KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.08.2019 - 20:55
KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 29.122.123 -1.138.613 960.423 -13.563.380 -186.146 69.916.632 0 69.916.632
Transferler
-186.146 186.146
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-528.958 -264.152 -793.110 0 -793.110
Dönem Karı (Zararı)
429.042 429.042 0 429.042
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 28.593.165 -1.402.765 960.423 -13.749.526 429.042 69.552.564 69.552.564
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 28.245.208 -1.647.352 -1.324.671 960.423 -13.841.654 8.378.556 75.492.735 0 75.492.735
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
8.378.556 -8.378.556
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-347.957 -407.801 1.324.671 568.913 0 568.913
Dönem Karı (Zararı)
6.925.143 6.925.143 0 6.925.143
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 27.897.251 -2.055.153 960.423 -5.463.098 6.925.143 0 82.986.791 0 82.986.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.310.183 6.110.286
Dönem Karı (Zararı)
6.925.143 429.042
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.925.143 429.042
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.617.617 -994.829
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 12.911.773 2.445.945
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.215.190 186.984
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.480.862 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 -347.957 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
37 -386.371 186.984
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
342.668 -2.032.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 130.353 377.966
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -135.305 260.435
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -107.148 -2.359.320
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 454.768 -311.775
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
239.305 -1.841.192
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
36 0 -1.910.338
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36 -89 69.146
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 379.168 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -139.774 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
19 -381.296 -43.840
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29-31 -86.574 47.789
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
246.378 -605.077
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 246.378 -605.077
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 547.718 807.496
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-12.771
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12.835 52.531
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.767.423 6.676.073
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.746.023 -11.306.083
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 853.471 -12.382.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.892.552 1.075.947
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.154.257 -1.763.451
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 79.703 -1.755.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.074.554 -8.063
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -12.906.854 -4.979.424
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 180.868 -1.154.510
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.126.831 19.895.302
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.348.941 2.979.674
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 9.777.890 16.915.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 603.436 538.907
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.135.143 -898.942
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.795.743 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.339.400 -898.942
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -995.941 7.470.852
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
723.660 -1.126.578
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 375.352 -1.126.336
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 348.308 -242
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.310.183 6.110.286
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.079.570 -3.410.763
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.079.570 -3.410.763
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.004.916 -3.081.562
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -74.654 -329.201
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.028.244 -10.024.353
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.469.054 0
Kredilerden Nakit Girişleri
36 72.469.054 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-73.269.416 -10.024.353
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
36 -73.269.416 -10.024.353
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2 -8.466.180 0
Ödenen Faiz
29 -1.761.702 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.202.369 -7.324.830
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42 14.202.369 -7.324.830
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42 320.860 8.888.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42 14.523.229 1.563.564


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
42 14.523.229 320.860
Ticari Alacaklar
22.167.114 23.758.576
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 17.421.871 18.741.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.745.243 5.017.159
Diğer Alacaklar
9 2.994.954 2.892.512
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.579.783 2.659.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 415.171 233.026
Stoklar
10 180.252.465 167.345.611
Peşin Ödenmiş Giderler
4.513.413 4.693.842
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 16.728 16.469
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.496.685 4.677.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 675.891 3.798
Diğer Dönen Varlıklar
744.812 969.159
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25 744.812 969.159
ARA TOPLAM
225.871.878 199.984.358
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
32 2.772.277 2.772.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
228.644.155 202.756.635
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 7.724.212 7.724.212
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
4 7.724.212 7.724.212
Diğer Alacaklar
9 209.858 225.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 209.858 225.491
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 10.197.069 10.443.447
Maddi Duran Varlıklar
14 52.836.668 53.559.584
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 71.234.660 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 764.374 811.553
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 5.833.840 3.746.794
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
148.800.681 76.511.081
TOPLAM VARLIKLAR
377.444.836 279.267.716
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.372.771 4.995.324
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.372.771 4.995.324
Banka Kredileri
36 11.249.064 4.975.430
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25.066.895 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.812 19.894
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.531.675 32.386.507
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.531.675 32.386.507
Banka Kredileri
36 19.531.675 32.386.507
Ticari Borçlar
7 117.771.271 103.110.780
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 24.800.347 21.451.406
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 92.970.924 81.659.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 5.752.991 5.149.555
Diğer Borçlar
14.019.958 9.884.815
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 6.601.956 4.806.213
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 7.418.002 5.078.602
Türev Araçlar
37 0 1.698.296
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.666.707 5.662.648
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 2.970.289 3.929.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.696.418 1.733.382
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 1.138.367 214.468
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.062.255 4.058.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.536.516 2.397.580
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 1.525.739 1.661.044
ARA TOPLAM
203.315.995 167.161.017
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
203.315.995 167.161.017
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.231.915 27.486.005
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36 79.231.915 27.486.005
Banka Kredileri
35.437.468 27.486.005
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
43.794.447 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.836.292 5.437.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 5.836.292 5.437.074
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 6.073.843 3.690.885
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.142.050 36.613.964
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
294.458.045 203.774.981
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
82.986.791 75.492.735
Ödenmiş Sermaye
26 49.221.970 49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkları
26 5.500.255 5.500.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.842.098 26.597.856
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.842.098 26.597.856
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 27.897.251 28.245.208
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -2.055.153 -1.647.352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -1.324.671
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -1.324.671
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
37 0 -1.324.671
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 960.423 960.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 -5.463.098 -13.841.654
Net Dönem Karı veya Zararı
26 6.925.143 8.378.556
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
82.986.791 75.492.735
TOPLAM KAYNAKLAR
377.444.836 279.267.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 190.492.386 156.345.362 98.082.069 81.835.684
Satışların Maliyeti
27 -109.075.934 -89.082.865 -56.933.976 -47.069.651
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.416.452 67.262.497 41.148.093 34.766.033
BRÜT KAR (ZARAR)
81.416.452 67.262.497 41.148.093 34.766.033
Genel Yönetim Giderleri
28 -8.116.734 -6.603.265 -3.864.353 -4.193.618
Pazarlama Giderleri
28 -45.796.646 -50.488.097 -22.624.895 -26.589.834
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -976.114 -1.127.802 -521.950 -702.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 19.389.998 17.374.687 8.461.211 9.738.954
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -21.777.741 -8.278.479 -8.629.919 -3.755.705
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.139.215 18.139.541 13.968.187 9.263.415
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 55.593 0 10.593 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -246.378 605.077 -352.181 339.219
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.948.430 18.744.618 13.626.599 9.602.634
Finansman Gelirleri
31 933.082 745.192 933.082 336.367
Finansman Giderleri
31 -16.737.688 -18.126.237 -11.251.551 -9.990.586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.143.824 1.363.573 3.308.130 -51.585
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.218.681 -934.531 -819.280 -621.873
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -1.138.367 0 -469.106 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -80.314 -934.531 -350.174 -621.873
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.925.143 429.042 2.488.850 -673.458
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.925.143 429.042 2.488.850 -673.458
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.925.143 429.042 2.488.850 -673.458
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00140000 0,00010000 0,00050000 -0,00010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-755.758 -793.110 -126.434 -450.604
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 -390.963 -581.490 -195.482 -386.009
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -522.822 -338.656 60.955 -122.596
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
158.027 127.036 8.093 58.001
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
26 43.006 52.532 21.503 31.030
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
33 115.021 74.504 -13.410 26.971
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 -112.879
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -144.717
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
37 -144.717
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 31.838
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
37 31.838
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-755.758 -793.110 -239.313 -450.604
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.169.385 -364.068 2.249.537 -1.124.062
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.169.385 -364.068 2.249.537 -1.124.062http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779638


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.553 Değişim: -0,76% Hacim : 19.018 Mio.TL Son veri saati : 15:02
Düşük 1.552 20.01.2021 Yüksek 1.574
Açılış: 1.573
7,4393 Değişim: -0,34%
Düşük 7,4269 20.01.2021 Yüksek 7,4815
Açılış: 7,4647
9,0195 Değişim: -0,42%
Düşük 9,0118 20.01.2021 Yüksek 9,0885
Açılış: 9,0574
442,67 Değişim: 0,22%
Düşük 441,00 20.01.2021 Yüksek 445,03
Açılış: 441,70
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.