KAP ***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:35
KAP ***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -712.567 1.485.994 27.228.765 -5.339.613 71.811.099 71.811.099
Transferler
-5.339.613 5.339.613 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-90.286 389.256 298.970 298.970
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -802.853 1.485.994 21.889.152 389.256 72.110.069 72.110.069
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -1.483.230 1.485.994 21.889.152 2.730.784 73.771.220 73.771.220
Transferler
2.730.784 -2.730.784 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.030 5.133.698 5.145.728 5.145.728
Sermaye Arttırımı
27.000.000 108.232 27.108.232 27.108.232
Dönem Sonu Bakiyeler
54.000.000 496.828 21.759.924 -1.471.200 1.485.994 24.619.936 5.133.698 106.025.180 106.025.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.203.401 8.457.035
Dönem Karı (Zararı)
5.133.698 389.256
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.133.698 389.256
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.920.208 1.812.168
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
137.162 119.134
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.274.842 -199.092
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -398.595 -696.480
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.673.437 497.388
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
525.864 226.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
525.864 226.355
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.954.124 1.068.556
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-273.955 -16.403
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.345.760 4.278.985
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-623.598 -3.148.090
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.505.917 -45.936
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
860.109 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
860.109 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.168.107 597.215
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
21.177.229 6.255.611
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.918.048 -1.143.608
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.259 -1.171.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.864.789 28.038
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.587 -7.511
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.587 -7.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-66.000 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.188.571 -7.150.013
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-20.877.630 -2.465.238
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.381.653 17.148.724
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
63.381.653 17.148.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
758.267 194.135
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-515.837 -25.671
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-515.837 -25.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-387.018 -295.207
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-387.018 -295.207
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.231.135 8.457.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-33.932 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
6.198 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
27.089.507 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
27.108.232 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.725 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.725 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.368.060 -8.644.439
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.000 9.200.000
Kredilerden Nakit Girişleri
1.000.000 9.200.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.643.561 -13.285.647
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.643.561 -13.285.647
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-195.000 -195.000
Ödenen Faiz
-1.803.455 -4.380.195
Alınan Faiz
273.956 16.403
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.924.848 -187.404
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.924.848 -187.404
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.667.822 3.646.924
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
96.592.670 3.459.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 96.592.670 52.667.822
Finansal Yatırımlar
4.976 4.976
Ticari Alacaklar
247.827.698 236.016.972
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,15 246.397.281 235.056.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.430.417 960.708
Diğer Alacaklar
174.319 164.732
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,15 156.660 147.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 17.659 17.659
Türev Araçlar
0 845.306
Stoklar
6 40.839.408 34.324.274
Peşin Ödenmiş Giderler
7 83.731.140 62.853.510
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 6.198
Diğer Dönen Varlıklar
1.051.758 664.740
ARA TOPLAM
470.221.969 387.548.530
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
470.221.969 387.548.530
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Alacaklar
501.780 435.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
501.780 435.780
Maddi Duran Varlıklar
871.534 918.041
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.043.005 1.114.936
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 2.211.106 2.928.018
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.697.899 5.467.249
TOPLAM VARLIKLAR
474.919.868 393.015.779
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.556.372 44.279.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.556.372 44.279.623
Banka Kredileri
4 30.556.372 44.279.623
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.130.475 6.761.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.130.475 6.761.928
Banka Kredileri
4 6.653.076 6.313.681
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 477.399 448.247
Diğer Finansal Yükümlülükler
14.803 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
14.803 0
Ticari Borçlar
319.003.779 256.768.212
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 319.003.779 256.768.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.134.856 376.589
Diğer Borçlar
149.189 665.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
149.189 665.026
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 454.203 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.189.875 885.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.189.875 885.473
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
550.000 550.000
ARA TOPLAM
360.183.552 310.286.851
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
360.183.552 310.286.851
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.895.004 3.836.556
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.895.004 3.836.556
Banka Kredileri
4 1.977.632 2.786.171
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 917.372 1.050.385
Ticari Borçlar
3.057.185 2.534.697
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.057.185 2.534.697
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.758.947 2.586.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.758.947 2.586.455
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.711.136 8.957.708
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
368.894.688 319.244.559
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
106.025.180 73.771.220
Ödenmiş Sermaye
10 54.000.000 27.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 496.828 496.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 21.759.924 21.651.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.471.200 -1.483.230
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.471.200 -1.483.230
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.471.200 -1.483.230
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.485.994 1.485.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.619.936 21.889.152
Net Dönem Karı veya Zararı
5.133.698 2.730.784
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
106.025.180 73.771.220
TOPLAM KAYNAKLAR
474.919.868 393.015.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
190.065.365 63.450.039
Satışların Maliyeti
-163.833.923 -58.185.770
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.231.442 5.264.269
BRÜT KAR (ZARAR)
26.231.442 5.264.269
Genel Yönetim Giderleri
11 -1.774.261 -1.123.489
Pazarlama Giderleri
11 -6.581.425 -3.459.206
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 9.695.896 18.195.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -18.665.129 -13.431.180
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.906.523 5.445.460
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.906.523 5.445.460
Finansman Gelirleri
13 273.955 16.403
Finansman Giderleri
13 -2.878.673 -4.475.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.301.805 986.471
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.168.107 -597.215
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -454.203 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -713.904 5.133.698 389.256
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.133.698 389.256
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00100000 0,00010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.030 -90.286
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.038 -112.858
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.008 22.572
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-3.008 22.572
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.030 -90.286
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.145.728 298.970
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.145.728 298.970http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026815


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,8607 Değişim: 0,28%
Düşük 32,6621 17.06.2024 Yüksek 32,8764
Açılış: 32,7682
35,1881 Değişim: 0,28%
Düşük 34,9601 17.06.2024 Yüksek 35,2225
Açılış: 35,0901
2.448,15 Değişim: -0,40%
Düşük 2.436,08 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.