1.166.500 -3.639.435
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 29.225 -462.293
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.646.934 18.243.268
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.646.934 18.243.268
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.646.934 18.243.268
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 0,00033000 0,00370000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-971.766 -1.333.545
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 -781.926 -781.926
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -353.656 -817.476
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
163.816 265.857
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
24 86.012 86.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 77.804 179.845
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.374 Değişim: -0,25% Hacim : 13.447 Mio.TL Son veri saati : 17:09
Düşük 1.357 20.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.376
8,1088 Değişim: 0,25%
Düşük 8,0681 20.04.2021 Yüksek 8,1334
Açılış: 8,0883
9,7746 Değişim: 0,37%
Düşük 9,7152 20.04.2021 Yüksek 9,8174
Açılış: 9,739
463,54 Değişim: 0,65%
Düşük 459,40 20.04.2021 Yüksek 464,30
Açılış: 460,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.