KAP ***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.05.2018 - 17:17
KAP ***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUÇLARI TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 06.04.2018
Genel Kurul Tarihi 04.05.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir TEKİRDAĞ
İlçe ÇORLU
Adres Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:38 Divan Çorlu Otel

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
2 - Divan heyetinin seçimi
3 - Divan heyetine yetki verilmesi
4 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık faaliyet raporlarının okunması ve karar alınması
5 - 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve karar alınması
6 - 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve karar alınması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları
8 - 05.04.2018 tarih ve 2018/03 nolu karar gereği, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan denetim sözleşmesi ile ilgili karar alınması
9 - 2017 dönemi ile ilgili kar dağıtımı hakkında karar alınması
10 - Şirketin Kar Dağıtım politikasının onaylanması hakkında karar alınması
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti
12 - Sermaye Piyasası Kurulu, Seri IV, No:41 numaralı tebliğin 4. Ve 5. Maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı çerçevesinde, 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi sunulması
14 - Yıl içinde yapılan bağışların okunması, kabulü veya reddine dair karar alınması
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin T.T.K.'nın 395 ve 396' ıncı maddeleri kapsamına giren işler ile SPK Seri IV, No:56 sayılı tebliğin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için yetki verilmesi
16 - Temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KONFEKSİYON 2018 YILI GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ İLAN METİNLERİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış ve 1 Dk. Saygı duruşuna bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.
2- Toplantı Başkanlığı'na Zafer UYSAL fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile seçildi. Toplanı Başkanı tarafından Oy toplayıcılığına Ali OĞUZ ve tutanak yazmanlığına Firdevs Sultan ÖZDEMİR görevlendirildi.
3- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
4- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Firdevs Sultan ÖZDEMİR tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde Fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.
5- 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve karar alınması maddesine geçildi . Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisini Genel Kurul Toplantısına katılmadığı görüldü. Bağımsız Denetim Raporu Firdevs Sultan ÖZDEMİR tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
6- 2017 yılı Bilânço ve Gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Bilânço ve Gelir-Gider hesapları oy birliği ile aynen kabul edildi.
7- 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri her biri ayrı ayrı fiziki ve elektronik ortamda oy birliğiyle ibra edilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
8- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi ile ilgili karar alınmasıyla ilgili olarak fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada, 05.04.2018 tarih 2018/03 karar numarası ile 2018 yılı içinde bağımsız denetim şirketi ile devam edilmesine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.
9- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 693.520,43 TL ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolara göre 565.222,83 TL dağıtılabilir dönem net kârı oluşmuştur. Dağıtılabilir net dönem kârının, büyümekte olan iş hacmi ve yatırımlar nedeniyle Öz Kaynak yapının güçlendirilmesi için Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması için teklifte bulunuldu, müzakere yapılarak, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada kar dağıtımının yapılmamasına ve Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
10- Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kar dağıtım politikası Genel Kurulda okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gelecek yıllarda dağıtılabilir karın oluşması yönünde politika uygulanmasına fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.
11- Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 6.000,00(Altıbin)TL, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili' ne aylık net 5.500.00(Beşbinbeşyüz) TL, Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.750,00 (Binyediyüzelli) TL ücret verilmesine fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile karar verildi.
12- Sermaye piyasası Kurulunun Seri IV,41 sayılı tebliğinin 4.ve 5.maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. Hazırlanan rapor okundu.
13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı çerçevesinde üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında ortaklara, Faaliyet raporunda belirtildiği şekilde Teminat, Rehin, İpotek kısmı okunup, Pay sahiplerine bilgi verildi.
14- 2017 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığına açıklandı. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.
15- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin T.T.K.'nın 395 ve 396' ıncı maddeleri kapsamına giren işler ile SPK Seri IV, No:56 sayılı tebliğin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
16-Temenniler ve kapanış maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Şirket Genel Müdürü Zafer UYSAL söz alarak 2018 yılının Şirket için daha iyi geçmesi dileğinde bulundu.
Başka da söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı süresince toplantı nisabının toplantı süresince korunduğu bildirilerek toplantıya saat 11:41 da son verildi. Bu tutanak toplantı mahalinde tanzim edilerek imza edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 11.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 04.05.2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2 Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Tescil.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin pay sahipleri 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.05.2018 Cuma günü saat: 11:00 'de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili,Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan Çorlu adresinde yapılmış olup 11.05.2018 tarihinde Genel Kurul Toplantısı tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683279


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,21% Hacim : 17.973 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.438
Açılış: 1.432
9,2212 Değişim: 0,10%
Düşük 9,1938 21.10.2021 Yüksek 9,2284
Açılış: 9,2118
10,7624 Değişim: 0,11%
Düşük 10,7257 21.10.2021 Yüksek 10,7831
Açılış: 10,7502
528,26 Değişim: 0,09%
Düşük 526,87 21.10.2021 Yüksek 528,90
Açılış: 527,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.