KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

15.05.2020 - 19:41
KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 28.245.208 -1.647.352 -1.324.671 960.423 -13.841.654 8.378.556 75.492.735 0 75.492.735
Transferler
8.378.556 -8.378.556
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-173.978 -455.346 112.879 -516.445 0 -516.445
Dönem Karı (Zararı)
4.436.293 4.436.293 0 4.436.293
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 28.071.230 -2.102.698 -1.211.792 960.423 -5.463.098 4.436.293 79.412.583 79.412.583
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 27.549.294 -2.284.983 960.423 -5.463.098 18.243.268 93.727.129 0 93.727.129
Transferler
18.243.268 -18.243.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-173.978 -87.413 -261.391 0 -261.391
Dönem Karı (Zararı)
1.034.560 1.034.560 0 1.034.560
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 27.375.316 -2.372.396 960.423 12.780.170 1.034.560 0 94.500.298 0 94.500.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.332.459 10.655.388
Dönem Karı (Zararı)
1.034.560 4.436.293
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.034.560 4.436.293
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.768.320 7.075.585
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 6.954.375 7.735.636
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-173.978 -1.146.047
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -173.978 -173.978
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
35 0 -972.069
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
666.683 703.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 484.725 719.989
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 181.958 -180.752
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 118.268
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 46.296
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.901.758 271.799
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 0 -89
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -489.540 3.185.084
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 2.391.298 -2.913.196
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
17 65.895 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27-29 2.748 4.155
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
167.489 -105.803
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 167.489 -105.803
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -816.650 -387.956
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.470.421 -856.490
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.268.679 1.241.913
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.364.661 -89.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 95.982 1.331.176
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-157.269 -121.702
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -155.544 -1.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.725 -120.086
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 4.296.494 -1.159.816
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.735.531 217.945
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-861.405 -84.488
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.378.792 354.107
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 517.387 -438.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -807.572 601.371
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.903.341 127.354
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -48.610 -761.794
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.854.731 889.148
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -2.080.162 -2.422.976
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-952.956 743.909
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -1.249.624 394.556
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 296.668 349.353
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.332.459 10.655.388
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-849.599 -1.098.637
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 13.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-849.599 -1.112.137
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -849.599 -1.044.296
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -67.841
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.972.568 -8.327.941
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.281.561 6.031.365
Kredilerden Nakit Girişleri
34 47.281.561 6.031.365
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.007.225 -11.271.489
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
34 -16.007.225 -11.271.489
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2 -2.842.656 -2.315.401
Ödenen Faiz
29 -459.112 -772.416
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40 28.455.428 1.228.810
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
40 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40 28.455.428 1.228.810
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40 19.332.986 320.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40 47.788.414 1.549.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
40 47.788.414 19.332.986
Ticari Alacaklar
7 36.465.161 35.711.999
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 32.225.390 28.986.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.239.771 6.725.165
Diğer Alacaklar
8 2.505.318 2.348.049
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.267.601 2.112.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 237.717 235.992
Stoklar
9 156.880.167 161.176.661
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.218.099 4.482.568
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 10.095 10.095
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.208.004 4.472.473
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 3.669.469 2.726.057
Diğer Dönen Varlıklar
23 821.682 515.470
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 821.682 515.470
ARA TOPLAM
255.348.310 226.293.790
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 2.772.277 2.772.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
258.120.587 229.066.067
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 7.724.212 7.724.212
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
4 7.724.212 7.724.212
Diğer Alacaklar
8 278.187 278.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 278.187 278.187
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 11.768.449 11.935.938
Maddi Duran Varlıklar
12 51.186.186 51.649.629
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 56.533.695 59.832.183
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 595.361 643.891
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 4.731.526 8.073.273
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
132.817.616 140.137.313
TOPLAM VARLIKLAR
390.938.203 369.203.380
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
34 75.875.902 43.110.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
34 75.875.902 43.110.899
Banka Kredileri
52.495.095 21.449.859
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23.370.547 21.635.792
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.260 25.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.865.062 15.545.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.865.062 15.545.778
Banka Kredileri
34 16.865.062 15.545.778
Ticari Borçlar
7 124.717.834 125.579.239
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 28.898.521 30.277.313
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 95.819.313 95.301.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 5.482.393 6.289.965
Diğer Borçlar
8 8.023.901 9.927.242
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 3.771.832 3.820.442
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.252.069 6.106.800
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.018.570 7.098.732
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 2.650.944 4.948.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.367.626 2.150.365
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 3.936.103 3.639.435
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.886.023 4.455.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 3.201.542 2.953.257
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
19 1.684.481 1.502.523
ARA TOPLAM
244.805.788 215.647.070
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
244.805.788 215.647.070
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.726.343 47.088.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.726.343 47.088.863
Banka Kredileri
34 12.025.000 11.084.333
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
30.701.343 36.004.530
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.476.746 4.152.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 4.476.746 4.152.893
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 4.429.028 8.587.425
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.632.117 59.829.181
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
296.437.905 275.476.251
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
94.500.298 93.727.129
Ödenmiş Sermaye
24 49.221.970 49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkları
24 5.500.255 5.500.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.002.920 25.264.311
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 25.002.920 25.264.311
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 27.375.316 27.549.294
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -2.372.396 -2.284.983
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 960.423 960.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 12.780.170 -5.463.098
Net Dönem Karı veya Zararı
24 1.034.560 18.243.268
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
94.500.298 93.727.129
TOPLAM KAYNAKLAR
390.938.203 369.203.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 85.657.865 92.410.317
Satışların Maliyeti
25 -51.607.974 -52.141.958
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.049.891 40.268.359
BRÜT KAR (ZARAR)
34.049.891 40.268.359
Genel Yönetim Giderleri
26 -4.090.692 -4.252.381
Pazarlama Giderleri
26 -21.970.687 -23.171.751
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -242.193 -454.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 14.762.555 10.928.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -14.510.337 -13.147.822
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.998.537 10.171.028
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 0 45.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -167.489 105.803
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.831.048 10.321.831
Finansman Gelirleri
29 1.642.814 0
Finansman Giderleri
29 -8.913.126 -5.486.137
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
560.736 4.835.694
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
473.824 -399.401
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -296.668 -669.261
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 770.492 269.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.034.560 4.436.293
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.034.560 4.436.293
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.034.560 4.436.293
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00020000 0,00090000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-261.391 -629.324
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 -195.481 -195.481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -112.068 -583.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.158 149.934
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
24 21.503 21.503
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 24.655 128.431
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 112.879
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 144.717
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
35 0 144.717
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -31.838
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
35 0 -31.838
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-261.391 -516.445
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
773.169 3.919.848
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
773.169 3.919.848http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845587


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.